Folkehelse

Folkehelse

Helse skapes der folk lever og bor.

Gjennom kommunens ordinære virksomheter, som barnehage, skole, kultur, helse, plan og utbygging, legges mye av grunnlaget og rammene for helse og trivsel - i det man kaller det primærforebyggende perspektiv.

Forebygge

Dette forebyggende perspektivet (påvirkningsperspektivet), retter fokus mot de faktorer som er med på å gi rammer for en god helse, eller forebygge uheldige helsevirkninger.

Kommunen har også ansvar for å ha helse- og omsorgstjenester som skal ivareta de som er i ferd med å bli syke, og stanse eller bremse forløpet (sekundærforebyggende tiltak).

Livstilssykdommer

Tidligere var helsetjenestens aller viktigste oppgaver å forebygge smittsomme sykdommer.

I dag, i hvertfall i vår del av verden, er det mer fokus på samfunnsrelaterte sykdommer. Sammenhengen mellom livsstil og sykdom er åpenbar, og kommunen må dermed i sitt sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeide, legge til rette for trygge og helsefremmende miljøer og stimulere innbyggerne til en sunn livsstil. Det kreves derfor bred tilnærming på mange områder. Det er derfor viktig at utformingen av alle tjenester har i seg et perspektiv knyttet til forebyggende arbeid og folkehelse.

Relaterte linker:

( Skriv ut Skriv ut