Østre Toten kommune

Testing i Østre Toten

Alle som trenger det skal få tatt test.

  • Turister, studenter og andre som oppholder seg i Østre Toten kommune, og som ikke har fastlege i Østre Toten, kan henvende seg til Skreia legesenter for testing. Ring 61 16 51 85 mellom klokka 08.30-12.00 hverdager.
  • Alle som har fastlege i Østre Toten skal først ta kontakt med fastlegekontoret sitt. Dette ønsker vi for at fastlegen som kjenner personen skal vurdere symptomene opp mot personens andre sykdommer, vurdere om man er i særlig risikogruppe og eventuelt hvilken oppfølging personen skal ha om svaret av koronatesten er negativt. Fastlegekontoret snakker deretter med Skreia legesenter, før personen får en tilbakemelding om tidspunkt for oppmøte utenfor Skreia legesenter. (Kommer man av en eller annen grunn ikke gjennom til fastlegen sin, kan man ringe testnummeret på Skreia - 61 16 51 85.)

Testsvar kommer vanligvis i løpet av 1-2 døgn. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn på Helsenorge.no, der testsvaret legges så raskt det er klart i personens egen journal.

Alle positive tester følges øyeblikkelig opp av kommuneoverlegen og smitteoppsporingsteamet.