Østre Toten kommune

29.1.21: Eidsiva har feil i sitt nett. Derfor har ikke vi nettverk. Eidsiva sier ny rettetid er klokka 17:00.