Østre Toten kommune

Påviste smittetilfeller i Østre Toten

103. smittetilfellet (08.03.2021):

En person bosatt i Østre Toten er i dag bekreftet smittet med covid-19. Smitten er sporet tilbake til Oslo. Smittesporing pågår.

102. smittetilfellet (05.03.2021):

En mann bosatt i Østre Toten kommune er i dag bekreftet smittet med covid-19. Mannen har lette symptomer. Smittesporing pågår.

99., 100. og 101. smittetilfellet (2.3.21):

Dette er tre husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 98. Tilfelle 98 har fått bekreftet britisk mutasjon, så disse tre har mest sannsynlig det også. To har lette symptomer og den tredje har fortsatt ingen symptomer.

98. smittetilfellet (28.02.2021):

En mann bosatt i Østre Toten kommune er i dag bekreftet smittet med covid-19. Han er trolig smittet på sin arbeidsplass i Oslo. Smittesporing pågår, og drøyt tjue personer er til nå satt i karantene. Mannen har ingen symptomer.

97. smittetilfellet (25.02.2021):

En kvinne i Østre Toten er bekreftet smittet av covid-19. Den smittede har tilknytning til Hoffsvangen barnehage og Østre Toten læringssenter. Kjente nærkontakter er satt i karantene. Det er ikke kjent om dette er en spesielt smittsom virusvariant. Som et føre var-tiltak er derfor ansatte og barn ved to avdelinger i barnehagen satt i såkalt "ventekarantene" i påvente av svar på om et barn av kvinnen, som går i barnehagen, er smittet. Husstandmedlemmer til de berørte ved læringssenteret er også i ventekarantene.

95. og 96. smittetilfellet (24.02.2021):

En kvinne har vært kjent smittet og ble først registrert i Gjøvik kommune, og har blitt fulgt opp siden 18. februar. Hun tilhører Østre Toten kommune og ble altså feilregistrert på Gjøviks statistikk.

En mann i samme husstand som kvinnen er i dag bekreftet smittet og det var forventet. De har begge vært i isolasjon siden 18. februar. Det er ingen risiko for at flere er smittet.

Begge har lette symptomer.

94. smittetilfellet (29.01.2021):

I dag, 10 dager siden sist meldte tilfelle, er en ny person bekreftet smittet med covid-19 i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne som er i innreisekarantene etter ankomst fra utlandet. Kvinnen er i fin form, og er i isolasjon sammen med husstandsmedlemmer. 

93. smittetilfellet (19.01.2021):

En mann i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og mannen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller flere i karantene. Mannen har feber, muskelverk og hoste.

92. smittetilfellet (15.01.2021):

En ungdom i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og ungdommen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Ingen nye personer er satt i karantene på grunn av dette. En klasse på Lena-Valle videregående skole ble satt i "føre var"-karantene allerede for to dager siden, og disse fortsetter i karantene.

91. smittetilfellet (14.01.2021):

En kvinne bosatt i Østre Toten har i dag fått påvist korona. Hun har muskelverk, men er ellers i fin form. Husstandsmedlemmer er satt i karantene. Smitten er sporet til en annen kommune.

89. og 90. smittetilfellet (13.01.2021)

En mann er i dag bekreftet smittet av covid-19. Mannen har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Mannen bor alene, og har kun hatt kontakt med sjåføren som hentet ham. Det er ingen flere enn sjåføren i karantene.

Den andre smittede er en kvinne som ble smittet på sin arbeidsplass i en annen kommune. Hun har hoste og sår hals. Smittesporing pågår fortsatt.

88. smittetilfellet (03.01.2021):

En kvinne i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og kvinnen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer hun var i juleselskap med. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Kvinnen føler seg i god form. 

87. smittetilfellet (02.01.2021):

En mann som kom hjem fra utlandet i går, er i dag bekreftet smittet med covid-19 etter test på Gardermoen ved innreise. Mannen har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Han bor alene, og hadde ikke kontakt med andre på vei hjem. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Mannen har ingen symptomer. 

