Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

25.1.21: Nytt personvernombud

Fra og med i dag er Inger Cock-Olsen kommunens personvernombud på permanent basis. Hun er nyansatt, startet hos oss 18. januar. Inger er ansatt som rådgiver i helse, omsorg og velferd (HOV).