Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Gjeldende smittevern-regler i Østre Toten

Det er nå de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder i Østre Toten. Her finner du en oversikt over disse, 

Har du spørsmål?

Under finner du informasjon om alle gjeldende råd og regler, inkludert svaret på en del vanlige spørsmål. Hvis du ikke finner svar på det du lurte på her, kan du ta direkte kontakt med oss på e-post korona@ostre-toten.kommune.no eller på telefon 469 28 214 (hverdager kl 9-15).

Oversikt over smittevernreglene

BESØK OG REISER

Besøk og nærkontakter

 • Begrens antall nærkontakter mest mulig utenom husstandsmedlemmer, nødvendige kontakter i jobbsammenheng og barnehage- og skolekohorter.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand. Beskyttede = fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 mnd.
 • Hold alltid 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og nødvendige nærkontakter i jobb
 • Aleneboende kan ha 1-2 faste venner som nærkontakter
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner (i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort)
 • Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syke eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør fortsatt leve mer skjermet.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes! Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå alle reiser innenlands som ikke er nødvendige. Utsett alle reiser som kan utsettes. Reiser til studiested eller til arbeidsplass, anses som nødvendig reise.
 • Alle som har mulighet bør ha hjemmekontor
 • Man kan reise på hytta (leid eller eid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Reiser du til en kommune med strengere tiltak, skal du følge reglene dit du drar.
 • Innbyggerne anbefales å bare benytte kjøpesentre/varehus og tjenestetilbud i egen kommune
   
 • NB! Det er nå strenge regler for karantene ved hjemreise fra utlandet. Reglene for hvem som må i karantenehotell endrer seg stadig. Følg med på myndighetenes informasjon om dette.
 •  
  28.04.21: Gjeldende besøksregler på Fjellvoll og Labo

  Beboere anbefales å ikke reise ut på besøk i private hjem.

  Langtidsavdelinger Labo (avd 1, 2 og 4)

  • Labo har fortsatt låste dører. Pårørende må ringe og avtale besøk, og registrere seg ved ankomst.
  • Besøkende vil fortsatt få spørsmål knyttet til smitterisiko som de må svare på ved ankomst.
  • Nå kan beboer ha besøk av inntil 5 ulike personer i løpet av uka. Det vil si at vi åpner for besøk fra andre enn nærmeste pårørende.
  • Det må fortsatt utføres godt renhold etter besøket, på kontaktpunkter osv.
  • Beøkende må bruke munnbind i fellesarealer på Labo.
  • Besøkende må ikke lenger bruke munnbind inne på beboerrom.
  • Mat og drikke kan medbringes. Det kan brukes vanlig dekketøy.
  • Det kan være inntil 2 besøkende inne på beboerrom samtidig. Ved flere besøkende må man bruke større besøksrom. Man må kunne holde avstand på minst 1 meter, helst 2 meter.
  • Ved besøk ute kan man være inntil 8 besøkende. Man skal fortsatt holde avstand.
  • Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesarealer sammen med andre beboere eller personale.
  • Det er egne regler for terminale pasienter.

  Korttidsavdeling Labo (avd 3)

  • Labo har fortsatt låste dører. Pårørende må ringe og avtale besøk, og registrere seg ved ankomst.
  • Besøkende vil fortsatt få spørsmål knyttet til smitterisiko som de må svare på ved adkomst.
  • Beboer kan ha besøk av maks 2 personer om gangen, inntil 3 forskjellige personer pr uke.
  • Det må fortsatt utføres godt renhold etter besøket, på kontaktpunkter osv.
  • Besøkende må bruke munnbind i fellesarealer.
  • Besøkende må bruke munnbind inne på beboerrom.
  • Mat og drikke kan medbringes. Det kan brukes engangsservise.
  • Det kan være inntil 2 besøkende inne på beboerrom samtidig. Man må kunne holde avstand på minst 1 meter, helst 2 meter.
  • Ved besøk ute kan man være inntil 5 besøkenSde. Man skal fortsatt holde avstand.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer sammen med andre beboere eller personale.
  • Det er egne regler for terminale pasienter.

