Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Gjeldende smittevern-regler i Østre Toten

Lokal forskrift om smitteverntiltak i Østre Toten ble opphevet 7. april. Det betyr at det nå er bare de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder også i vår kommune.

Her er en enkel oversikt over de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder fra 25. mars. 

OPPDATERING 07.04.:
Informasjonen du finner på denne siden i øyeblikket gjelder smittevernreglene som gjaldt mens lokal forskrift var gjeldende. Vi jobber nå med å tilpasse informasjonen til det som gjelder etter at forskriften ble opphevet i kveld, det vil si de nasjonale reglene. Gå derfor inn på lenken over hvis du er i tvil om hvilke smittevernregler som gjelder akkurat nå.

Har du spørsmål?

Under finner du informasjon om alle gjeldende regler, inkludert svaret på en del vanlige spørsmål. Hvis du ikke finner svar på det du lurte på her, kan du ta direkte kontakt med oss på telefon 469 28 214 eller e-post korona@ostre-toten.kommune.no (hverdager kl 8-16).

 

Samlet oversikt over smittevernreglene for Østre Toten

Korona: Tiltaksnivå 5B - hovedpunkter

BESØK OG REISER

Besøk og nærkontakter

 • Man bør ikke ha flere enn 2 GJESTER i eget hjem. Det gjelder OGSÅ I EGEN HAGE, og man bør også da holde en avstand på minst 2 meter .
 • Begrens antall nærkontakter mest mulig, ut over helt husstandsmedlemmer, nødvendige kontakter i jobbsammenheng og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meters avstand i møte med alle andre personer enn de fra egen husstand, og 1-2 faste personer/nærkontakter for aleneboende, barn og unge
 • Aleneboende, barn og unge kan ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Du bør ikke ha besøk eller dra på besøk til andre kommuner. Vær spesielt forsiktig når det gjelder besøk til og fra kommuner med høyere smittetrykk enn Østre Toten (f.eks. Oslo og Viken).
   
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Reiser

 • UNNGÅ ALLE REISER som ikke er nødvendige. Utsett alle reiser som kan utsettes.
 • Reise til arbeid anses som nødvendig hvis det ikke er mulig med hjemmekontor.
  Reise hjem for studenter som ikke har familie på studiestedet anses også som en nødvendig reise.
 • Innbyggerne anbefales å bare benytte kjøpesentre/varehus i Østre Toten.
 • Man kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Ta ikke imot besøk.
  Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Hvis reglene der er strengere enn i Østre Toten, skal du følge reglene i hyttekommunen.
 • Reiser til utlandet frarådes! Ved eventuell hjemkomst fra utlandet etter unødvendige fritidsreiser er det nå nasjonalt krav om man MÅ være 10 dager på karantenehotell. Dette må man betale for selv. Karantenen kan ikke lenger gjennomføres i egen bolig. Dette trer i kraft fra 29. mars.
   

  Korona: Tiltaksnivå 5B - anbefalinger

  23.03.21: Oppdaterte besøksregler på Fjellvoll og Labo

  Etter innføring av nye smitteverntiltak i Østre Toten kommune 20. mars, har det kommet nye retningslinjer for besøk på Fjellvoll og Labo. 

  • Besøk må avklares og avtales med avdelingene på Labo og Fjellvoll i forkant. Pårørende tar kontakt med avdelingen som avgjør om beboer kan få besøk.
  • Det er mulig å komme på besøk dag og kveld alle dager, men det er ikke mulig å benytte fellesarealer i avdelingene.
  • Det er kun de nærmeste pårørende som kan komme på besøk.
  • Beboere anbefales å ikke reise ut på besøk i private hjem.

  Presiseringer

  • Avstandskravet på to meter skal holdes mellom besøkende, med unntak av de besøkende som er i samme husstand.
  • Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende. En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer som ikke er fullvaksinerte.
  • Besøkende må holde minst to meters avstand til alle medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den beboeren de besøker.
  • Besøkende skal bruke munnbind under all ferdsel inne i Labo og Fjellvoll.

  Generelle regler

  Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • er syk eller har luftveissymptomer med hoste, feber og snue
  • har vært utenfor Norge og/eller i områder med stor smittespredning de siste ti dagene
  • er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

  Vi fører fortsatt besøksprotokoll over alle som kommer på besøk.

  Hvilke regler gjelder for påskenferien?

  Smittevernreglene gjelder også for påsken, uansett hvor du tilbringer den

  Det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg. I utgangspunktet fraråder vi derfor alle reiser. 

