Østre Toten kommune

Som vi tidligere har informert om kan personsensitive data være på avveie etter dataangrepet mot Østre Toten kommune natt til lørdag 9. januar.

Her framgangsmåten for å opprette en e-postsignatur og et forslag til signatur for dere som ønsker å opprette e-postsignatur.

Se framgangsmåte (DOCX, 494 kB) Vær oppmerksom på at det er flere versjoner av Outlook, så denne framgangsmåten passer ikke nødvendigvis til den versjonen du jobber i.

ARTIKKELEN ER SIST OPPDTATERT 19.1.21.

HR drøftet denne saken i kontaktforum i går, fredag 15. januar, og det var støtte fra organisasjonene. Ledere er bedt om å ta en gjennomgang hos seg for å se hvem dette gjelder, og gå i dialog.

  Når det gjelder fagsystemer, som blant andre diverse Visma- og Acos-produkter, kommer vi med fortløpende informasjon etter hvert som vi vet mer om framdriften i arbeidet med å få dem i drift igjen.

  Det vil ta tid å få på plass de ulike fagsystemene.

  Alle må planlegge for manuell drift frem til og med 25. januar.

  Denne artikkelen vil bli løpende oppdatert, blant annet etter hvert som dere kommer med innspill.

  Dersom noen har behov for printerkabel, ta kontakt med innbyggertorget, enten fysisk eller på telefon 61 14 15 00.

  Mange lurer på dette med bruk av minnepinner.