Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Informasjon om covid-19-vaksinering i Østre Toten

På denne siden finner du oppdatert informasjon om status for vaksineringen, hvordan du går fram for å bli vaksinert i Østre Toten kommune, og informasjon om selve vaksinen..

Information in English

Korona: Vaksinering covid-19 - hovedpunkter

10.04.21: Status vaksinering - uke 14/2021

I uke 10 har 426 personer fått sin første dose av Comirnaty-vaksinen. Ved utgangen av uka har vi satt totalt 3519 doser siden vaksineringen startet i januar.

 • 810 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll.
 • 1127 personer har fått første dose Comirnaty 
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Det er fortsatt enkeltpersoner over 75 år som ikke har blitt vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker det, at de har vært syke eller at det av andre grunner ikke har passet for dem. Ta kontakt med ditt fastlegekontor hvis du tilhører denne gruppa, men ikke har blitt kontaktet om vaksinering.

Vi vil få 480 doser i uke 15 og 426 i uke 16. Alle disse vil gå til første dose for innbyggere i gruppe 4 - det vil si alder 65 til 74 år sammen med risikogruppe 1 av underliggende sykdommer 18 til 64 år Se eget punkt om prioriterte grupper vedr hvilke sykdommer dette gjelder.

I gruppe 4 vil de med underliggende sykdommer bli prioritert for vaksinering først, deretter løpende etter alder. Det kan imidlertid bli noe variasjoner her, siden vi må sikre oss at alle vaksinedosene blir brukt. Vi forventer at de fleste i denne gruppa har fått sin første dose i løpet av april eller tidlig mai.

Massevaksinering starter 27. april samtidig med at vi begynner på gruppe 5. Dette vil foregå sentralt i Lena. Se eget punkt om dette.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Dette gjør at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom.

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

  Klikk for stort bilde 

For deg over 65 år / med høyrisikosykdom: Hvordan går du fram for å bli vaksinert?

Innbyggere over 65 år samt innbyggere med høyrisikosykdommer (risikogruppe 1) skal vaksineres PÅ SITT  LEGESENTER. Dette gjelder både dose 1 og dose 2, og selv om massevaksinering på Lena har startet. Vaksinering av denne gruppa startet i påsken.

Se eget punkt "Prioriterte grupper for vaksinering" for en oversikt over hvilke sykdommer som inngår i denne gruppa.

Slik bestiller du time til vaksinering:

 • Innbyggere med fastlege i Østre Toten skal kontakte sitt legesenter via «Kontakt legekontoret» på helsenorge.no
  Hvis du ikke er på Helsenorge, ringer ditt legekontor til deg.
 • Hvis du bor i Østre Toten, men ikke har fastlege her i kommunen, tar du i stedet direkte kontakt med det legesenteret i Østre Toten som ligger nærmest din bostedsadresse.

Når du har fått time til vaksinering:

 • Møt opp til avtalt tid og sted
 • Meld fra snarest mulig hvis du er forhindret, ellers kan dyrebar vaksine gå til spille

Krav når du møter opp til vaksinering:

 • Du må være frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon
 • Alle skal ha munnbind
 • Smittevernregler må følges - overhold 2 meters avstand
 • Vent på anvist sted i 20 minutter etter at vaksinen er satt

Dose 2:

 • Alle settes opp til ny time til dose to, som er helt nødvendig for full vaksinevirkning for den typen vaksine som brukes foreløpig
 • De som ønsker det kan få vaksinasjonskort, der også time for dose to er oppført

Alle vaksiner registreres i nasjonalt vaksineregister (SYSVAK).

For deg under 65 år: Hvordan går du fram for å bli vaksinert?

Alle under 65 år samt de som tilhører risikogruppe 2 av underliggende sykdommer VIL BLI VAKSINERT I JERNBANEGATA 19 I LENA SENTRUM. Massevaksineringen starter tirsdag 27. april.