  Hvis du likevel velger å reise, bør du følge disse anbefalingene:

  • Reis bare sammen med personer i egen husstand. Hvis du bor alene, kan du dra sammen med 1-2 faste venner eller din faste "nærhusstand"
  • Ha besøk av maks 2 personer samtidig på hytta, og helst de samme over tid. Hold 2 meters avstand.
  • Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise
  • Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen
   Hvis du MÅ gå i butikken: Bruk munnbind, gå alene i butikken (ikke hele familien), og helst på et tidspunkt hvor det er få andre som handler
  • Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur
  • Ikke dra på hytta hvis du er i karantene, venter på testsvar eller ikke er i form
  • Hvis du blir syk mens du er på hytta, eller du blir satt i karantene, bør du reise hjem umiddelbart

  Innbyggere i Østre Toten, som har høyt smittenivå, bør ikke overnatte på hotell  eller tilsvarende overnattingssteder i påsken. Du bør heller ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.

  Vi bor i Viken. Har vi lov til å dra på hytta i påska?

  Nå er Viken i tiltaksnivå A og Østre Toten i B (+ litt nasjonale regler). Anbefalingene i begge disse nivåene er at man IKKE reiser over kommunegrensene. Samtidig er det ikke forbudt å reise; og vi skjønner at folk ønsker å dra på hytta i påskeferien. 

  Hvis dere velger å reise på hytta, 

  • Reis bare sammen med personer i egen husstand. Hvis du bor alene, kan du dra sammen med 1-2 faste venner eller din faste "nærhusstand"
  • Ha besøk av maks 2 personer samtidig på hytta, og helst de samme over tid. Hold 2 meters avstand.
  • Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise
  • Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen
   Hvis du MÅ gå i butikken: Bruk munnbind, gå alene i butikken (ikke hele familien), og helst på et tidspunkt hvor det er få andre som handler
  • Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur
  • Ikke dra på hytta hvis du er i karantene, venter på testsvar eller ikke er i form
  • Hvis du blir syk mens du er på hytta, bør du reise hjem umiddelbart

  Hvis man reiser til en kommune med mindre strenge smittevernregler; skal man fortsette å følge de reglene som gjelder for egen kommune. Det betyr at dere skal følge smittevernreglene som gjelder i Viken + nasjonalt også når dere er i Østre Toten.

  Kan barna mine være hos sin andre foresatte på vanlig helgebesøk/samvær, eller være der annenhver uke som de pleier?

  Samvær med foreldrene for barn med to hjem er unntatt fra anbefalingene om at man ikke bør dra på besøk. Barna regnes som medlemmer av husstanden i begge sine hjem. Dette gjelder uansett om de bor 50/50, eller om de har en ordning med helgesamvær. Dette gjelder også på tvers av kommunegrensene.

  Hvis den andre foresatte bor i et annet land, er barna også unntatt fra kravet om å bo på karantenehotell hvis de har vært på samvær i utlandet. De kan da tilbringe karantenetiden på 10 dager hjemme, men da som en såkalt "fritidskarantene". Det betyr at de har lov til å gå på skolen, men må være i karantene på fritiden.

  Mitt barn er i avlastningshjem enkelte helger. Kan barnet fortsatt dra dit?

  Ja, barn som har avlastningshjem kan dra dit som de pleier. De regnes da som medlemmer av avlastningshjemmets husstand. 

  Hvem og hvor mange andre kan barn ha besøk av?

  Barn kan ha besøk av andre barn fra samme kohort i skole eller barnehage.

  Den nasjonale anbefalingen om maks TO GJESTER i hjemmet gjelder imidlertid også for barn.

  Det er best om man har besøk av venner utendørs. For større barn bør slik aktivitet foregå med god avstand, helst to meter..

  Kan barn ha overnattingsbesøk?

  Barn kan ha overnattingsbesøk av andre barn, enten fra samme kohort i skole/barnehage, eller av 1-2 andre, faste venner.

  Hvilke regler gjelder for barnebursdager?

  Generelt er det forbudt med arrangementer både ute og inne. Dette gjelder også private sammenkomster. Den nasjonale anbefalingen om maks TO gjester på besøk i hjemmet - enten det er utendørs eller inne - gjelder også for barnebursdager.

  Barneburdager bør derfor dessverre utsettes til etter påske, på samme måte som andre arrangementer.

  Kan studenter komme hjem til Toten i påska?

  Generelt anbefales at man ikke reiser hvis det ikke er nødvendig, spesielt mellom ulike kommuner og deler av landet.

  Hjemreise i påsken for studenter som ikke har familie på studiestedet, regnes likevel som en "nødvendig reise". 

  De som studerer i utlandet, og velger å komme hjem til Norge i påska, vil måtte sitte i karantene i 10 døgn i henhold til gjeldende nasjonale regler. Hele karantenetiden må nå gjennomføres på karantenehotell.

  En student som kommer hjem til Østre Toten fra Viken, Oslo eller andre kommuner som ligger under tiltaksnivå A, som har strengere regler enn Østre Toten, skal følge de reglene som gjelder der han studerer mens han oppholder seg her i kommunen (det vil si: de strengeste reglene gjelder).
   

  Hvilke regler gjelder hvis jeg besøker noen som bor i Viken eller Oslo? Har jeg lov til å dra dit?

