Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

1.2.21: Policy for bruk av kalender i Outlook

Det er flere grunner til at det er viktig at alle ansatte bruker sine kalendre for å opplyse om når de er i møter, eller er fraværende av andre grunner.

For kolleger blir det enklere å kalle inn til møter.

For sentralbordet/innbyggertorget er dette et viktig hjelpemiddel for å kunne yte dem som henvender seg til kommunen en god service, og kunne svare på om en ansatt er tilgjengelig eller ikke.

Kommunedirektørens ledergruppe mener at det som minimum skal vises tittel og sted. Dette er også tatt opp i Kontaktforum. Der kom det ingen innsigelser på dette.

Gå inn i kalenderen og velg deretter «Del».

Klikk for stort bilde    

 

 

 

 

 

 

Da skal du få opp dette vinduet.
Her skal det velges minimum tittel og sted, eventuelt «Kan se alle detaljer».

Klikk for stort bilde