  Fjellvoll

  • Dørene på Fjellvoll er åpne, men besøkende må fremdeles ringe før besøk for å avklare og svare ut på spørsmål om man er frisk/symptomfri, har vært på steder og/eller i kontakt med personer som er smittet/i karantene.
  • Besøkende kan bruke fellesarealer, men da må man bruke munnbind.
  • Beboere kan ha besøk av inntil 5 gjester i eget hjem. Dette er nasjonale retningslinjer.
  • Alle som kommer på besøk må huske å holde god avstand til andre beboere og de som jobber her - minst 1 meter.
  • Besøkende må bruke hånddesinfeksjon/sprite hender ved ankomst samt skrive seg i protokoll når de kommer. 
  Råd til deg som er syk eller mistenker at du er smittet med korona

  Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, HOLD DEG HJEMME. Har du symptomer på covid-19 bør du TESTE DEG.

  • De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. 
  • Er du usikker på om du har symptomer på covid-19, bør du teste deg. Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg.

  Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2 og for en rekke andre luftveisvirus.  

  Råd til deg som mistenker at du er smittet 

  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals med mer). 
  • Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Test deg for koronavirus, selv om du ikke har symptomer hvis du er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager, eller mistenker at du kan være smittet.
  • På nettsidene til kommunen du oppholder deg i, finner du praktisk informasjon om hvordan, hvor og når du kan få testet deg. I avsnittet «Til deg som har tatt koronatest» finner du informasjon om hva som skjer etter at du har tatt en test.  
  • Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som oppholder seg i landet. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

  Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. 

  • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. 
  • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

  Se også mer informasjon hos Folkehelseinstituttet.

  Kan barna mine være hos sin andre foresatte på vanlig helgebesøk/samvær, eller være der annenhver uke som de pleier?

  Samvær med foreldrene for barn med to hjem er unntatt fra anbefalingene om at man ikke bør dra på besøk og begrense sosial kontakt. Barna regnes som medlemmer av husstanden i begge sine hjem. Dette gjelder uansett om de bor 50/50, eller om de har en ordning med helgesamvær. Dette gjelder også på tvers av kommunegrensene.

  Hvis den andre foresatte bor i et annet land, er barna også unntatt fra kravet om å bo på karantenehotell hvis de har vært på samvær i utlandet. De kan da tilbringe karantenetiden på 10 dager hjemme, men da som en såkalt "fritidskarantene". Det betyr at de har lov til å gå på skolen, men må være i karantene på fritiden.

  Kan jeg handle eller gjøre andre ærend i andre kommuner?

  Ja, det kan du. Det er imidlertid anbefalt at man bruker butikker og andre tjenester i egen kommune i stedet for i andre kommuner, for å begrense kontakt på tvers av kommunegrensene mest mulig. 

  Mitt barn er i avlastningshjem enkelte helger. Kan barnet fortsatt dra dit?

  Ja, barn som har avlastningshjem kan dra dit som de pleier uavhengig av gjeldende smittevernregler og anbefalinger om begrenset sosial kontakt. De regnes da som medlemmer av avlastningshjemmets husstand. 

  Hvilke regler gjelder for barnebursdager?

  Den nasjonale anbefalingen om maks FÈM gjester på besøk i hjemmet - enten det er utendørs eller inne - gjelder også for barnebursdager.

  Barneburdager bør derfor dessverre inntil videre utsettes, på samme måte som anbefalingen er for andre arrangementer.

  Kan jeg besøke eldre personer som er vaksinerte?

  Vær ekstra forsiktig med besøk til eldre personer. Siden de er i risikogruppe for covid-19, bør du alltid holde minst 1 meters avstand. Vi vet nå at man bli smittet selv om man er vaksinert, selv om risikoen for å bli alvorlig syk er langt mindre.

  Bruk gjerne munnbind uansett, for sikkerhets skyld. Husk at du (dessverre) heller ikke bør gi dem en klem, selv om du/dere har munnbind på.

   

  Kan vi ha overnattingsbesøk av andre, voksne personer?

  Voksne bør ikke ha overnattingsbesøk av voksne fra andre husstander. Unntak for dette er aleneboende, som kan ha eller dra på overnattingsbesøk til 1-2 faste venner.


   
ARRANGEMENTER

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.