  Generelt er frarådes det at man foretar reiser som ikke er helt nødvendige. Private besøk vil ofte falle inn under definisjonen "unødvendige reiser".

  Spesielt frarådes det å reise til eller ta i mot besøk fra områder med høy smitte. Mye av smitten vi har hatt i Østre Toten den siste tiden skyldes nettopp private, sosiale besøk fra Oslo og Viken.

  Man skal alltid følge de strengeste reglene av stedet man kommer fra og stedet man reiser til. Hvis du reiser til Viken/Oslo skal du følge reglene for tiltaksnivå A, som er strengere enn reglene i Østre Toten. 

  Kan jeg ha besøk av noen som bor i Oslo eller Viken?

  Generelt er frarådes det at man foretar reiser som ikke er helt nødvendige. Private besøk vil ofte falle inn under definisjonen unødvendig reiser.

  Spesielt frarådes det å reise til eller ta i mot besøk fra områder med høy smitte. Mye av smitten vi har hatt i Østre Toten den siste tiden skyldes nettopp private, sosiale besøk fra Oslo og Viken.

  Man skal alltid følge de strengeste reglene av stedet man kommer fra og stedet man reiser til. Hvis noen fra Viken/Oslo kommer til Østre Toten, skal de likevel følge reglene for tiltaksnivå A som gjelder der de kommer fra. Hvis noen kommer hit fra områder med lavere smittetrykk, skal de følge reglene som gjelder i Østre Toten 

  Kan jeg besøke eldre personer i Østre Toten eller en annen kommune i regionen?

  Generelt anbefales det at man begrenser sosial kontakt og reiser minst mulig over kommunegrensene, men det er ikke forbudt å gjøre det.

  Nå må man være EKSTRA forsiktig med besøk til eldre personer. Siden de er i risikogruppe for covid-19, bør du alltid holde 2 meters avstand. Bruk gjerne munnbind uansett, for sikkerhets skyld. Husk at du (dessverre) heller ikke bør gi dem en klem, selv om du/dere har munnbind på.

   

  Kan jeg ha besøk av barnebarna mine?

  Generelt anbefales det at man begrenser sosial omgang, og reiser minst mulig over kommunegrensene. Det er likevel greit å ha besøk av barnebarna, enten de bor her i Østre Toten eller en annen kommune.

  Det er likevel viktig å huske at all kontakt nå er forbundet med en risiko. Hvis du er i alderen 65+ (eller har underliggende sykdommer), og de ikke er vaksinerte, er du risikoutsatte og burde leve så skjermet du kan. Husk at Østre Toten nå har høyt smittetrykk, og at man kan være smittet uten å ha symptomer. Personer som er vaksinerte kan for øvrig også bli syke av covid-19, og smitte andre videre.

  Vi minner om at du heller ikke bør ha flere enn TO GJESTER på besøk samtidig. Hvis mulig anbefaler vi at dere møtes utendørs, og også da overholder to meters avstand. Bruk ellers gjerne munnbind.

  Antallet nærkontakter gjennom en uke bør generelt begrenses til færrest mulig, utover helt nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

  Kan besteforeldre fra en kommune med lite smitte, for eksempel Vestre Toten, komme hit for å passe barna?

  Det er selvfølgelig greit og lov at besteforeldre kommer på besøk, og det er forståelig at det kan være nødvendig hvis man ikke har andre til å passe barna.

  Det er likevel viktig å huske at all kontakt nå er forbundet med en risiko. Hvis besteforeldrene er i alderen 65+ (eller de har underliggende sykdommer), og de ikke er vaksinerte, er de risikoutsatte og burde leve så skjermet de kan. Husk at Østre Toten nå har høyt smittetrykk, og at man kan være smittet uten å ha symptomer. Personer som er vaksinerte kan for øvrig også bli syke av covid-19, og smitte andre videre.

  Hvis barna ikke er helt små, bør det være mulig å holde to meters avstand når de er på besøk. Det bør de da prøve å overholde. Bruk ellers gjerne munnbind.

  Vi anbefaler også at besteforeldrene minimerer risikoen for å spre smitte videre ved å ikke ha andre nærkontakter i dagene etter at de reiser hjem.

  Hvis besteforeldrene kommer fra en kommune med enda høyt smittetrykk enn Østre Toten (for eksempel Oslo/Viken), anbefaler vi at dere prøver å finne en annen løsning inntil videre, og utsetter besøket. 

   

  Hvis det er for mye smitte nå, hvorfor er det da fortsatt greit å samles på kafeer, biblioteker og lignende?

  Selv om det ikke er ulovlig å møtes på kafé, anbefaler vi at man ikke gjør det. 

  Når man er på offentlige steder gjelder skal man bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde god nok avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer, eller 1-2 faste nærkontakter for aleneboende. Siden man på kaféer og restauranter gjerne også spiser og drikker - noe som betyr at man ikke kan bruke munnbind hele tiden - må man da i praksis sitte på hvert sitt bord hvis man går dit sammen med andre personer enn disse faste nærkontaktene.