85. og 86. smittetilfellet (30.12.20):

Et ektepar er påvist smittet av covid-19, etter å ha hatt julebesøk av et familiemedlem fra en annen kommune. Familiemedlemmet fikk symptomer under besøket, og har testet positivt for covid-19. Ekteparet og deres husstandsmedlemmer var dermed allerede i karantene. Ekteparet har lite symptomer.

84. smittetilfellet (29.12.20):

Én mann er påvist smittet etter besøk julaften av familiemedlemmer fra en annen kommune. Han og ektefellen har fulgt nasjonale smittevernråd om å vente noen dager mellom hver gang man treffer noen i jula. Det er derfor ingen flere potensielt smittede eller flere i karantene.

82. og 83. smittetilfellet (27.12.20):

Begge to er forventet smittet, som husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 78. De to var allerede i karantene med milde symptomer, og kjent smittevei. Ingen flere er satt i karantene.

79., 80. og 81. smittetilfellet (24.12.20):

I forbindelse med det 77. smittetilfellet ble en helsearbeider i hjemmetjenesten satt i karantene med stor sjanse for å være smittet. I dag er det blitt bekreftet at hun og to andre medlemmer i samme husstand er smittet av covid-19-viruset. De to andre husstandsmedlemmene var også allerede i karantene.

78. smittetilfellet (23.12.20):

Dette er en mann som er nærkontakt til smittetilfelle 77. Han fikk symptomer i går tidlig (tirsdag 22. desember), og har siden vært i karantene. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene, og er blitt testet i dag.

77. smittetilfellet (23.12.20):

Den smittede er en mann med milde symptomer. Smittesporing pågår, og det er foreløpig ikke kjent hvor smitten kommer ifra. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene.

I dag er i underkant av 50 personer i karantene i Østre Toten. To personer har påvist smitte.

76. smittetilfellet (18.12.20):

Den smittede er en kvinne som har vært i karantene i over en uke. Hun ble smittet av et familiemedlem i en annen kommune, og har influensalignende symptomer. Ett husstandsmedlem er satt i karantene.

Per i dag har Østre Toten kun dette ene smittetilfellet med aktiv koronasykdom, og åtte personer i karantene.

75. smittetilfellet (9.12.20):

En mann som har vært i karantene i fem dager etter smitte på arbeidsplassen i annen kommune. Han har ingen symptomer.

74. smittetilfellet (9.12.20):

En kvinne som har vært i karantene i over en uke. Et husstandsmedlem som er smittet er smittekilden. Hun har hatt feber og hoste, men er nå på bedringens vei.

73. smittetilfellet (3.12.20):

Mannlig asylsøker som bor i samme husstand som en annen smittet. Han er i god form og har vært i karantene. Det er ingen smitterisiko til andre.

Vi har nå fått de siste prøvesvarene som vi ventet på, og de fem andre prøvene fra vårt desentraliserte asylmottak er negative. Totalt har vi da hatt seks smittede asylsøkere. Tre er allerede ute av isolasjon fra i dag.

Per i dag har vi 13 personer som fortsatt er i isolasjon, og kun 20 personer er i karantene.

72. smittetilfellet (1.12.20):

Personen er allerede i karantene. Kjent smittekilde. Ingen nye nærkontakter.

70.-71. smittetilfellet (29.11.20):

Voksne beboere i mottak ble testet lørdag, og svaret kom klokka 15 i dag. Alle beboerne var allerede satt i karantene. Av cirka 70 var to positive. Disse vil bli fulgt opp av mottaksledelsen i samarbeid med smittesporingsteamet og pasientenes fastleger.

69. smittetilfellet (29.11.20):

Den smittede er allerede i karantene.

68. smittetilfellet (28.11.20):

Personen var allerede i karantene. Kjent smittekilde.

67. smittetilfellet (27.11.20):

Mann meldt positiv i dag. Han er nærkontakt til noen i smitteutbruddet på videregående skole. Var allerede i karantene.

66. smittetilfellet (26.11.20):

Elev ved Lena-Valle videregående skole. Var i karantene. Er nå i isolasjon og husstand var allerede satt i karantene.

65. smittetilfellet (26.11.20):

Mann med antatt kjent smittekilde. Var satt i karantene. Sitter i isolasjon og smittesporing pågår.

