Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Tax Collection

We administer assessment notices, payment and collection of taxes, and can help you with general information concerning taxation.

Municipal services regarding tax:

(Norwegian translation in parenthesis)

  • Payment and collection of advance tax (Betaling og innkreving av forskuddsskatt)
  • Payment and collection of tax deduction and employers' contribution (Betaling og innkreving av skattetrekk og arbeidsgiveravgift)
  • Payment and collection of outstanding tax (Betaling og innkreving av restskatt)
  • Redemption or reduction of tax (Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
  • Remission of tax for affluent minors (Ettergivelse av skatt for umyndige formuende)
  • Tax certificate (Skatteattest)