  Husk også at hvis du har nærkontakt med en annen person, og denne personen er smittet/blir syk av covid-19, må du i 10 dagers karantene. Vi har nå mange tilfeller av smittede som ikke har symptomer på at de er syke, eller som først får symptomer etter at de har vært smittsomme i flere dager.

  Har jeg lov til å reise til andre kommuner for private gjøremål, for eksempel til optiker eller frisør?

  Vi anbefaler at du ikke reiser til andre kommuner hvis det ikke er helt nødvendig, og hvis mulig utsetter slike aktiviteter til senere. 

  Det er imidlertid ikke forbudt å reise til andre kommuner. Hvis du for eksempel må til optiker eller en annen type nødvendig aktivitet som innebærer én-til-én-kontakt hvor det er vanskelig å holde to meters avstand, skal både du og den andre personen bruke munnbind.

  Er det forbudt å reise til eller få besøk fra andre kommuner?

  Nei, det er ikke forbudt å passere kommunegrensene enten det er for jobb, praktiske gjøremål eller besøk.

  Det er imidlertid sterkt anbefalt at man ikke gjør dette annet enn når det er helt nødvendig (for eksempel dra på jobb, for de som ikke kan jobbe hjemmefra). For å unngå spredning av smitten er det nå viktig at folk reiser minst mulig, og treffes minst mulig. 

  Uansett bør man alltid overholde anbefalingene om å holde 2 meters avstand og bruke munnbind når dette ikke er mulig.

  Kan vi ha overnattingsbesøk av andre, voksne personer?

  Voksne bør ikke ha overnattingsbesøk av voksne fra andre husstander. Unntak for dette er aleneboende, som kan ha eller dra på overnattingsbesøk til 1-2 faste venner.


   
PLIKT TIL Å BRUKE MUNNBIND

Man bør nå ALLTID bruke munnbind når man er på offentlige steder.

 • Når det ikke er mulig å holde MINST 1 METERS avstand til andre enn husstandsmedlemmer, SKAL det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
  Det BØR brukes munnbind hvis det ikke er mulig å overholde 2 METERS avstand.
   
 • Passasjerer SKAL bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder også for sjåfør når det er passasjer i taxien.
   
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ANSATTE på steder hvor det ikke er mulig å holde MINST 1 METER, HELST 2, fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Butikker og kjøpesenter står fritt til å kreve at besøkende i deres lokaler bruker munnbind til enhver tid.
   
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
   

  Korona: Tiltaksnivå 5B - munnbind

  Jeg er fullvaksinert. Må jeg fortsatt bruke munnbind på butikken?

  Selv om du er fullvaksinert kan du fortsatt bli smittet med covid-19, og du kan også fortsatt smitte andre. Du må derfor bruke munnbind på offentlige steder på samme måte som andre.

IDRETTS- OG FRITIDSAKTIVITETER
 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.
 • Det er ikke tillatt med organisert innendørs idrettsaktivitet for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Svømmehaller holder åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
   

  Korona: Tiltaksnivå 5B - idrett og fritid

  Retningslinjer og råd for idrettslagene

  Kommuneoverlegen har sendt ut informasjon til idrettslagene om retningslinjer og råd for deres aktiviteter, med de smittevernreglene som gjelder i kommunen nå.

  Kan barnet mitt delta i fritidsaktiviteter i nabokommunene?

  Det er greit at barn og unge under 20 år deltar på faste fritidsaktiviteter i en nabokommunene - i klubber eller organisasjoner man allerede er medlem av.

  Kommer Ungdomsklubben Godshuset til å være stengt?

  Ungdomsklubben holder åpent, men tar imot ungdommer bare fra Østre Toten.

  Er svømmehallene i kommunen åpne?

  Svømmehallen på Lena har allerede vært stengt for vanlig svømming i lengre tid på grunn av covid-19.

  Nå er også folkebadet på Skreia stengt for vanlig svømming. 

  Det eneste som er åpent av svømmetilbud er

  • skolesvømming
  • svømmetrening for personer under 20 år
  • svømmekurs for babyer og småbarn, med én foresatt per barn til stede.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper 
   Mindre grupper = maks 3 personer med minst 2 meters avstand til enhver tid.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
  Kan jeg trene på treningssenter i en annen kommune?

  Nei, i henhold til de nye nasjonale reglene er det ikke lov for treningssentre å ha åpent for andre enn innbyggere i egen kommune.

  Det er derfor ikke adgang for innbygger i Østre Toten til å trene for eksempel på Gjøvik eller Raufoss.

  Når barn og unge fortsatt kan bevege selv relativt fritt og blande kohorter på fritiden, er det da nok med tlitaksnivå B? Kan de fortsette medaktivitieter?

