Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

12.2.21: Ikomm skal drifte våre dataservere

Lillehammer-firmaet Ikomm skal drifte våre dataservere, som før dataangrepet natt til lørdag 9. januar ble driftet lokalt i kjelleren på rådhuset.

- Vi har besluttet at vi ikke kommer til å bygge opp igjen egne dataservere i kommunen. Vi har inngått avtale med Ikomm om at de skal drifte våre dataprogram på deres dataservere, forteller kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

- De ansatte på IKT-avdelingen er i dag formiddag blitt informert, og jeg har hatt møte med hovedtillitsvalgte. Og så må vi bruke litt tid og tenke igjennom hvilke IKT-grep vi tar videre, sier Ole Magnus.

Når det gjelder gjenoppretting av fagsystemer, ser det ut til at oppsatt kjøreplan fortsatt gjelder. Det vil si at første fagsystem som kan tas i bruk igjen er rundt medio mars.