Østre Toten kommune

Vi har fått opp igjen våre e-poster, så alle våre saksbehandlere kan nås slik som før dataangrepet.

Det jobbes med å få på plass igjen digital infrastruktur og fagsystemene. Dette vil ta noe tid. Foreløpig har vi planlagt for drift uten fagsystemer til og med 8. februar. 

- Selv om vi har masse arbeid foran oss for å få alt på plass igjen, går våre tjenester som vanlig, opplyser kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Som vi tidligere har informert om kan personsensitive data være på avveie etter dataangrepet mot Østre Toten kommune natt til lørdag 9. januar.

Våre ordinære e-postadresser fungerer igjen. Saksbehandlere kan nås på telefon og e-post: Søk etter ansatt

Grunnet dataangrep mot Østre Toten kommune, er helsestasjonens timelister nede.

NAV Østre Toten trenger hjelp fra deg som mottar økonomisk sosialhjelp.

Her er en foreløpig oversikt over hvordan våre innbyggere blir påvirket av dataangrepet, som skjedde natt til lørdag.

Tjenestetilbudet blir ikke berørt av dataangrepet vi er utsatt for, men fordi vi nå må foreta flere manuelle prosesser ber vi om forståelse for at alt vil gå litt saktere.

Våre datasystemer er i natt blitt angrepet av et løsepengevirus (cryptovirus).