Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Nivå 1

Her er en enkelt tjeneste eller en avdeling involvert. Medarbeiderne kan hente råd og veiledning hos andre uten at det fører til tverrsektorielt samarbeid. På dette nivået kan det i samarbeid med barnet/ungdommen og foresatte opprettes stafettholder og stafettlogg. (PDF, 133 kB)

Linker: