Østre Toten kommune

28.1.21: Fakturering fra kommunen blir forsinket

På grunn av dataangrepet natt til lørdag 9. januar blir nesten all fakturering fra kommunen utført på et senere tidspunkt enn planlagt.

Unntaket fra dette er fakturering av kommunale husleier og for skolefritidsordningen (SFO), som kan faktureres som normalt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om når neste fakturautsendelse blir.

Dersom noen har spørsmål rundt dette med fakturaer og fakturering, send e-post til innfordring@ostre-toten.kommune.no.

Når vi igjen bli i stand til å fakturere, skal vi lage en plan for dette, og forsøke å få til en ordning der enkeltfakturaer ikke blir større enn absolutt nødvendig.