Regler hvis arrangementet likevel må avholdes:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser - for eksempel begravelser
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder .
IDRETTS- OG FRITIDSAKTIVITETER
 • Folkebadet på Skreia er åpent
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. 
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs

 

 • Retningslinjer vedrørende smittevern i forbindelse med utleie/bruk av kommunale lokaler

  Omfang

  Disse retningslinjene er gjeldende for utleie av alle kommunale bygg, til annen aktivitet enn primærformålet. De gjelder uavhengig av type aktivitet, for eksempel til idrettslag, korps eller annet frivillig lag/forening eller annen kommunal instans.

  Krav

  Grunnleggende smittevernrutiner må overholdes av leietaker. Plan for ivaretagelse av dette må overleveres utleier før aktiviteten begynner.

  • Kun friske kan møte til aktivitet. Det vil si, har du symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, må du være hjemme.
  • Håndhygiene ved inngang til bygget, enten håndvask eller hånddesinfeksjon. Leietaker er ansvarlig for at alle som går inn i bygget ivaretar dette etter anbefalingene.
  • Leietaker er ansvarlig for tilgang på såpe/hånddesinfeksjon til bruk underveis i aktiviteten.
  • Leietaker er ansvarlig for at aktiviteten som foregår er innenfor anbefaling knyttet til avstand mellom deltakere, minimum 1 meter.
  • Leietaker er ansvarlig for overflatevask av kontakt/berøringspunkter ved avslutning av aktiviteten - se egen prosedyre i lokalet
   • Innbefatter lånt utstyr som matter, baller, kjegler eller lignende
   • Verktøy, kjøkkenredskap eller lignende
   • Bord/stoler som har vært i bruk
   • Dørhåndtak/dørkarmer
  • Utleier er ansvarlig for at signeringsliste vedrørende renhold blir fylt ut og signert, og at det til enhver tid er en liste tilgjengelig.
  • Leietaker er ansvarlig for å føre liste over hvem som er til stede på aktiviteten, med navn og telefonnummer, dato for aktivitet og hvem som er ansvarlig for aktiviteten.
  • Ansvarlig leietaker er ansvarlig for å oppbevare denne i 14 dager, etter aktuell dato for aktivitet.
  • Dusjer og garderober er stengt inntil videre.

  Dersom leietaker har egen smittevernveileder, for eksempel idrettslag, med supplerende krav til aktivitet/smittevernregler, må denne veilederen følges. Ansvarlig leietaker må påse dette.

  Kan barnet mitt delta i fritidsaktiviteter i nabokommunene?

  Det er greit at barn og unge under 20 år deltar på faste fritidsaktiviteter i en nabokommunene, i klubber eller organisasjoner man allerede er medlem av.

  Kan jeg trene på treningssenter i en annen kommune?

  Nei, i henhold til de nye nasjonale reglene er det ikke lov for treningssentre å ha åpent for andre enn innbyggere i egen kommune.

  Det er derfor ikke adgang for innbygger i Østre Toten til å trene for eksempel på Gjøvik eller Raufoss.

  Det er imidlertid anledning til at innbyggere fra andre kommuner gjennomfører trening knyttet til rehabilitering/opptrening.

  Hvordan skal idretten gjennomføre treninger forsvarlig med tanke på den nye mutasjonen? Hvordan trygge trenere og foresatte slik at treningen kan foregå trygt?

  Idretten har en god smittevernveileder. Nøkkelen her er å holde god avstand.

  Det er for øvrig så langt bare voksne som har smittet andre voksne her i kommunen. 

   

BUTIKKER OG TJENESTER
 • Butikker kan holde åpent, og forholder seg til smitteverntiltak for egen bransje og krav i forskrift.
 • Hvis avstand på minst 1 meter ikke kan overholdes på offentlig sted, bør du bruke munnbind.
 • Det anbefales at man benytter seg av butikker og tjenestetilbud i egen kommune, i stedet for å reise på tvers av kommunegrensene.
 • For 1-til-1-tjenester bør det alltid brukes munnbind da det ikke er mulig å holde god avstand.

 

JOBB OG HJEMMEKONTOR
 • Det er anbefalt med hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Dette gjelder uansett om du jobber i samme kommune som du bor, eller i en annen kommune.
   
RESTAURANTER, KAFEER, BARER OG HOTELLER

 

 • Det er kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00. 
 • Kontaktopplysninger skal registreres til de gjestene som samtykker til det.

