Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Argiculture

Østre Toten is one of the Oppland's most productive farming municipalities. Østre Toten is Norway's largest producers of potatoes and onions. This is reflected in the municipality's coat-of-arms, which displays a potato plant.

Municipal services regarding agriculture, forestry, hunting regulations, environmental issues:

(Norwegian translation in parenthesis)

 • Agricultural estates - dividing (Landbrukseiendom - deling)
 • Agricultural estates - purchasing (Landbrukseiendom - kjøp)
 • Climate conditioned damage in plant and honey production and catastrophic loss in livestock breeding - compensation (Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold - erstatning)
 • Cultivation of new land for agricultural purposes (Nydyrking av arealer til jordbruksformål)
 • Early age pension for farmers (Tidligpensjon for jordbrukere)
 • Ecological agriculture - direct subsidies (Økologisk landbruk - direkte tilskudd)
 • Environmental information (Miljøinformasjon)
 • Environmental plans in agriculture (Miljøplan i jordbruket)
 • Farm-sitters (Avløserordningene i landbruket)
 • Filling or leveling terrain (Fylling eller planering av terreng)
 • Forestry fund (Skogfond)
 • Hunting license (Fellingstillatelse)
 • Hunting license test (Jegerprøven)
 • Hunting territory - approval (Vald - godkjenning)
 • Industrial and environmental measures in forestry - subsidies (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd)
 • Motorized traffic in outlying fields and waterways (Motorferdsel i utmark og vassdrag)
 • Particular environmental measures in agriculture (Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL))
 • Production subsidies in agriculture (Produksjonstilskudd i jordbruket)
 • Public injunctions and restrictions in plant and livestock production - compensation (Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning)
 • Regional environmental program in agriculture - subsidies (Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd)
 • Residential and farming obligation (Bo- og driveplikt på landbrukseiendom)
 • Rural development - business related (Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak)