Østre Toten kommune

Spørsmål og svar

Dataangrepet - ansatte

Når er fagsystemene oppe igjen?

Når det gjelder fagsystemer, som blant andre diverse Visma-produkter, kommer vi med fortløpende informasjon etter hvert som vi vet mer om framdriften i arbeidet med å få dem i drift igjen.

Det vil ta tid å få på plass de ulike fagsystemene.

Alle må planlegge for manuell drift frem til og med 25. januar.

Når blir Outlook og Teams tilgjengelig?

Outlook og Teams vil være tilgjengelig fra mandag 18. januar.

Søndag 17. januar klokka 15.00 startes de nye "friske" systemene. Det innebærer at man etter dette tidspunktet trenger nytt passord for å logge seg på en kommunal PC og det er kun Outlook og Teams som vil være tilgjengelig. Vi begynner utrulling av PC-er og passord på mandag. Du vil få dette av din leder og tidspunktet vil variere ut fra hvor du jobber.

Når du får ditt engangs-passord vil du samtidig få informasjon om hvordan du nå skal logge på med en to-faktorløsning og hvordan starte opp din "nye" PC. Det skal også oppnevnes en lokal supportkontakt på hver arbeidsplass. Dette for å unngå stort press på IKT-avdelingen.

Har du spørsmål kan du kontakte Ågot Marie på telefon 934 42 881.

Kabel til printer?

Dersom noen har behov for printerkabel, ta kontakt med innbyggertorget, enten fysisk eller på telefon 61 14 15 00.

Kan jeg bruke minnepinne?

Mange lurer på dette med bruk av minnepinner.

IKT har ingen mulighet for å håndtere dette nå. Hvis medarbeidere tar vare på minnepinnen, kan IKT gjennomgå og vaske minnepinner en gang i februar når en løsning er på plass. Vaskingen må gjøres av IKT. Ingen kan benytte minnepinne før den har blitt vasket og godkjent av IKT.

Se også: Må ikke kopiere data

Kan jeg kopiere data fra jobb-PC-en?

Ingen får lov til å kopiere ut data fra eksisterende PC-er.

Har noen allerede kopiert ut data på minnepinne, les her!

Når det gjelder gamle minnepinner, les her!

Data som ligger i Teams kan fortsatt ligge der, men ingen får kopiere data fra PC inn i Teams nå.

Alle disse tiltakene er for å sikre at vi ikke får virus inn på ny løsning.

Når det gjelder retanking av PC-er: https://www.ostre-toten.kommune.no/for-ansatte/dataangrepet/13-1-21-tanking-av-pc-er.12015.aspx

Er fødsels-/personnummer, kontonummer og e-postadresser til alle ansatte på avveie?

OPPDATERT 14.1.21:

Natt til lørdag 9. januar ble Østre Toten kommunes datasystemer angrepet og gjort utilgjengelige.

- Som vi har uttalt tidligere denne uken, kan personsensitive data være på avveie etter dette angrepet. Vi jobber nå med å skaffe oss oversikt over hvilke data angriperne kan ha fått tak i. Både offentlige og private ressurser bistår i etterforskningen for å finne ut om data er kommet på avveie, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

- Vi ber om at du som innbygger/ansatt er ekstra på vakt dersom du mottar e-poster fra avsendere du ikke kjenner, eller som framstår som mistenkelige. Følg også med på kontoutskrifter fra banken din, herunder forbrukslån og undersøk med forsikringsselskapet ditt om du er sikret mot ID-tyveri, sier Stensrud.

Er personalmapper på avveie? 

Det jobbes med å finne ut av det. 

 

Har du spørsmål knyttet til dataangrepet?

Denne henvendelsen går til kommunikasjonsrådgiver Øivind Skogli.

Felt merket med * må fylles ut