62., 63. og 64. smittetilfellet (25.11.20-26.11.20):

Nærkontakter, og var allerede i karantene.

59., 60. og 61. smittetilfellet (25.11.20):

Kjent smittekilde. Nærkontakter satt i karantene.

55., 56., 57. og 58. smittetilfellet (24.11.20.-25.11.20):

Elever ved Lena-Valle Videregående skole. Var allerede i karantene.

53. og 54. smittetilfellet (22.11.20):

Et ektepar som var i karantene, og som har kjent smittekilde fra annen kommune. Nærkontakter er satt i karantene.

52. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter i hjemmet og på arbeidsplassen er satt i karantene. Smittekilde er så langt ukjent, smittesporing pågår.

Én av hennes husstandsmedlemmer har utviklet symptomer, og regnes som antatt smittet. Dermed er én klasse og deler av to andre klasser ved Lena-Valle videregående skole også satt i føre-var-karantene. Elevene er varslet via SMS, og får informasjon gjennom skolens IKT-system. Denne karantenen kan oppheves på kort tid hvis det viser seg at den antatt smittede er negativ.

Det er nå en del mennesker med ingen eller lite symptomer som er smittet. Det er derfor veldig viktig å ha fokus på smittevernreglene: Ha få nærkontakter, hold deg mest mulig hjemme. Unngå unødvendig reising.

51. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter er satt i karantene. Smittekilde så langt er ukjent, smittesporing pågår.

50. smittetilfellet (17. november):

En kvinne meldt covid-positiv. Hun var forventet positiv, satt allerede i karantene og ytterligere smittesporing er ikke nødvendig.

Østre Toten har i dag sju aktivt smittede, hvorav tre forventes ut av isolasjon i løpet av uken og tre er fortsatt i karantene etter det siste utbruddet.

49. smittetilfellet (10. november):

En kvinne meldt positiv. Sju andre er satt i karantene. Smittesporing er ikke ferdig.

48. smittetilfellet (10. november):

En mann som allerede var i karantene. Han var utsatt for smitte på arbeidsplassen i annen kommune.

47. smittetilfellet (8. november):

Ung mann, som er folkeregistrert i Østre Toten kommune, men bor og oppholder seg i en annen kommune. Han har ingen nærkontakter i Østre Toten, og følges opp av kommunen han oppholder seg i.

46. smittetilfellet (7. november):

En mann fikk påvist covid-19-smitte. Han har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene. Smitten stammer fra arbeidsplass utenfor vår kommune.

45. smittetilfellet (4. november):

En person som allerede er i karantene som husstandsmedlem er testet positiv. Han har milde symptomer og har ingen nærkontakter utover husstanden.

Østre Toten har i dag 12 aktivt smittede, og 33 er friskmeldt siden pandemien startet.

41., 42., 43. og 44. smittetilfellet (3. november):

Disse er fra samme husstand. Den ene er en elev på 7. trinn ved Nordli skole. Totalt 65 personer er satt i karantene, og av dem er 55 personer tilknyttet Nordli og Kapp skoler (7. trinn).

40. smittetilfellet (30. oktober):

Som ventet har den ansatte ved Bonderudbakken gårdsbarnehage fått bekreftet positivt testsvar i dag. Alle nødvendige tiltak ble allerede iverksatt i går da 58 barn og 17 ansatte gikk i karantene. Barnehagen er stengt ut neste uke.

Østre Toten har i dag 14 aktivt smittede, og 26 er friskmeldt siden pandemien startet.

39. smittetilfellet (29. oktober):

En kvinne er testet positiv i dag. Hun var allerede i karantene. Hun har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene.

- Vi er også glade for å melde om at hele 13 personer er friskmeldte fra i morgen fra vår storfamilie med mange smittede. Det blir godt å komme tilbake til skole og hverdag etter nesten tre uker i isolasjon, sier kommuneoverlegen.

38. smittetilfellet (28. oktober):

En person tilknyttet en ansatt ved Bonderudbakken gårdsbarnehage testet positivt. Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, ut ifra et føre var-prinsipp, er 58 barn og 17 ansatte i karantene fra og med 29. oktober. Barnehagen er stengt.

