Østre Toten kommune

8.2.21: Supportsenter

Alle IKT-henvendelser skal gå til supportsenteret, som har åpningstid 7.30-16.00 hver ukedag.

Det er tre ulike kanaler for å komme gjennom til support: Du kan ringe 61 14 17 00, sende epost til ikt@ostre-toten.kommune.no eller logge på https://ototen.pureservice.com. Brukernavnet ditt for å logge på denne portalen er det som er foran @ototen.no i ditt vanlige brukernavn, for eksempel T12345. Ved førstegangs pålogging oppretter du eget passord. I denne portalen kan du følge behandlingen av din henvendelse uavhengig av hvordan du kontaktet supportsenteret.

Senteret består for tiden av ansatte fra ulike deler av organisasjonen uten IKT som sitt fagfelt. Men dette er en sporty og serviceinnstilt gjeng som er klare til å bistå. Du kan oppleve at det kan ta noe lenger tid enn du er vant til før du får hjelp, men du skal få hjelp!

Pålogging i AnsattWeb via hjemmesiden: Dette er det mange som har spørsmål om nå. Det er laget en plan for opplæring rundt dette. I første omgang er det ledere som prioriteres i denne opplæringen. Har du som ansatt spørsmål om pålogging, bes du om enten å avvente til det kommer nærmere informasjon og opplæring, eller ta kontakt med supportsenteret. Du skal ikke henvende deg til personal/lønn med spørsmål om pålogging i AnsattWeb.

Åpningstider

7.30-16.00 hver ukedag

Kontakt

* Du kan ringe 61 14 17 00

* Du kan sende epost til ikt@ostre-toten.kommune.no

* Du kan logge deg på https://ototen.pureservice.com