Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Child Care

We are working to secure that children and teenagers living under conditions that may damage their health or development will get the necessary help and care.

Municipal services regarding child care:

(Norwegian translation in parenthesis)

  • Adoption (Adopsjon)
  • Foster home (Fosterhjem)
  • Notification to Child Care (Melding til barnevernstjenesten)
  • Relief measures from Child Care (Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten)
  • Support person (Støttekontakt)
  • Taking over care for a child (Omsorgsovertakelse av et barn)
  • Visiting arrangements with children under public care for parents and others (Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre)
  • Visiting home (Besøkshjem) 
Fant du det du lette etter?