Slik bestiller du time til vaksinering:

 • Du registrerer deg selv i vaksinekøen gjennom et eget system. Lenken til dette blir lagt ut på hjemmesiden og sendt ut til alle innbyggerne.
 • Når det er din tur til å få vaksine, vil du motta en SMS med lenke til timebestilling, slik at du selv kan velge en time som passer for deg. 
 • Vær obs på at det kan ta mange uker fra du registrerer deg til du får tilbud om å bestille time, siden vi hele tiden følger rekkefølgen for risikogrupper i henhold til nasjonale retningslinjer.

Det blir også mulig å ringe et eget nummer for de som ikke klarer å registrere seg elektronisk på egen hånd eller med hjelp fra andre.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med sykdommer i risikogruppe 2 blir plukket ut av fastlegene, og er de første som får tilbud om vaksinasjon. Se oversikt over hvilke sykdommer dette dreier seg om under punktet "Prioriterte grupper for vaksinering".

Når du har fått time til vaksinering:

 • Møt opp til avtalt tid og sted. Ikke kom mer enn 5 minutter før din time
 • Meld fra snarest mulig hvis du er forhindret, ellers kan dyrebar vaksine gå til spille

Hvor foregår vaksineringen?

 • Vaksineringen foregår i det gamle Posten-lokalet i Lena sentrum under Toten Treningssenter
 • Vaksineringen foregår i 1. etasje. 
 • Det er gode parkeringsmuligheter i området

Krav når du møter opp til vaksinering:

 • Du må være frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon
 • Alle skal ha munnbind
 • Smittevernregler må følges - overhold 2 meters avstand
 • Vent på anvist sted i 20 minutter etter at vaksinen er satt

Dose 2:

 • Alle settes opp til ny time til dose to, som er helt nødvendig for full vaksinevirkning for den typen vaksine som brukes foreløpig
 • De som ønsker det kan få vaksinasjonskort, der også time for dose to er oppført

Alle vaksiner registreres i nasjonalt vaksineregister (SYSVAK).

Til deg som ikke ønsker å ta vaksine

Alle over 18 år som ikke har alvorlige akutte allergier, anbefales på det sterkeste å la seg vaksinere. Det er viktig og helt nødvendig at flest mulig gjør dette for at vi skal komme ut av den smitterisiko og isolasjonstilstand vi har vært i siden mars 2020.

Hvis du likevel ikke ønsker å vaksineres:

 • Bruk den lenken du har fått tilsendt for å registrere deg i vaksinekø, til å si fra at du IKKE ønsker å få vaksinen.
 • Ved å registrere i dette systemet at du takker nei til vaksinen, vet vi at du har mottatt tilbudet om å vaksinere deg.

Det blir også mulig å ringe et eget nummer for de som ikke klarer å registrere seg elektronisk på egen hånd eller med hjelp fra andre.

Prioriterte grupper for vaksinering

Nasjonale myndigheter har vedtatt en prioriteringsliste med rekkefølgen på hvem som tilbys vaksine. Denne listen er styrende for tilbudet også i Østre Toten kommune:

1. Beboere i sykehjem FERDIG
2. Alder 85 år og eldre FERDIG
3. Alder 75-84 år  FERDIG

4. Alder 65-74 år PÅGÅR
    OG samtidig risikogruppe 1:
  Personer mellom 18 og 64 år personer med disse sykdommene/tilstandene: 
organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

5. Risikogruppe 2, alder 55-64 år: Personer med disse sykdommene/tilstandene:
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, Diabetes, Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma), Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere), Demens, Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk), Hjerneslag, Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Risikogruppe 2, alder 45-54 år: Personer med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Risikogruppe 2, alder 18-44 år: Personer med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Øvrige innbyggere over 18 år.

Ungdom 16-17 år: 
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse vaksineres sammen med gruppe 4.

På grunn av økt smittetrykk har regjeringen også bestemt at fra uke 2 skal 20 prosent av dosene tilbys kritisk viktig helsepersonell med pasientnært arbeid, parallelt med risikogruppene.

Siste informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksinasjonsrekkefølgen finner du her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Når kan jeg regne med å bli vaksinert?

Folkehelseinstituttet har laget to oversikter over når ulike grupper av befolkningen kan regne med å bli vaksinert. Oversiktene kan endre seg hvis Norge mottar flere eller færre vaksiner enn forventet.

Status 7. april 2021:
I Østre Toten holder vi nå på med vaksinering av innbyggerne i gruppe 4, det vil si fra 65 til 74 år + personer fra 18 til 64 med høyrisikosykdommer (se egen liste). Vi forventer å bli ferdig med denne gruppa i begynnelsen av mai.. Personer med høyrisikosykdommer vil bli prioritert, deretter løpende etter alder.

Fra 27. april vil vi også begynne på gruppe 5. Personer med risikosykdommer vil bli prioritert, deretter løpende etter alder.

Følg med på ukentlig status på denne siden eller på kommunens facebookside for å se hvem vi holder på å vaksinere akkurat nå, og for få informasjon om når gruppen du tilhører skal ta kontakt for å bestille vaksinetime.

 • Korona: Vaksinering - framdrift

  Når regner dere med å bli ferdige med å vaksinere alle innbyggerene?

  Det er vanskelig å forutsi når vi vil være ferdige med vaksinering. Det varierer fra uke til uke hva Norge forventer å få av vaksiner i ukene og månedene framover; noe du kan følge med på gjennom nasjonale medier.

  Det beste estimatet vi har å forholde oss til er derfor den oversiktene fra nasjonale myndigheter. Disse kan du se her.

   

   

  Hvorfor begynner ikke Østre Toten med massevaksinering, slik andre kommuner har gjort?

  Det er foreløpig ingen kommuner som er i gang med vaksinering av andre enn de høyest prioriterte gruppene; det vil si de eldste innbyggerne og prioritert helsepersonell. Selv om noen kommuner har valgt å bruke f.eks. idrettshaller som felles vaksinested i stedet for legesentrene slik vi gjør her i Østre Toten, betyr ikke dette at de vaksinerer en større del av sine innbyggere enn det Østre Toten gjør. Alle kommunene holder på å vaksinere de samme gruppene.

  Noen kommuner har gjennom media etterlyst frivillige som kan bidra når det blir aktuelt å gjennomføre massevaksinering. Dette er altså et ledd i planleggingen for massevaksinering, og betyr ikke at de er i gang med dette ennå.

  Det planlegges også her i Østre Toten for hvordan vi skal gjennomføre massevaksinering. Dette vil skje i begynnelsen av mai, når vi begynner å vaksinere prioritert gruppe 5.

  Hvordan fordeles vaksinene mellom kommunene?

  Folkehelseinstituttet har fra vaksineringen startet tildelt antall doser på kommunenivå på basis antall innbyggere i kommunen som er over 65 år og eldre, fordi alder er den desidert største risikofaktoren. Det betyr altså at kommuner som en stor andel eldre innbyggere har fått flere vaksinedoser i forhold til det totale antall innbyggere enn kommuner som har en større andel yngre innbyggere. 

  I mars ble denne strategien endret. Fremover vil fordelingsnøkkelen være basert på antall personer i kommunen som er over 18 år, det vil si det samlede antall innbyggere som skal vaksineres. Bakgrunnen for endringen er at de som er mest utsatt (de eldste) nå er vaksinert, og at det da anses for hensiktsmessig å prioritere de mest befolkningstette områdene i tiden framover. 

  Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at de fleste større bykommunene vil få flere vaksiner, mens mindre kommuner med en større andel eldre vil få noe færre. Om lag 330 kommuner som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en relativt liten reduksjon i antall doser. Dette omfatter også Østre Toten kommune.

  Se mer informasjon om endringer i vaksinestrategien på FHIs sider.

  Hvorfor går vaksineringen i Østre Toten så sakte?

  Kommunen setter fortløpende alle vaksinedoser vi får, og følger også de nye retningslinjene om å øke tiden mellom dose 1 og 2 for at flest mulig skal ha fått minst én dose.. Østre Toten kommune styrer ikke hvor mange doser vi får, og kan ikke sette i gang massevaksinering før vi får tildelt betydelig flere doser enn vi gjør i dag. I uke 11 fikk vi f.eks. bare 156 doser.

  Tempoet for vaksinering er relativt likt over hele landet. Fra vaksineringen startet i januar har alle kommuner fått tildelt antall doser ut fra antall innbyggere i kommunen som er over 65 år og eldre, fordi alder er den desidert største risikofaktoren. Det betyr altså at kommuner med en stor andel eldre innbyggere har fått flere vaksinedoser i forhold til det totale antall innbyggere enn kommuner som har en større andel yngre innbyggere. 

  I løpet av mars vil fordelingsnøkkelen endres noe. Da vil dosene fordeles etter antall innbyggere over 18 år i kommunene.

  Når regner dere med å begynne å vaksinere gruppa 64 til 74 år?

  65-74 år er gruppa som skal vaksineres etter den vi holder på med nå (75-84 år).

  Vi kan fortsatt ikke si noe sikkert om oppstarttidspunktet, men det ser foreløpig ut til at det kan bli nærmere midten av april. Husk også at det kan ta flere uker fra vi begynner med en gruppe til alle i gruppa har fått vaksine.
   

  Hvorfor vaksinerer Østre Toten på legesentrene, og ikke på et felles sted? Klarer legekontorene å håndtere dette?

  Østre Toten kommune har så langt fått få relativt vaksinedoser per uke, og det fungerer fint å vaksinere på legesentrene. 

  Hvis vi senere får veldig mange vaksiner på én gang, kan det imidlertid bli aktuelt å flytte vaksineringen til større lokaler, slik de har gjort i en del andre kommuner. Østre Toten kommune planlegger for en slik mulig utvidelse.

  Du vil uansett få informasjon om hvor du skal møte når du blir kontaktet om time for vaksinering.

  Vaksinestatusen deres er feil. Den viser at alle over 75 år er vaksinert, men min mor på 80 har fortsatt ikke fått vaksine.

  Det er enkeltpersoner i gruppen over 75 år som av ulike årsaker ikke har fått vaksine, men dette gjelder et fåtall. Mulige årsaker kan være at de ikke ønsker å bli vaksinert, at de vil vente, eller at de var syke på det oppsatte vaksinetidpunktet. Det vil være vanskelig å vise noen få unntakstilfeller i en enkel, overordnet grafikk som den vi lager hver uke.

  Vi oppfordrer personer over 75 som ikke har fått tilbud om vaksine enda, om å kontakte sitt legesenter for å avtale vaksinetime.

  Hvordan fordeles vaksinene innad i kommunen og på hvert legekontor?

  Det virker som at det er forskjellig hvor langt man har kommet i forhold til aldersgruppene, på de ulike listene på samme legekontor?

  Tilgjengelige doser av vaksinen fordeles rettferdig etter prioriteringsgruppe, ikke etter hvilket legesenter man tilhører eller hvilken lege man har. Det betyr at man har kommet omtrent like langt på alle legesentrene.

  Vi er nå ferdige med gruppen over 85 år, med unntak av enkeltpersoner der vaksinering av ulike årsaker enda ikke er gjennomført. Vi startet med gruppen 75-84 år i uke 5; og det vil enda ta noen uker før denne gruppen er ferdigvaksinert. Det vil derfor være en del personer i denne gruppa som foreløpig ikke har fått time til vaksinering.

  Når starter vaksinering av oss med sykdommer i risikogruppe?

  Det kommer an på hvilken prioritert gruppe du tilhører. Dette avhenger av din alder og type underliggende sykdom;. En oversikt over dette finner du på kommunens hjemmeside.

  Vaksinering av gruppe 4 startet i påsken. Denne gruppa omfatter personer fra 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med spesielt kritiske, underliggende sykdommer. Hvis du tilhører risikogruppe 2 av underliggende sykdommer, vil du avhengig av din alder vaksineres noe senere. Vi starter på de eldste i denne gruppa i første halvdel av mai.

   

Jeg har fastlege i en annen kommune. Hva gjør jeg?

Hvis du bor i Østre Toten, men ikke har fastlege her i kommunen, må du selv ta direkte kontakt med det legesenteret i Østre Toten som ligger nærmest din bostedsadresse når det er din tur i prioriteringsrekkefølgen.

Informasjon om prioriteringsrekkefølgen finner du et annet sted på denne siden.

Følg med på ukentlig status som legges ut på denne siden eller på kommunens facebookside for å se hvilken gruppe vi holder på å vaksinere akkurat nå, og for beskjed om når gruppen du tilhører skal ta kontakt for å bestille vaksinetime.

Kan jeg besøke eldre som har fått vaksine?

Det er greit å besøke eldre som er fullvaksinerte, men det er fortsatt viktig å være forsiktig.

Vaksinen antas å ha full effekt 1-2 uker etter at siste dose er satt. Fullvaksinerte personer kan ha nærkontakt med andre som er fullvaksinerte, men bør bare ha nærkontakt med noen få, faste personer som ikke er fullvaksinerte.

Hvis personen du vil besøke er fullvaksinert, men du ikke er det, bør derfor vanlige smittevernregler følges under samværet. Hold alltid 1 meters avstand, aller helst 2 meter. Du bør selvfølgelig ikke dra på besøk hvis du er syk eller har luftveissymptomer.

Hvis du kan ha vært utsatt for smitte gjennom reise i inn- eller utland (for eksempel ved besøk i områder i Norge med høyt smittetrykk) eller du har hatt kontakt med andre mulig smittede, bør du vente i minst 10 dager før du drar på besøk til eldre eller andre personer i risikogrupper – selv om de er fullvaksinerte.

Fullvaksinerte personer kan fortsatt bli smittet av covid-19. Selv om de vil få et enklere sykdomsforløp, vil de likevel kunne smitte andre som ikke er vaksinerte. Det er derfor viktig at vi overholder gjeldende smittevernregler også i tiden framover. Selv om stadig flere vaksineres, er fortsatt flertallet av befolkningen uvaksinert.

For besøk til beboere på Labo/Fjellvoll kan det gjelde egne regler. Sjekk kommunens webside under "Aktuelle saker"  for å se hva som er oppdaterte retningslinjer, eller kontakt Labo/Fjellvoll direkte.

Vær obs på svindelforsøk med vaksinering mot korona!

Norske myndigheter advarer mot svindelforsøk knyttet til vaksinering mot korona. Hvis du får tilbud om å betale for å få koronavaksine, er det noen som prøver å lure deg. Østre Toten kommune ber deg om å være kritisk til henvendelser du mottar om vaksinetilbud.

Det er mange som venter på å få vaksine, og gjerne vil ha den så fort som mulig. Både i Norge og internasjonalt forekommer det nå dessverre svindelforsøk med tilbud om koronavaksine.

For å unngå at våre innbyggere blir utsatt for svindel, ber vi deg være spesielt oppmerksom på følgende:

Vaksinen er alltid gratis!

Det er IKKE egenandel på koronavaksinen. Vaksinen er GRATIS. Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere, eller å betale på forhånd for å få time til vaksinering. Ikke si ja til slike tilbud! I Østre Toten foregår all vaksinering på legesentrene, ikke andre steder.

Ikke oppgi bankinformasjon, informasjon om helsetilstand eller lignende til noen som tilbyr deg å betale for å få vaksine.

Bare legesenteret ringer

Du kan selv si fra om at du ønsker vaksinering ved å kontakte ditt legekontor via helsenorge.no når det er din gruppes tur i prioriteringskøen. Hvis du ikke er på helsenorge, vil noen fra ditt legekontor ringe deg når det er din tur. Det er ingen andre som ringer for å avtale vaksinetime.

De som ringer fra legesenteret spør bare om din fødselsdato. De spør IKKE etter passord, kontonummer, kredittkortnummer eller lignende opplysninger.

Kommunen gir ikke tilbud om vaksine på SMS, e-post eller sosiale medier

Kommunen bruker IKKE e-post eller sosiale medier som facebook og messenger for å kontakte deg med tilbud om vaksinering.

Legekontorene ringer deg for å avtale vaksinering, men dette gjør de bare når du er satt opp til time. Kommunen bruker facebook og SMS til å sende ut generell informasjon, men konkret tilbud om vaksine til enkeltpersoner gis ikke på denne måten.

Hold deg oppdatert om status for vaksinering gjennom informasjonen som legges ut om koronavaksinering på kommunens hjemmeside og facebookside.

Mer informasjon om hvordan du kan unngå svindel i forbindelse med koronavaksinering finner du hos Norsk institutt for informasjonssikring (NorSIS).

Informasjon om vaksinene

Det er per midten av mars 2021 tre vaksiner som er tatt i bruk i Norge. For alle vaksinene gjelder at en viss beskyttelse oppnås etter første dose, men full beskyttelse oppnås først en til to uker etter 2. dose.

Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

Dette var den første vaksinen som ble tatt i bruk i Norge. Den gis i 2 doser. Dose 1 og 2 ble i starten gitt med ca 3 ukers mellomrom, men dette er nå økt til ca 6 uker, for at flere skal ha fått minst én dose. Alle innbyggere som så langt er vaksinerte i Østre Toten, utenom helsepersonell, har fått denne vaksinen. En del helsepersonell har også fått denne vaksinen.

AstraZeneca

Denne vaksinen ble tatt i bruk i februar, og gis i 2 doser med anbefalt intervall 7-12 uker. Den var i Norge bare godkjent for personer under 65 år. Den er kun gitt til prioritert helsepersonell. Bruk av AstraZeneca-vaksinen ble 11. mars satt på midlertidig pause av FHI, for å avvente en mulig sammenheng mellom vaksinen og blodpropp.

Moderna

Denne vaksinen gis i to doser med ca 4 ukers mellomrom. Den vurderes å være svært lik Comirnaty-vaksinen, og distribueres foreløpig bare til Oslo. Det er foreløpig kommet kun få doser av denne til Norge.

Mer informasjon om vaksinering

 • Hvorfor vi vaksinerer, hvordan vaksinene virker, hvordan vaksinering foregår mm
 • Informasjonsfilm om hvordan vaksiner godkjennes
   

  Korona: Vaksinering - vaksiner

  Jeg er veldig skeptisk til AstraZeneca-vaksinen nå. Kan jeg bli vaksinert med Pfizer?

  Status per midten av mars er at norske myndigheter har satt bruken av AstraZeneca på vent i påvente av nærmere vurderinger. Det er ikke avklart om denne vaksinen vil bli tatt i bruk igjen, og hvilke retningslinjer som eventuelt vil gjelde hvis dette skjer.

  Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal få?

  Per mars får kommunen bare én vaksine, Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Alle som vaksineres nå får derfor denne.. 

  Det er foreløpig én vaksine til som er i bruk i Norge i dag (Moderna), siden bruken av AstraZeneca foreløpig er stoppet. Flere er ventet utover våren. Hvilke og hvor mange av hver vaksine kommunen får styres av Folkehelseinstituttet.

  De nasjonale retningslinjene er at du ikke selv kan bestemme hvilken vaksine du vil ha. Du får normalt sett heller ikke vite hvilken vaksine du skal få, når du får innkallingen til vaksinering. Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig og godkjent for din alder og/eller tilstand. Takker du nei til dosen du blir tilbudt, må du regne med å måte vente en stund før du får et nytt tilbud.       

 

 

Karin Frydenberg
smittevernoverlege