 

BARNEHAGER OG SKOLER
 • Gult tiltaksnivå gjelder for barnehager, grunnskoler og videregående skoler, som for resten av landet. 
 • Lokalene ved opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven stenges. Undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger retningslinjene som gjelder for arbeidslivet generelt.

Rett før påske kom Helsedirektoratet med oppdaterte smittevernveilederere for skoler og barnehager. Disse finner du her:

TESTING, NÆRKONTAKTER, KARANTENE OG SMITTE
 • personer som er i smittekarantene (ordinær karantene) anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden, eller etter de henvisningene de får fra smittesporingsteamet.
 • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes både ved inngang til karantenen (men helst ikke før dag 4) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene (dvs de som deler bolig med nærkontakter) skal være i ventekarantene frem til negativ covid-19-test foreligger for nærkontakten, eller senest når nærkontaktens karantenetid på 10 dager utløper
 • hvis nærkontakten tester positivt, skal husstandsmedlemmene i smittekarantene
 • personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn
   
  Råd til deg som er syk eller mistenker at du er smittet med korona

  Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, HOLD DEG HJEMME. Har du symptomer på covid-19 bør du TESTE DEG.

  • De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. 
  • Er du usikker på om du har symptomer på covid-19, bør du teste deg. Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg.

  Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2 og for en rekke andre luftveisvirus.  

  Råd til deg som mistenker at du er smittet 

  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals med mer). 
  • Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Test deg for koronavirus, selv om du ikke har symptomer hvis du er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager, eller mistenker at du kan være smittet.
  • På nettsidene til kommunen du oppholder deg i, finner du praktisk informasjon om hvordan, hvor og når du kan få testet deg. I avsnittet «Til deg som har tatt koronatest» finner du informasjon om hva som skjer etter at du har tatt en test.  
  • Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som oppholder seg i landet. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

  Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. 

  • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. 
  • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

  Se også mer informasjon hos Folkehelseinstituttet.

  Når du har tatt koronatest

  Vanlige koronatester (PCR) får du vanligvis svar på i løpet av 1-2 dager.  

  Kontakt lege hvis du blir syk eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar.  

  Hva skal du gjøre mens du venter på prøvesvar?  

  • Hvis du har testet deg fordi du har fått symptomer på koronavirus er hovedregelen at du skal holde deg hjemme til du har fått svar på testen. Det vil si, ikke gå på jobb eller skole, ikke ta offentlig transport eller oppsøk offentlige steder og hold ekstra god avstand til andre. De du bor med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
  • Hvis du er i pålagt karantene og har testet deg fordi du har fått vanlige symptomer på koronavirus (feber, hoste, blitt tungpustet eller mistet smaks- eller luktesans) skal du følge reglene for isolasjon. Reglene for isolasjon er strengere enn karantene. De du bor sammen med skal være i karantene fram til du har fått svar på prøven eller fram til smittesporingsteamet sier at de kan slippe karantene..  
  • Hvis du har tatt testen uten at du har symptomer på korona og uten at du har vært utsatt for smitte, behøver du ikke å holde deg hjemme til du har fått prøvesvar. Det kan for eksempel være dersom du tar testen fordi du er med i et forskningsprosjekt, skal besøke en institusjon, eller trenger å ta test for å kunne reise. 

  Hvis testen viser at du ikke har koronavirus (negativt prøvesvar) 

  • Dersom du tok testen fordi du hadde symptomer på koronavirus, uten at du kjenner til at du har vært i kontakt med noen som er smittet eller er nærkontakt med en smittet, kan du gå tilbake på jobb eller skole når du er feberfri og i fin form. Lett hoste eller lignende som henger i, er ok.  
  • Dersom du tok testen mens du er i pålagt karantene, må du fullføre karantenen, også selv om du føler deg frisk. 
  Jeg har vært i nærkontakt med en koronasmittet - hva gjør jeg?

  Hva gjør du hvis du finner ut at du har vært i nærkontakt med en som har fått covid-19, i dager da personen kan ha vært smittet - og du ikke har blitt ringt opp av smittesporingsteamet i kommunen?

  Covid-19 er smittsomt i 48 timer før sykdommen bryter ut. En del personer får ikke symptomer selv om de er syke, eller det tar noen dager før de får det, og de kan derfor ha vært smittsomme lenger enn de tror.