  Det er så langt heldigvis ikke smitte blant barn og unge her i Østre Toten. All smitten som har vært i kommunen de siste ukene er voksne som har smittet voksne. Vi målretter derfor nå tiltakene mot de voksne, og slår samtidig hardt ned med karantene ved smitte. Da kan vi forhåpentligvis kunne opprettholde målet om at barna skal få ha en mest mulig hverdag så lenge det er mulig. 

   

  Hvordan skal idretten gjennomføre treninger forsvarlig med tanke på den nye mutasjonen? Hvordan trygge trenere og foresatte slik at treningen kan foregå trygt?

  Kommunen skal i løpet av uke 12 lage et infoskriv om dette, slik at vi kan trygge idretten og foresatte. Idretten har også allerede en god smittevernveileder. Nøkkelen her er å holde god avstand.

  Det er for øvrig så langt bare voksne som har smittet andre voksne her i kommunen. 

  Hvis det er for mye smitte nå, hvorfor er det da fortsatt greit å samles på kafeer, biblioteker og lignende?

  Selv om det ikke er ulovlig å møtes på kafé, anbefaler vi at man ikke gjør det. 

  Når man er på offentlige steder gjelder skal man bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde god nok avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer, eller 1-2 faste nærkontakter for aleneboende. Siden man på kaféer og restauranter gjerne også spiser og drikker - noe som betyr at man ikke kan bruke munnbind hele tiden - må man da i praksis sitte på hvert sitt bord hvis man går dit sammen med andre personer enn disse faste nærkontaktene.

  Husk også at hvis du har nærkontakt med en annen person, og denne personen er smittet/blir syk av covid-19, må du i 10 dagers karantene. Vi har nå mange tilfeller av smittede som ikke har symptomer på at de er syke, eller som først får symptomer etter at de har vært smittsomme i flere dager.

   

ARRANGEMENTER
 • Alle arrangementer er forbudt. Dette gjelder både innendørs og utendørs, og både private og offentlige sammenkomster.
 • Det er unntak for livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • For begravelser og bisettelser gjelder de nasjonale reglene om 50 personer hvor alle sitter på faste, tilviste plasser. På andre arrangementer i tros- og livssynshus kan det være inntil 20 personer til stede i tillegg til medvirkende/arrangør, forutsatt at alle har faste, tilviste plasser.
 • Det er tillatt med digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
   

  Korona: Tiltaksnivå 5B - arrangementer

  Hva regnes som et "arrangement"?

  Definisjonen på arrangement omfatter:

  • Idrettsarrangement (ikke treninger).
  • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
  • Seminar, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
  • Livssynssamlinger og seremonier
  • Medlemsmøter og fagforeninger
  • Varemesser og midlertidige markeder. Gjelder ikke loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner.

  Vær obs på at private sammenkomster også defineres som arrangement. Dette omfatter:  

  • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
  • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
  • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
  • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.
  Jeg har planlagt et arrangement i påska. Kan jeg flytte det til f.eks. Vestre Toten, hvor det ikke er forbudt med arrangementer?

  Flytting av et arrangement som er planlagt for innbyggere i Østre Toten til en annen kommune er å omgå reglene. Det er ikke forbudt, men det betyr ikke at det er greit. Dette gjelder uansett om gjestene er lokale/bare fra Østre Toten, eller om det er gjester fra flere steder.

  Flytting av arrangementet betyr mer reise ut og inn av kommunen. Hvis mange tøyer grensene på denne måten for reglene vi har, kan det gi mer smitte Da risikerer vi at det i neste omgang blir behov for å stramme inn enda mer. Og det er det vel ingen som ønsker. Det kan også bidra til at det blir mer smitte i den kommunen du eventuelt flytter arrangementet til. Vi forstår at det er ergerlig å måtte utsette dette, men her må alle bidra.
   
  Nasjonalt er også anbefalingen at arrangementer avlyses. Regelen er da at hvis man ikke KAN utsettes det tillatt med inntil 10 gjester uten faste plasser, og inntil 20 med faste, tilviste plasser. Det er også krav om 2 meters avstand mellom deltakere, det skal være en ansvarlig arrangør, og gjestene skal registreres. Men det aller fleste arrangementer KAN vel strengt tatt avlyses, selv om man ikke har lyst til å gjøre det...

  Hvilke regler gjelder for barnebursdager?

  Generelt er det forbudt med arrangementer både ute og inne. Dette gjelder også private sammenkomster. Den nasjonale anbefalingen om maks TO gjester på besøk i hjemmet - enten det er utendørs eller inne - gjelder også for barnebursdager.

  Barneburdager bør derfor dessverre utsettes til etter påske, på samme måte som andre arrangementer.

  Vil vi kunne feire 17. mai som vanlig i år?

  Slik det ser ut akkurat nå er dessverre muligheten for at det åpnes opp for 17. mai-arrangementer sentralt og lokalt liten. Antageligvis vil årets 17. mai-feiring bli en nedskalert markering, på samme nivå som i fjor.

  FAU og skolene har blitt utfordret til å komme med idéer til hvordan vi kan gjøre 17. mai til barnas dag, tross gjeldende smitteverntiltak.

  Kan vi ha minnesamvær etter en begravelse?

  Nei, dessverre er ikke det tillatt akkurat nå

  Minnesamvær er å regne som et arrangement; og er forbudt iht lokal forskrift uansett antall deltakere. Unntakene fra forbudet gjelder bare den kirkelige seremonien, ikke et eventuell samling etterpå. 

    

  Hvis det er for mye smitte nå, hvorfor er det da fortsatt greit å samles på kafeer, biblioteker og lignende?

  Selv om det ikke er ulovlig å møtes på kafé, anbefaler vi at man ikke gjør det. 

  Når man er på offentlige steder gjelder skal man bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde god nok avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer, eller 1-2 faste nærkontakter for aleneboende. Siden man på kaféer og restauranter gjerne også spiser og drikker - noe som betyr at man ikke kan bruke munnbind hele tiden - må man da i praksis sitte på hvert sitt bord hvis man går dit sammen med andre personer enn disse faste nærkontaktene.

  Husk også at hvis du har nærkontakt med en annen person, og denne personen er smittet/blir syk av covid-19, må du i 10 dagers karantene. Vi har nå mange tilfeller av smittede som ikke har symptomer på at de er syke, eller som først får symptomer etter at de har vært smittsomme i flere dager.

BUTIKKER OG TJENESTER
 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester som frisør mv. kan holde åpent.

Anbefalinger:

 • Butikker og kjøpesentre kan kreve bruk av munnbind i egne lokaler.
 • Det anbefales at en-til-en virksomheter innfører forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand, eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt. 
   

  Korona: Tiltaksnivå 5B - butikker

  Er det greit å reise på kjøpesenter på Gjøvik for å handle?

  Nei, det er ikke greit.

  Innbyggerne bør ikke reise til andre kommuner verken for å trene, handle, spise på restaurant eller delta på andre sosiale aktiviteter Hvis vi gjør dette ødelegger vi det som er hensikten med tiltakene. Det bør være et veldig nødvendige ærend før du reiser ut av kommunen for å handle.
   

  Hvilke regler gjelder for personer som har flere arbeidsforhold?

  Hvis jobben krever fysisk oppmøte forutsettes det at arbeidsgiver foretar en risikovurdering, i forhold til hvilke konsekvenser dette kan få.
   

  Vi bor på grensa til Vestre Toten. Kan vi handle mat der?

  Ja, det kan dere, hvis dette er det mest praktiske. Bruk munnbind når dere handler.

  Det er også en fordel om bare én av dere drar på butikken, i stedet for at flere fra familien er med på handleturen. Planlegg også gjerne slik at dere slipper å dra på butikken oftere enn nødvendig.

  Legg også gjerne tidspunktet for handleturene til tider der dere regner med det er lite folk i butikken.

   

BARNEHAGER OG SKOLER
 • Gult tiltaksnivå gjelder for barnehager, grunnskoler og videregående skoler, som for resten av landet. 
 • Lokalene ved opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven stenges. Undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger retningslinjene som gjelder for arbeidslivet generelt.

Rett før påske kom Helsedirektoratet med oppdaterte smittevernveilederere for skoler og barnehager. Disse finner du her:

 • Veileder om smittevern i barnehager
 • Veileder om smittevern for barneskolen 1.–7. trinn 
 • Veileder om smittevern for ungdomsskolen
 • Veileder om smittevern for videregående skole

   
 • Korona: Tiltaksnivå 5B - barnehager og skoler

  Jeg studerer på Gjøvik. Kan jeg dra på skolen der?

  Ja, det kan du. Reise til skole/studiested er å anse som en nødvendig reise, på samme måte som reise til jobb.

  Husk at du er påbudt å bruke munnbind hvis du reiser kollektivt.

  Hvorfor er det fortsatt gult nivå på skoler? Burde ikke skoler og barnehager stenges?

  Den smitten vi har opplevd de siste ukene stammer ikke fra skolene, men fra arbeidsplasser, private sammenkomster og treningssenter hos de voksne. Smitten som har vært i skoler og barnehager har kommet fra disse smittetilfellene, så vi målretter tiltak mot de voksne som er de som smitter. Skoler og barnehager er altså ikke en viktig kilde til smitte, og vi har hatt veldig lite smitte videre på skoler og barnehager.

  Det er viktig å beskytte barn og unge mest mulig mot inngripende tiltak, og derfor holdes skoler og barnehager oppe med en mest mulig normal drift. Det å stenge skoler og barnehager vil også ha store ringvirkninger i samfunnet ellers, blant annet siden mange av foreldrene da ikke vil ha mulighet til å jobbe eller bare kan jobbe redusert.

  Oppdatert nasjonal smitteveileder for videregående skoler kom 24. mars. Det er forventet at en oppdatert veileder for ungdomsskoler kommer i uke 16.

