Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Spørsmål? Send oss e-post!

Korona: Har du spørsmål? Send oss en e-post!

For kommunens innbyggere

Kommunen vil være tilgjengelig for spørsmål fra innbyggere og næringsliv  knyttet til innføring av smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå 5B i covid-19-forskriften. Ta kontakt på tlf 469 28 214 eller e-post korona@ostre-toten.kommune.no (hverdager kl 8-16).

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her finner du blant annet råd og veiledning, informasjon om koronasituasjonen i Norge og verden, og en rekke veiledere for ulike bransjer og situasjoner.  

MERK: Helserelaterte spørsmål må du ta med din fastlege.

Østre Toten kommunes koronateam, bestående av personell fra ulike fag- og kompetanseområder, har opprettet korona@ostre-toten.kommune.no. Vår målsetting er å gi deg svar så raskt som mulig. MERK: E-poster som sendes fredag ettermiddag/kveld og på helg, vil som hovedregel ikke bli besvart før neste uke.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets publikumstelefon: 815 55 015