Østre Toten kommune

Informasjon om covid-19-vaksinering i Østre Toten

På denne siden finner du oppdatert informasjon om status for vaksineringen, hvordan du går fram for å bli vaksinert, vaksinetyper og hvordan vaksinering blir gjennomført i Østre Toten kommune.

Vaksinering covid-19

Status vaksinering - uke 9/2021

Ved utgangen av uke 9 har vi satt totalt 2008 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • 106 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 506 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 98 personer over 75 år fått første dose. 
 • 175 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 336 har fått første dose AstraZeneca.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

Vær obs på svindelforsøk med vaksinering mot korona!

Norske myndigheter advarer mot svindelforsøk knyttet til vaksinering mot korona. Hvis du får tilbud om å betale for å få koronavaksine, er det noen som prøver å lure deg. Østre Toten kommune ber deg om å være kritisk til henvendelser du mottar om vaksinetilbud.

Det er mange som venter på å få vaksine, og gjerne vil ha den så fort som mulig. Både i Norge og internasjonalt forekommer det nå dessverre svindelforsøk med tilbud om koronavaksine.

For å unngå at våre innbyggere blir utsatt for svindel, ber vi deg være spesielt oppmerksom på følgende:

Vaksinen er alltid gratis!

Det er IKKE egenandel på koronavaksinen. Vaksinen er GRATIS. Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere, eller å betale på forhånd for å få time til vaksinering. Ikke si ja til slike tilbud! I Østre Toten foregår all vaksinering på legesentrene, ikke andre steder.

Ikke oppgi bankinformasjon, informasjon om helsetilstand eller lignende til noen som tilbyr deg å betale for å få vaksine.

Bare legesenteret ringer

Du kan selv si fra om at du ønsker vaksinering ved å kontakte ditt legekontor via helsenorge.no når det er din gruppes tur i prioriteringskøen. Hvis du ikke er på helsenorge, vil noen fra ditt legekontor ringe deg når det er din tur. Det er ingen andre som ringer for å avtale vaksinetime.

De som ringer fra legesenteret spør bare om din fødselsdato. De spør IKKE etter passord, kontonummer, kredittkortnummer eller lignende opplysninger.

Kommunen gir ikke tilbud om vaksine på SMS, e-post eller sosiale medier

Kommunen bruker IKKE e-post eller sosiale medier som facebook og messenger for å kontakte deg med tilbud om vaksinering.

Legekontorene ringer deg for å avtale vaksinering, men dette gjør de bare når du er satt opp til time. Kommunen bruker facebook og SMS til å sende ut generell informasjon, men konkret tilbud om vaksine til enkeltpersoner gis ikke på denne måten.

Hold deg oppdatert om status for vaksinering gjennom informasjonen som legges ut om koronavaksinering på kommunens hjemmeside og facebookside.

Mer informasjon om hvordan du kan unngå svindel i forbindelse med koronavaksinering finner du hos Norsk institutt for informasjonssikring (NorSIS).

Hvordan går jeg fram for å bli vaksinert?

Nasjonale myndigheter har vedtatt en prioriteringsliste for rekkefølgen på hvem som tilbys vaksine. Denne listen er styrende for tilbudet også i Østre Toten kommune. Se mer informasjon om dette lenger ned på siden, og følg med på vår nettside for oppdatering om hvor langt vi har kommet i vaksineringen.

 • Innbyggere med fastlege i Østre Toten skal kontakte sitt legesenter via «Kontakt legekontoret» på helsenorge.no når det ut fra prioriteringsrekkefølgen for vaksinering er deres tur. 
  Hvis du ikke er på Helsenorge, ringer ditt legekontor til deg.
    
 • Hvis du bor i Østre Toten, men ikke har fastlege her i kommunen, tar du i stedet direkte kontakt med det legesenteret i Østre Toten som ligger nærmest din bostedsadresse når det er din tur.

Fordi vi får få vaksinedoser av gangen vil det ta lang tid før uprioriterte deler av befolkningen får tilbud om vaksine.

Vaksinen er gratis. Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover. Derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. I Østre Toten er det planlagt vaksinering på fastlegekontorene, men beboere på Labo og Fjellvoll får tilbudet der de bor.  

Informasjon om vaksinen og praktisk gjennomføring av vaksinering, vil gjøres kjent gjennom mediene og legges ut på kommunens hjemme- og Facebook-side.

Alle over 18 år som ikke har alvorlige akutte allergier, anbefales på det sterkeste å la seg vaksinere. Det er viktig og helt nødvendig for at vi forhåpentligvis skal komme ut av den smitterisiko og isolasjonstilstand vi har vært i siden mars 2020.

Gjennomføring av vaksinering
 • I Østre Toten har vi planlagt for vaksinering på legesentrene, men ved behov kan det utvides. De som er beboere på sykehjem vil få vaksinen der.
 • Vi følger rekkefølgen slik risikogruppene er listet opp. Vi vet ikke når det er tid for de forskjellige gruppene, fordi vi ikke vet hvor mange vaksiner vi får av gangen i ukene og månedene fremover.
 • Når du er satt opp på time er det viktig at du møter opp eller melder ifra hvis du er forhindret, ellers kan dyrebar vaksine gå til spille.
 • Oppmøte der du har fått time.
 • Krav til den som møter opp til vaksine:
  Frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon, alle skal ha munnbind, smittevernregler må følges
 • Ventetid før og etter vaksinen:
  Overhold 2 meter avstand. Vent på anvist sted i 20 minutter etter satt vaksine.
 • Alle vaksiner registreres i nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)
 • De som ønsker det kan få vaksinasjonskort der også time for dose to står
 • Alle settes opp til ny time til dose to, som er helt nødvendig for full vaksinevirkning
Prioriterte grupper for vaksinering

Nasjonale myndigheter har vedtatt en prioriteringsliste med rekkefølgen på hvem som tilbys vaksine. Denne listen er styrende for tilbudet også i Østre Toten kommune:

1. Beboere i sykehjem
 
2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
    OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, Diabetes, Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma), Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere), Demens, Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk), Hjerneslag, Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Ungdom 16-17 år: 
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse vaksineres sammen med gruppe 4.