  Hva betyr de nye reglen for Østre Toten læringssenter?

  Læringssenteret vil gå over til digital undervisning, og lokalene vil være stengt for ordinær undervisning.

  Gjennomføring av praksis for studenter

  Elev- og studentpraksis i virksomheter som for eksempel helseinstitusjoner, barnehager, skoler etc. kan i utgangspunktet gjennomføres.

  Gjennomføringen vil imidlertid kunne bli påvirket av stengingspåbudet for andre virksomheter, påbud om hjemmekontor og stenging av lokaler ved opplærings- og undervisningsinstitusjoner. Lokale tiltak, som for eksempel stenging av barnehager, vil også kunne påvirke. Videre må praksisstudenten og praksisstedet forholde seg til de anbefalingene som følger for kommuner med høyt tiltaksnivå (kommuner omfattet av tiltaksnivå A eller B) og for landet generelt. Det vises blant annet til anbefaling om å unngå unødvendige reiser.

  For praksisplasser i helse- og omsorgsinstitusjoner, gjelder at helse- og omsorgstjenesten har en plikt til å drive forsvarlig, og at de må vurdere den smittevernfaglige forsvarligheten av å anvende praksiselever og -studenter i den foreliggende smittesituasjonen. Særlig gjelder dette dersom elevene/studentene kommer fra kommuner med høyt smittenivå. Faglig forsvarlighet tilsier for øvrig at helse- og omsorgstjenesten ikke baserer normal drift på bruk av praksiselever- og studenter. Kommuner i kritisk bemanningssituasjonen kan benytte den nasjonale ressurspoolen for helsepersonell.
   

  Kan studenter komme hjem til Toten i påska?

  Generelt anbefales at man ikke reiser hvis det ikke er nødvendig, spesielt mellom ulike kommuner og deler av landet.

  Hjemreise i påsken for studenter som ikke har familie på studiestedet, regnes likevel som en "nødvendig reise". 

  De som studerer i utlandet, og velger å komme hjem til Norge i påska, vil måtte sitte i karantene i 10 døgn i henhold til gjeldende nasjonale regler. Hele karantenetiden må nå gjennomføres på karantenehotell.

  En student som kommer hjem til Østre Toten fra Viken, Oslo eller andre kommuner som ligger under tiltaksnivå A, som har strengere regler enn Østre Toten, skal følge de reglene som gjelder der han studerer mens han oppholder seg her i kommunen (det vil si: de strengeste reglene gjelder).
   

  Hvilke regler gjelder for barnebursdager?

  Generelt er det forbudt med arrangementer både ute og inne. Dette gjelder også private sammenkomster. Den nasjonale anbefalingen om maks TO gjester på besøk i hjemmet - enten det er utendørs eller inne - gjelder også for barnebursdager.

  Barneburdager bør derfor dessverre utsettes til etter påske, på samme måte som andre arrangementer.

     
JOBB OG HJEMMEKONTOR
 • Det er påbudt med hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres.
 • Hvis det er nødvendig for arbeidstaker å møte fysisk på arbeidsplassen, er reise til arbeid å anse som en "strengt nødvendig reise". 
   

  Korona: Tiltaksnivå 5B - hjemmekontor

  Testing av helsepersonell som bor i Østre Toten og jobber i en annen kommune i Gjøvikregionen

  Helsepersonell som bor i Østre Toten og jobber med pasientrettet kontakt i en av de andre kommunene i Gjøvikregionen skal testes for covid-19 hver sjuende dag. Dette er besluttet av de fire kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land.

  Denne testingen skal foretas i kommunen der den ansatte jobber, ikke i Østre Toten. Spørsmål om nærmere rutiner for hvor og hvordan dette skal gjennomføres, må rettes til nærmeste leder der man jobber.

  Må jeg ha hjemmekontor hvis jeg bor i Østre Toten, men jobber i en annen kommune?

  Du skal ha hjemmekontor så sant det er mulig, uansett om arbeidsplassen din er i Østre Toten eller en annen kommune. De samme reglene gjelder nå for hele landet.

  Hvis du har en jobb som gjør at det ikke er mulig å jobbe hjemmefra, kan du dra på jobb som vanlig. Hvis du jobber f.eks. i en butikk, i helsetjenesten eller lignende i en annen kommune, skal du bruke munnbind når du er på jobb.

   

  Er jeg pålagt hjemmekontor hvis jeg bor i en annen kommune, men jobber i Østre Toten?

  Ja, de nasjonale reglene er nå at alle SKAL ha hjemmekontor hvis mulig, uansett hvor man bor eller jobber.

  Hvis du ikke kan jobbe hjemmefra, skal du følge de reglene som gjelder for smittevern med å holde to meters avstand når det er mulig, og ellers bruke munnbind.

  Hva gjør kommunen som arbeidsgiver for å møte kravene om hjemmekontor og strengere smittevernregler?

