Østre Toten kommune

10.1.21: Dataangrepet - slik blir våre innbyggere berørt

Her er en foreløpig oversikt over hvordan våre innbyggere blir påvirket av dataangrepet, som skjedde natt til lørdag.

Saken er oppdatert 18.1.21: Telefon og publikumsmottak NAV Østre Toten

 

Sektor for oppvekst 

Barnehagene 

Konsekvenser for barna/foresatte: 

 • Barnehagene er åpne som normalt til uka.  
 • Kontakt og informasjon til/fra barnehage skjer ved telefon eller ved MyKid til den enkelte barnehage.  
 • De private barnehagene er ikke berørt av situasjonen.  

Grunnskole 

Konsekvenser for elevene/foresatte: 

 • Grunnskolens tjenester vil i hovedsak gå som normalt. Det vil være noen endringer for ungdomsskoletrinnene. Informasjon om dette er sendt ut til alle foresatte.  
 • Mer informasjon om undervisningsopplegget kommer fra den enkelte skole via teams og/eller Transponder. 
 • Per i dag vil det ikke være mulig å kommunisere med skolene via Transponder. Det vil kun være mulig at foresatte mottar fellesmeldinger sendt fra kommunen sentralt. Heller ikke disse meldingene kan besvares.  
 • Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med skolen. 

Læringssenteret 

Konsekvenser for elevene: 

 • Læringssenterets tjenester vil i hovedsak gå som planlagt i morgen mandag, men vi vil måtte arbeide noe mer manuelt så lenge fagsystemer er ute av drift. 
 • Utbetaling av introduksjonsstønad går som normalt 
 • Du kan ta kontakt på telefon 902 54 762, 412 09 550 eller 906 18 874 dersom du har spørsmål. 

PPT 

Konsekvenser for innbyggerne: 

 • PPT vil drifte i all hovedsak som normalt, men enkelte deler av våre tjenester som er spesifikke for enkeltbarn og deres foresatte vil muligens bli utsatt til våre digitale systemer fungerer normalt igjen.  
 • Har du spørsmål, kontakt enten leder Anne Aglen Brendmoe på mobil 928 84 080, eller ta direkte kontakt med deres saksbehandler i PPT. 

Barneverntjenesten 

Konsekvenser for innbyggerne: 

 • Barneverntjenesten er åpen og tilgjengelig som normalt.  
 • Du kan ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 941 51 776 fra klokken 0900-11.00 og 12.00-15.30 på hverdager.  
 • Har du en saksbehandler i barneverntjenesten kan du ta direkte kontakt med denne i tjenestens åpningstid.  
 • Avtaler med innbyggere gjennomføres som planlagt. 
 • Vi er en del av Gjøvik interkommunale barnevernvakt som kan kontaktes utenom kontortid på telefon 116111.
 • Elektronisk bekymringsmelding fungerer ikke nå. Bekymringsmeldinger må ringes inn til barneverntjenesten eller barnevernvakten, eller leveres til barneverntjenesten via innbyggertorget. Bekymringsmeldinger som er sendt inn fra og med fredag klokka 15.30 og i helgen må ringes inn/leveres inn på nytt.

Helsestasjonstjenesten 

Konsekvenser for innbyggerne: 

 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil være åpen og tilgjengelig som normalt, men vil arbeide mer manuelt i uka som kommer.    
 • Det må påregnes at noe arbeid utsettes, da fagsystemene per nå er utilgjengelige. 
 • De som har time hos helsestasjonstjenesten må bekrefte timen sin på SMS til den de har time hos med dato og klokkeslett. 
 • Alternativt ringes hovednumrene: 61 14 16 46 eller 61 16 50 90  
 • Nybakte foreldre må sende SMS til 469 29 326 ved hjemreise fra sykehuset. 

Sektor for helse, omsorg og velferd 

Labo 

Konsekvenser for brukerne: 

 • Alarmsystemet er nede. Alle beboere er utstyrt med bjeller for å kunne varsle. Bemanningen er styrket. 
 • Kura er i normal drift

Fjellvoll 

Konsekvenser for brukerne: 

 • Normal drift 
 • Kura er i normal drift 
 • Konsekvenser for de ansatte: 
 • Datasystemer er utilgjengelige 
 • Manuelle registreringer og manuell dokumentasjon i pasientjournal 
 • Manuelle bestillinger på medisiner, mat og utstyr 

Hjemmetjenesten 

Konsekvenser for brukerne: 

 • Normal drift, men må regne med forsinkelser på grunn av mange manuelle arbeidsprosesser som tar tid og vil forsinke personalet  
 • Trygghetsalarmer, telefoner og velferdsteknologi fungerer som normalt 

Rus og psykisk helse 

Konsekvenser for brukerne: 

 • Normal drift  

Tilrettelagte tjenester 

Konsekvenser for brukerne: 

 • Normal drift 

Tildelingsenheten 

Konsekvenser for brukerne: 

 • Søknader må sendes via post eller leveres ved oppmøte eller via telefon 
 • Forsinkelser og lengre ventetid på saker 
 • Vil ikke kunne motta skriftlige vedtak 
 • Husbank foreløpig utilgjengelig 

NAV Østre Toten

Konsekvenser for brukerne: 

 • Brukere som møter direkte i mottak kan søke om sosialhjelp manuelt og digitalt. 
 • Det jobbes med løsning for saksbehandling av saker i samarbeid med NAV Vestre Toten. 
 • Forsinkelser og lengre ventetid på saker og utbetalinger. 

Telefon og publikumsmottak:

 • Telefon (405 56 747) og publikumsmottak er betjent i tidsrommet 9-11 mandag, onsdag og fredag.

Legekontorene 

 • Legekontorene er ikke påvirket av dataangrepet og driften går som normalt 

Helse og mestring 

Konsekvenser for brukerne: 

 • Normal drift 

Sektor for samfunnsutvikling 

Plan og næring 

 • Fagsystemet er nede. Saksbehandlingstiden vil kunne bli noe forsinket. 
 • Alle saksbehandlere er tilgjengelige på telefon. 

Kulturenheten 

 • Biblioteket og lån av bøker er uberørt. 
 • Kulturskolen er ikke berørt utover koronabegrensninger. 

Vann og avløp 

 • Tjenestene leveres som normalt, men det kreves noe mer manuell styring.