På grunn av økt smittetrykk har regjeringen også bestemt at fra uke 2 skal 20 prosent av dosene tilbys kritisk viktig helsepersonell med pasientnært arbeid, parallelt med risikogruppene.

Siste informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksinasjonsrekkefølgen finner du her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Når kan jeg regne med å bli vaksinert?

Folkehelseinstituttet har laget to oversikter over når ulike grupper av befolkningen kan regne med å bli vaksinert. Oversiktene kan endre seg hvis Norge mottar flere eller færre vaksiner enn forventet.

 

Er du over 75 år, men har ikke fått koronvaksine enda?

Østre Toten kommune får en del spørsmål fra innbyggere om hvorfor de ikke fått time til vaksinering mot covid-19 enda, selv om de er over 75 år.

Kommunen har foreløpig ikke fått nok vaksiner til at det dekker alle våre innbyggere over 75 år i tillegg til de prioriterte innen helse. Derfor er det fortsatt noen i denne aldersgruppa som ikke har fått tilbud om vaksine.

Legesentrene kontakter alle etter tur etter hvert som vi får flere vaksiner. Vi vet bare en drøy uke i forveien hvor mange doser som kommer, derfor kan vi ikke sette opp vaksinetimer for flere uker framover.

Hvis du er over 75 år og har fastlege i Østre Toten, vil du bli oppringt fra ditt legesenter om time til vaksinering. Det kan bli kort tid fra innkallingen til den fastsatte timen. Hvis du ikke har fastlege her, må du kontakte nærmeste legesenter i Østre Toten for å si fra at du skal vaksineres her.

Så langt (per uke 8) har litt over 1 000 personer fått vaksine her i kommunen. Alle beboerne på Labo og Fjellvoll har fått, og vi er godt i gang med vaksinering av gruppene over 85 år og 75-84 år. Samtidig med dette går en viss andel av vaksinedosene til prioritert helsepersonell, i henhold til nasjonale retningslinjer.

De siste to ukene har kommunen bare mottatt vaksiner av typen AstraZeneca, som per i dag kun er godkjent for personer under 65 år. Disse har derfor gått til helsepersonell. I tillegg har vi fått det som trengs for andre dose av Comirnaty-vaksinen til de som fikk første dose tre uker før, men ingen flere doser av denne typen vaksine. Av den grunn har ingen nye over 75 år blitt vaksinert denne og forrige uke.

Kommunen kan ikke påvirke hvor mange vaksinedoser eller hvilken type vaksiner vi får. Alle vaksinedoser vi får gis til innbyggerne i løpet av få dager etter mottak.

Kan jeg besøke eldre som har fått vaksine?

Det er greit å besøke eldre som er fullvaksinerte, men det er fortsatt viktig å være forsiktig.

Vaksinen antas å ha full effekt 1-2 uker etter at siste dose er satt. Fullvaksinerte personer kan ha nærkontakt med andre som er fullvaksinerte, men bør bare ha nærkontakt med noen få, faste personer som ikke er fullvaksinerte.

Hvis personen du vil besøke er fullvaksinert, men du ikke er det, bør derfor vanlige smittevernregler følges under samværet. Hold alltid 1 meters avstand, aller helst 2 meter. Du bør selvfølgelig ikke dra på besøk hvis du er syk eller har luftveissymptomer.

Hvis du kan ha vært utsatt for smitte gjennom reise i inn- eller utland (for eksempel ved besøk i områder i Norge med høyt smittetrykk) eller du har hatt kontakt med andre mulig smittede, bør du vente i minst 10 dager før du drar på besøk til eldre eller andre personer i risikogrupper – selv om de er fullvaksinerte.

Fullvaksinerte personer kan fortsatt bli smittet av covid-19. Selv om de vil få et enklere sykdomsforløp, vil de likevel kunne smitte andre som ikke er vaksinerte. Det er derfor viktig at vi overholder gjeldende smittevernregler også i tiden framover. Selv om stadig flere vaksineres, er fortsatt flertallet av befolkningen uvaksinert.

For besøk til beboere på Labo/Fjellvoll kan det gjelde egne regler. Sjekk kommunens webside under "Aktuelle saker"  for å se hva som er oppdaterte retningslinjer, eller kontakt Labo/Fjellvoll direkte.

Om vaksinene

Den første vaksinen, kalt Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer), består av to doser, gitt med 21-23 dagers mellomrom og full virksomhet er først én uke etter siste dose.

Flere vaksinetyper er ventet i løpet av siste halvdel av februar. Vaksinen fra Astra-Zeneca er forventet godkjent i slutten av januar.

Det er foreløpig ikke klart for vaksinering av barn og gravide.

 

Karin Frydenberg
smittevernoverlege