37. smittetilfellet (28. oktober):

En kvinne som allerede var i karantene. Nærkontakter er satt i karantene.

36. smittetilfellet (28. oktober):

En mannlig arbeider fra et EU-land, som rutinemessig ble testet ved ankomst Norge mandag 26. oktober. Han har vært i isolasjon siden ankomst og har ingen nærkontakter.

35. smittetilfellet (25. oktober):

Personen er ansatt i hjemmetjenesten og har vært på jobb i smitteførende periode før hun visste hun var syk. 14 ansatte og fire pasienter er satt i karantene. Alle er informert og blir testet i morgen.

34. smittetilfellet (25. oktober):

En kvinne som er nærkontakt til en smittet person (tilfelle nummer 33).

33. smittetilfellet (25. oktober):

Personen er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og var allerede i karantene. Vedkommende har milde symptomer.

32. smittetilfellet (24. oktober):

En mann som var i karantene etter en smittesituasjon i Gjøvik. Ved en feil havnet han på en annen kommunes smitteoversikt fra fredag 23. oktober.

31. smittetilfellet (23. oktober):

Ett nytt tilfelle med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune fredag ettermiddag.

Den smittede er en mann som er knyttet til smitteutbruddet på Gjøvik. Han har milde symptomer, og hans nærkontakter er satt i karantene.

Det er ikke mistanke om spredning ut i befolkningen på Østre Toten, og det er derfor ikke grunnlag for å iverksette noen ytterligere tiltak i kommunen, melder kommuneoverlegen.

30. smittetilfellet (22. oktober):

Det 30. smittetilfellet med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune.

Den smittede er en eldre person som er innlagt på sykehus. Smittens opprinnelse er sporet til annen kommune på Østlandet, og har ingen sammenheng med pågående utbrudd i Gjøvik eller i Oslo. Nærkontakter er i karantene.

28. og 29. smittetilfellet (21. oktober):

Som ventet ble det sent onsdag kveld (21. oktober) påvist to nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. De var allerede i karantene. Det er ingen risiko for videre smitte i befolkningen. Disse to er nærkontakter til det 18. påviste smittetilfellet.

21., 22., 23., 24., 25., 26. og 27. smittetilfellet (20. oktober):

Som ventet er det i dag påvist sju nye smittede i Østre Toten kommune. Alle disse er husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 18, 19 og 20, og det var forventet at de skulle bli smittet.

De sju har vært i karantene siden mandag 12. oktober. Det er ingen risiko for videre smitte i befolkningen. Derfor er ingen nye personer i karantene, og det er ikke behov for videre smittesporing. 60 personer er fortsatt i karantene, og vi venter fortsatt på flere testsvar.

19. og 20. smittetilfellet (14. oktober):

Det 19. og 20. smittetilfellet er fra samme husstand som det 18. smittetilfellet. De har begge vært i karantene siden 12. oktober.

Kommunen jobber fortsatt med å få fullstendig oversikt over situasjonen. Tiltak vil bli løpende vurdert av kommuneoverlegen og kriseledelsen i kommunen.

18. smittetilfellet (12. oktober):

Det 18. smittetilfellet med covid-19 er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en person tilknyttet Lena ungdomsskole. Alle husstandsmedlemmer og andre aktuelle nærkontakter til den smittede personen er satt i karantene, og mange vil bli testet i morgen (tirsdag 13. oktober).

Vi jobber nå massivt med å få fullstendig oversikt over situasjonen og smittespore alle involverte. Tiltak i denne situasjonen vil bli løpende vurdert av kommuneoverlegen og kriseledelsen i kommunen.

17. smittetilfellet (7. oktober):

Som ventet har siste husstandsmedlem til de siste fire smittede i kommunen også testet positivt i dag. Det er en kvinne som har vært i isolasjon sammen med resten av familien siden 25. september. Det er ingen risiko for videre smitte i befolkningen. Hun er på bedringens vei.

Prøvesvarene fra de siste fire familiene som var i karantene etter nedstenging av Bjørnsgård barnehage har nå kommet. Alle de sju prøvene er negative.

13., 14., 15. og 16. smittetilfellet (29. september):

Det er fire nye smittede i Østre Toten. Alle disse er familiemedlemmer til tilfelle nummer 12.

