Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Tax Collection

We administer assessment notices, payment and collection of taxes, and can help you with general information concerning taxation.

Municipal services regarding tax:

(Norwegian translation in parenthesis)

  • Payment and collection of advance tax (Betaling og innkreving av forskuddsskatt)
  • Payment and collection of tax deduction and employers' contribution (Betaling og innkreving av skattetrekk og arbeidsgiveravgift)
  • Payment and collection of outstanding tax (Betaling og innkreving av restskatt)
  • Redemption or reduction of tax (Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
  • Remission of tax for affluent minors (Ettergivelse av skatt for umyndige formuende)
  • Tax certificate (Skatteattest)