Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Road, waste and water

We administer Østre Toten's technical infrastructure. Our main focus is on road, water and sewage. We also offer services in construction operations, interaction with other municipal departments and with external participants.

Municipal services regarding roads, street lights, sewage, waste management, water and chimney cleaning:

(Norwegian translation in parenthesis)

  • Chimney cleaning and inspection of heating installations (Feiing og tilsyn med fyringsanlegg)
  • Road maintenance (Veivedlikehold)
  • Sewage - public sewage systems (Avløp - offentlige avløpsanlegg)
  • Street lights (Veglys)
  • Waste - renovating household waste (Avfall - renovasjon av husholdningsavfall)
  • Water supply - drinking water (Vannforsyning - drikkevann)