Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Utleie/bruk av kommunale lokaler

Korona: Utleie/bruk av kommunale lokaler

Retningslinjer vedrørende smittevern i forbindelse med utleie/bruk av kommunale lokaler

Omfang

Disse retningslinjene er gjeldende for utleie av alle kommunale bygg, til annen aktivitet enn primærformålet. De gjelder uavhengig av type aktivitet, for eksempel til idrettslag, korps eller annet frivillig lag/forening eller annen kommunal instans.

Krav

Grunnleggende smittevernrutiner må overholdes av leietaker. Plan for ivaretagelse av dette må overleveres utleier før aktiviteten begynner.

 • Kun friske kan møte til aktivitet. Det vil si, har du symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, må du være hjemme.
 • Håndhygiene ved inngang til bygget, enten håndvask eller hånddesinfeksjon. Leietaker er ansvarlig for at alle som går inn i bygget ivaretar dette etter anbefalingene.
 • Leietaker er ansvarlig for tilgang på såpe/hånddesinfeksjon til bruk underveis i aktiviteten.
 • Leietaker er ansvarlig for at aktiviteten som foregår er innenfor anbefaling knyttet til avstand mellom deltakere, minimum 1 meter.
 • Leietaker er ansvarlig for overflatevask av kontakt/berøringspunkter ved avslutning av aktiviteten - se egen prosedyre i lokalet
  • Innbefatter lånt utstyr som matter, baller, kjegler eller lignende
  • Verktøy, kjøkkenredskap eller lignende
  • Bord/stoler som har vært i bruk
  • Dørhåndtak/dørkarmer
 • Utleier er ansvarlig for at signeringsliste vedrørende renhold blir fylt ut og signert, og at det til enhver tid er en liste tilgjengelig.
 • Leietaker er ansvarlig for å føre liste over hvem som er til stede på aktiviteten, med navn og telefonnummer, dato for aktivitet og hvem som er ansvarlig for aktiviteten.
 • Ansvarlig leietaker er ansvarlig for å oppbevare denne i 14 dager, etter aktuell dato for aktivitet.
 • Dusjer og garderober er stengt inntil videre.

Dersom leietaker har egen smittevernveileder, for eksempel idrettslag, med supplerende krav til aktivitet/smittevernregler, må denne veilederen følges. Ansvarlig leietaker må påse dette.