De fire har vært i karantene siden fredag. En av de fire er en ansatt i Bjørnsgård barnehage. Flere i barnehagen har ut fra et føre var-prinsipp allerede vært i karantene siden fredag, og enda flere personer ble satt i karantene fra mandag.

Fra og med onsdag vil alle barn og alle ansatte være i karantene. Barnehagen blir derfor stengt.

Husstandsmedlemmer til to av gruppene, altså til de barna som har hatt nærkontakt med den smittede, er også satt i karantene. Øvrige barn og ansatte i barnehagen er satt i karantene etter føre var-prinsippet. Totalt er 152 personer i karantene.

Den ansatte var på jobb uten å vite at hun var koronasmittet, og har ikke gjort noe feil.

Alle foreldre og ansatte er orientert om situasjonen, det samme er kriseledelsen i kommunen.

12. smittetilfellet (25. september):

Den smittede er en mann som har vært på besøk hos en venn i Oslo. Den smittede har fulgt alle smittevernregler og er heldigvis i god allmenntilstand, men det er likevel en risiko for at flere kan være smittet. Han er i isolasjon, og hans nærkontakter er i karantene og blir fulgt opp av helsetjenesten. Fem personer testes i dag.

I tillegg er vi glade for å kunne melde om at på Granly på Kapp er alle 17 ute av karantene. Alle 17 er friske og ingen flere er smittet. All aktivitet har startet opp igjen på Granly i dag, mandag 28. september.

11. smittetilfellet (18. september):

Ektefellen til smittetilfelle nummer 10 er også bekreftet smittet med korona. Han er i god form. Han har vært i isolasjon siden tirsdag, og nærkontakter er varslet og satt i karantene. Ekteparet er smittet av familiemedlem fra annen kommune på Østlandet.

10. smittetilfellet (18. september):

Ved Granly på Kapp i Østre Toten kommune er en ansatt i administrasjonen bekreftet smittet i dag. Hun har luftveissymptomer, men er på bedringens vei.

På Granly bor det 19 voksne mennesker med utviklingshemming. Sju ansatte og husstandsmedlemmer til fire av de sju ble allerede tirsdag kveld og onsdag morgen, ut ifra et føre var-prinsipp, satt i karantene. Totalt ble 17 personer satt i karantene. Alle i karantene er foreløpig friske.

Den smittede har ikke hatt noe kontakt med beboere på Granly, og det er ingen mistanke om at andre (enn de som allerede er i karantene), verken ansatte, beboere eller andre i befolkningen, kan være smittet.

All aktivitet resten av uka på Granly er avlyst, men vil starte opp igjen som vanlig mandag.

Pårørende, verger og de ansatte er varslet om situasjonen, det samme er kriseledelsen i kommunen. Kommuneoverlegen følger situasjonen nøye, og tiltak vurderes fortløpende.

9. smittetilfellet (16. september):

Det 9. smittetilfellet med covid-19 (korona) ble påvist i Østre Toten kommune 16. september. Den smittede er en kvinne som er husstandsmedlem til smittet nummer åtte. Hun har vært i karantene siden 8. september. Det er således ingen mistanke om flere smittede tilknyttet tilfelle åtte og ni. Hun er i god allmenntilstand.

8. smittetilfellet (8. september):

Det 8. smittetilfellet med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som har oppholdt seg og blitt smittet i en annen kommune på Østlandet. Han er nå isolert hjemme og har lett feber og luftveissymptomer. Han og hans husstandsmedlemmer blir fulgt opp av smittevernteamet, og det er ingen flere som er i karantene.

7. smittetilfellet (14. juli):

Som ventet er dessverre enda en nærkontakt, i tillegg til de to i Vestre Toten kommune i går, blitt smittet av korona i Østre Toten kommune.

Personen er en kvinne som bor i samme hus som smittet nr. 6. Hun har vært i karantene fra smittet nr. 6 ble syk, og er i god allmenntilstand.

6. smittetilfellet (9. juli):

Den smittede er en mann som har vært utenlands. Han har vært i karantene siden hjemkomst Norge, og har fulgt smittevernreglene. Han er i god allmenntilstand. Han og hans nærkontakter blir fulgt opp av helsetjenesten.