  Mange ansatte har allerede hatt mye hjemmekontor før vi fikk strengere regler. Særlig personer i administrasjonen kan i hovedsak jobbe hjemmefra. Nå som det er et påbud, vil alle som kan følge dette. Både interne og eksterne møter vil som hovedregel bli holdt digitalt.

  Som i en del andre virksomheter har kommunen mange tjenester som krever fysisk oppmøte - for eksempel i barnehage, helsestasjon, skole og helsesektoren – og de må selvfølgelig møte på jobb som vanlig. Her vil vi i stedet vurdere behovet for ekstra smittevernstiltak i forhold til hvilken tjeneste det er snakk om.

  Hvilke regler gjelder for personer som har flere arbeidsforhold?

  Hvis jobben krever fysisk oppmøte forutsettes det at arbeidsgiver foretar en risikovurdering, i forhold til hvilke konsekvenser dette kan få.
   

  Kan jeg reise på jobb hvis jeg jobber i en annen kommune?

  Arbeidstakere som ikke kan ha hjemmekontor (dette avklares med din leder) skal møte på jobb som vanlig, selv om jobben er i annen kommune. Reise til/fra jobb er da er å anse som en nødvendig reise. 

  Hvis du har nær kontakt med andre i jobben, f.eks. jobber i en butikk, i helsetjenesten eller lignende i en annen kommune, skal du bruke munnbind når du er på jobb.

  Hva skal arbeidsgiver gjøre hvis ikke alle medarbeiderne kan ha hjemmekontor hele tiden?

  Hvis det er snakk om en kontorvirksomhet eller lignende der arbeidstakerne delvis kan jobbe hjemmefra, men av praktiske eller andre årsaker også delvis må være på kontoret, kan man f.eks. sette opp en rulleringsplan slik at færrest mulig er på kontoret samtidig.

  De som er tilstede samtidig bør holde god avstand (minst 2 meter til enhver tid), og bruke munnbind hvis dette ikke er mulig.

  Arbeidsgiver er generelt pålagt å begrense tilstedeværelse på arbeidsplassen mest mulig.

FØLGENDE VIRKSOMHETER SKAL HOLDE STENGT
 • Treningssentre 
  - men likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  - rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  - individuell trening og behandling som det kan bestilles time til
 • Svømmehaller, spa-anlegg o.l. 
  -  men likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
  - rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør 
  - annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
    

  Korona: TIltaksnivå 5B - stengte virksomheter

  Hva menes med "individuell trening og behandling"?

  Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én til én-timer og én til to-timer (såkalte duotimer). Behandling kan være time hos for eksempel en massør eller fysioterapeut i treningssenteret.

  Hva betyr "mindre grupper"?

  Mindre grupper i denne sammenhengen regnes som to til tre personer. Flere enn dette kan altså ikke møtes samtidig til rehabilitering, opptrening eller tilsvarende.

  Hvorfor må treningssentre stenge, men ikke frisører og lignende tjenester?

  Det er lettere å ivareta smittevernregler når man er én til én. På treningssentre er det ofte stor utskiftning av personer som er til stede, og med et betydelig antall besøkende fra større områder i løpet av en dag. Derfor er det også vanskelig å holde oversikt over hvem som er der samtidig.

  Et påbud om å stenge treningssentre vil ha til formål å begrense denne mobiliteten og unngå at mange samles i fysisk aktivitet som innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober, som øker sjansen for smitte.

  Slik smittesituasjonen i Østre Toten kommune er i dag, er det etter en smittefaglig vurdering hensiktsmessig at treningssentrene inntil videre holdes stengt.

  Kan man ikke bare innføre påbud om munnbind og vakthold på treningssentrene?

  Dette er vurderinger som er gjort av smittevernmyndighetene på nasjonalt nivå, og som vi må regne med at er velfundert. Kommunen kan hvis vi ønsker innføre strengere regler enn det som er gitt her, men når vi ligger under dette tiltaksnivået kan vi ikke lempe på reglene i forskriften.

  Slik smittesituasjonen i Østre Toten kommune er i dag, er det etter en smittefaglig vurdering hensiktsmessig at treningssentrene inntil videre holdes stengt.

RESTAURANTER, KAFEER, BARER OG HOTELLER
 • Det er skjenkestopp.
 • Serveringssteder kan holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke.
TESTING, NÆRKONTAKTER, KARANTENE OG SMITTE
 • personer som er i smittekarantene (ordinær karantene) anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden, eller etter de henvisningene de får fra smittesporingsteamet.
 • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes både ved inngang til karantenen (men helst ikke før dag 4) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene (dvs de som deler bolig med nærkontakter) skal være i ventekarantene frem til negativ covid-19-test foreligger for nærkontakten, eller senest når nærkontaktens karantenetid på 10 dager utløper
 • hvis nærkontakten tester positivt, skal husstandsmedlemmene i smittekarantene
 • personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn