Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Sakens avsluttes

Saken kan avsluttes på nivå 3 og føres tilbake til nivå 2 – to eller flere samarbeidsparter – eller nivå 1 (en tjeneste). Da opprettholdes elektronisk stafettlogg.

Alternativt kan saken avsluttes helt. Stafettloggen avsluttes i samarbeid med barnet, ungdommen og/eller foresatte.