Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Saken slutter

Dere vurderer sammen med barnet /ungdommen og eller foresatte at det ikke er runnlag for å arbeide videre. Saken avsluttes og det lages et notat om at det ikke er grunnlag for å arbeide videre.

Vær obs på unntaksbestemmelsene. Se Lovdata for melde- og avvergelsesplikt.