Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Koordinerende innsats blir iverksatt og vurdert

satsen rundt et barn eller en ungdom blir koordinert. På nytt koordinerende møte (PDF, 293 kB) vurderes tiltakene. Saken fortsetter, avsluttes eller flyttes til nivå 3.

Linker: