Østre Toten kommune

21.1.21: Kort oppdatering etter dataangrepet 

Vi har fått opp igjen våre e-poster, så alle våre saksbehandlere kan nås slik som før dataangrepet.

Det jobbes med å få på plass igjen digital infrastruktur og fagsystemene. Dette vil ta noe tid. Foreløpig har vi planlagt for drift uten fagsystemer til og med 8. februar. 

- Selv om vi har masse arbeid foran oss for å få alt på plass igjen, går våre tjenester som vanlig, opplyser kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.