  Ta kontakt med smittesporingsteamet i Østre Toten på tlf 482 22 482 med en gang

  Du vil da få nærmere beskjed om når du skal teste deg, og om retningslinjer for karantene.
  Det er svært viktig at kommunen har oversikt over smittede og smitteveier i kommunen, og at alle som kan være smittet får veiledning i hvordan de skal forholde seg ut fra den enkelte smittesituasjonen. Dette er helt nødvendig for å begrense spredningen av covid-19-viruset.

  Uansett om du ikke får tak i smittesporingsteamet raskt, skal du straks gå i karantene

  Dine husstandsmedlemmer må også gå i ventekarantene til du har fått snakket med smittesporingsteamet og fått nærmere beskjed. 

  Personer som er i karantene skal oppholde seg i hjemmet og ikke reise på ferie. De skal heller ikke ha besøk av andre -  dette gjelder også besøk av barn som er i samme kohort i barnehage eller skole.

  Les mer om hva det betyr å være i karantene.

  Hva er forskjellen på vanlig karantene og ventekarantene?

  Vanlig eller ordinær karantene betyr at selv er nærkontakt til en smittet person i et tidsrom der det er antatt at personen var smittsom. Du må da sitte i karantene i minst 10 dager. Det gjelder selv om du tester negativt på den første koronatesten du tar. Vi har nå hatt flere tilfeller av at personer tester negativt på første test, og positivt noen dager senere. Vi har nå også relativt mange smittede som ikke har symptomer på at de er syke, eller at det tar mange dager fra de er smittet til de får symptomer.

  Ventekarantene er et forebyggende tiltak, som er viktig spesielt nå som vi har så mye mutantsmitte; siden denne varianten av viruset smitter mye lettere enn den opprinnelige. Husstandsmedlemmer til en nærkontakt bør derfor i ventekarantene minst til nærkontakten har fått svar på sin første test.

  Av og til er det nødvendig at husstandsmedlemmer er hjemme helt til test tas på dag 7. Vi har allerede sett at dette har hindret en del smittespredning i kommunen.

  Personer som er i karantene skal oppholde seg i hjemmet og ikke reise på ferie. De skal heller ikke ha besøk av andre -  dette gjelder også besøk av barn som er i samme kohort i barnehage eller skole.

  Les mer om hva det betyr å være i karantene.

  Hva kan jeg og hva kan jeg ikke gjøre når jeg er i karantene?

  De samme reglene gjelder for personer som er i vanlig karantene og personer som er i såkalt ventekarantene.

  Personer som er i karantene skal oppholde seg i hjemmet, og ikke reise på ferie eller besøke noen. De skal unngå offentlige steder som butikker og kollektivtransport. Prøv å få noen til å handle for deg hvis det er nødvendig.

  Personer i karantene skal ikke ha besøk av andre, heller ikke av barn som er i samme kohort i barnehage eller skole.

  Les mer hos Folkehelseinstituttet om hva det betyr å være i karantene.

  Hvorfor må jeg fortsette å være i karantene selv om jeg tester negativt?

  Det stemmer at du må være i 10 dager uansett hva første test viser; hvis du er nærkontakt til en smittet.

  Årsaken er at vi nå har hatt en god del tilfeller av at personer tester negativt på første test, og positivt noen dager senere. Vi har nå også relativt mange smittede som ikke har symptomer på at de er syke, eller det tar mange dager fra de er smittet til de får symptomer. Det er derfor veldig viktig at karantenetiden overholdes, og at du ikke bryter karantenereglene når du er i karantene.

  Hvorfor er det flere barn og unge som blir smittet av korona nå enn det har vært før?

  Noe av årsaken er at vi totalt har mer smitte i landet nå, og dermed også flere smittede i alle aldersgrupper. Men den viktigste årsaken er at vi nå i hovedsak har den britiske mutasjonen av viruset, som ser ut til å smitte lettere blant barn og unge enn det opprinnelige viruset.  

  Foreløpig har vi heldigvis nesten ikke hatt smitte hos barn i Østre Toten

  Er all smitten i Østre Toten mutert virus?

  Nesten alle smittetilfellene de siste ukene er britisk mutasjon, slik det er mange andre steder. I Oslo og Viken har nå 90 % av nye smittede denne varianten av covid-19-viruset.