Østre Toten kommune

28.1.21: Tidspunkt for utskriving av eiendomsskatt

På grunn av dataangrepet natt til lørdag 9. januar vil vi ikke rekke å skrive ut eiendomsskatt innen den ordinære fristen, som er 1. mars.

På det tidspunktet skal vi normalt sende ut eiendomsskattesedler og legge ut eiendomsskattelister til offentlig ettersyn i 6 uker.

I den situasjonen vi er i nå, åpner eiendomsskatteloven for at vi har adgang til å skrive ut eiendomsskatt på et senere tidspunkt.

Vi vet ikke nå når dette blir, og vi vil komme tilbake til dette tidspunktet så raskt vi kan.  Dette gjelder også tidspunkt for når fakturering av eiendomsskatt igjen kan skje.

Dersom noen har spørsmål om eiendomsskatt, send e-post til par@ostre-toten.kommune.no.