Handlingsveileder - bedre tverrfaglig innsats

I Østre Toten Kommune skal modellen for bedre tverrfaglig innsats, BTI-modellen, brukes for å sikre tidlig innsats i arbeid med barn og unge.

Modellen har en fast samarbeidsstruktur.  Den skal sikre at fagpersoner tidlig oppdager barn og unge som har utfordringer, og at de og deres foreldre skal få den hjelpen de har behov for til riktig tid.

Utfordringene kan for eksempel være av faglige, fysiske, sosiale eller følelsemessige forhold.

Utfordringene kan også være i forbindelse med akutt, kronisk eller annen alvorlig sykdom hos foreldrene.

Målgruppe:

Barn, unge og deres familier

Målsetting:

Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats

Linker:

Handlingsveileder i arbeid med barn, unge og foreldre/foresatte i Østre Toten kommune

For informasjon, klikk på boksene!

Org.kart 1 Toten.png Image Map

( Skriv ut Skriv ut