Forsiden/Vedtatte

Detaljreguleringsplan for Vallejordet - forretningsdel

Melding om vedtak.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at kommunestyret, i møtet den 07.12.2016, vedtok detaljreguleringsplan for Vallejordet – forretningsdel. Planområdet ligger inntil Rådhusgata på Lena. Planen legger til rette for detaljhandel med BRA på 3000 m2, samt kontor med BRA på1500 m2.

Relatert link:

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig, og sendes til Østre Toten kommune, Pb 24, 2851 Lena, eller pr. e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.
Tips en venn Skriv ut