Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Road, waste and water

We administer Østre Toten's technical infrastructure. Our main focus is on road, water and sewage. We also offer services in construction operations, interaction with other municipal departments and with external participants.

Municipal services regarding roads, street lights, sewage, waste management, water and chimney cleaning:

(Norwegian translation in parenthesis)

  • Chimney cleaning and inspection of heating installations (Feiing og tilsyn med fyringsanlegg)
  • Road maintenance (Veivedlikehold)
  • Sewage - public sewage systems (Avløp - offentlige avløpsanlegg)
  • Street lights (Veglys)
  • Waste - renovating household waste (Avfall - renovasjon av husholdningsavfall)
  • Water supply - drinking water (Vannforsyning - drikkevann) 
Fant du det du lette etter?