Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

3.2.21: Møteromsbooking

IKT melder at møteromsbooking for møterom og biler fungerer nå.

Koronainformasjonen (auto-reply) er ennå ikke på plass.