Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Child Care

We are working to secure that children and teenagers living under conditions that may damage their health or development will get the necessary help and care.

Municipal services regarding child care:

(Norwegian translation in parenthesis)

  • Adoption (Adopsjon)
  • Foster home (Fosterhjem)
  • Notification to Child Care (Melding til barnevernstjenesten)
  • Relief measures from Child Care (Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten)
  • Support person (Støttekontakt)
  • Taking over care for a child (Omsorgsovertakelse av et barn)
  • Visiting arrangements with children under public care for parents and others (Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre)
  • Visiting home (Besøkshjem)