Østre Toten kommune

9.1.21: 2. pressemelding - tjenestetilbudet blir ikke berørt 

Tjenestetilbudet blir ikke berørt av dataangrepet vi er utsatt for, men fordi vi nå må foreta flere manuelle prosesser ber vi om forståelse for at alt vil gå litt saktere.

Mange oppgaver, som til vanlig blir håndtert digitalt, må nå foretas manuelt. Det blir mye telefonbruk og papirbasert aktivitet. 

Vi får verken sendt eller mottatt e-poster. 

Vi jobber for at vi kommer i normal drift så raskt som mulig, men det kan ta flere dager før alle våre utsatte datasystemer er i drift igjen.  

Labo, Fjellvoll og våre andre institusjoner kan nås som vanlig på telefon. 

Dersom noen innbyggere har behov for å komme i kontakt med kommunen i løpet av helga, 
kan dette telefonnummeret benyttes: 415 28 453. 

Alt rundt kommunens håndtering av koronasituasjonen er i ordinær drift. Her finner du informasjon om kommunens koronahåndtering: https://www.ostre-toten.kommune.no/covid-19/