Det 6. og 5. tilfelle har ingen tilknytning til hverandre, og de har vært i to forskjellige land utenfor Norden.

Kommuneoverlegen benytter derfor anledningen til å minne om smittevernreglene og reiseråd. Det er nå en reell frykt for at korona igjen vil blomstre opp i vårt distrikt, og dess mer innbyggere er ute og reiser både innenlands og utenlands, dess større er risikoen. Ønsker vi det?

Selv om regjeringen åpner opp for mer reising, krever det at alle følger smittevernreglene til punkt og prikke. Kommuneoverlegen ønsker også at dere alle spør dere selv om reisen faktisk er verdt det? Er det verdt å bli syk og risikere å utsette andre som kanskje er i risikogruppe for å bli alvorlig syk? Én av tre i Norge er faktisk risikoutsatt ved koronasmitte, det er ikke bare de eldre som blir alvorlig syke.

Husk at korona kom til Norge som resultat av reising og av uteliv. Vanligvis ville vi applaudert et sosialt liv, men i vår nye hverdag med korona, i situasjonen vi er i nå, er det nettopp dette som vil gi oppblomstring igjen.

Korona smitter veldig lett, og en person er smittsom hele to døgn før man selv utvikler symptomer på sykdom. Derfor er det fare for at man går rundt og smitter andre uten at man selv er klar over det. Når man blir klar over det, er skaden allerede skjedd. For å unngå dette så må alle holde avstand til hverandre og ikke ta unødvendige risiko.

Husk: Hold minimum én meters avstand - helst to meter, ikke gå noe sted om du ikke føler deg helt frisk og vask hender ofte!

5. smittetilfellet (5. juli):

Det er 3,5 måneder siden siste koronatilfellet i Østre Toten kommune. Vårt 5. smittetilfelle er en viktig påminner om at pandemien overhodet ikke er over, den har så vidt begynt.

Den smittede er en mann, som har vært utenlands og som har vært i karantene siden hjemkomst Norge. Han og hans nærkontakter blir fulgt opp av helsetjenesten, og husstandsmedlemmer er testet og i karantene.

Vi venter på svar på tester. Den smittede har fulgt alle smittevernregler og er heldigvis i god allmenntilstand, men det er allikevel en risiko for at flere i familien hans kan være smittet.

Kommuneoverlegen benytter anledningen til å minne om smittevernreglene. Korona smitter veldig lett, og en person er smittsom to døgn før man selv utvikler symptomer på sykdom. Det er derfor utrolig viktig at alle holder avstand til hverandre, og ikke tar unødvendige risiko nå.

99 prosent av oss har ennå ikke hatt korona, og hvis vi ikke følger reglene vil vi få nye utbrudd hos oss som kan ramme mange. Selv når alle følger reglene kan vi fra tid til annen, som nå, likevel få smittesituasjoner. Følger vi ikke reglene vil smitten igjen blomstre i Norge.

Husk: Hold minimum én meters avstand - helst to meter, ikke gå noe sted om du ikke føler deg helt frisk og vask hender ofte!

4. smittetilfellet (22. mars): 

Det fjerde smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne, som er husstandsmedlem til en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Hun har vært isolert hjemme fra før hun fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

3. smittetilfellet (18. mars):

Det tredje smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som var nærkontakt med en annen smittet, og har på den måten fått smitten i Norge. Han har vært isolert hjemme fra før han fikk symptomer selv og er i god allmenntilstand.

2. smittetilfellet (13. mars):

Det andre smittetilfellet med Covid-19 (Korona) er påvist i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann, som har vært utenlands og som har vært isolert hjemme siden hjemkomst. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden han kom hjem, og det var ventet at han skulle teste positivt på koronasmitte. Han er i god allmenntilstand.

1. smittetilfellet (10. mars):

Det er påvist ett smittetilfelle med Covid-19 (Korona) i Østre Toten kommune. Årsaken til smitten er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann, som er i god allmenntilstand og på bedringens vei. Han har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomsten fra utlandet. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden dette, og følges tett fremover.