Østre Toten kommune

Aktuelle saker

Aktuelt

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Ett nytt tilfelle med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune fredag ettermiddag.

Den smittede er en mann som er knyttet til smitteutbruddet på Gjøvik. Han har milde symptomer, og hans nærkontakter er satt i karantene.

Det er ikke mistanke om spredning ut i befolkningen på Østre Toten, og det er derfor ikke grunnlag for å iverksette noen ytterligere tiltak i kommunen, melder kommuneoverlegen.

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Det 30. smittetilfellet med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune.

Den smittede er en eldre person som er innlagt på sykehus. Smittens opprinnelse er sporet til annen kommune på Østlandet, og har ingen sammenheng med pågående utbrudd i Gjøvik eller i Oslo. Nærkontakter er i karantene.

Ellers er vi glade for at karantenen av ei klasse på 8. trinn ved Lena ungdomsskole er opphevet.

22.10.20: Statusoppdatering

Som ventet ble det sent onsdag kveld (21. oktober) påvist to nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. De var allerede i karantene. Det er ingen risiko for videre smitte i befolkningen. Disse to er nærkontakter til det 18. påviste smittetilfellet.

I dag er det i alt 12 innbyggere i vår kommune som har påvist smitte, og er i isolasjon. Alle disse 12 har en kjent smittekilde.

Situasjonen i hjemmetjenesten:

26 ansatte og åtte brukere i hjemmetjenesten, som allerede er i karantene, skal testes etter at en helsearbeider i hjemmetjenesten testet positivt for korona i går (21. oktober).

Nødvendige smitteverntiltak ble iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Tilbud og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten opprettholdes som vanlig selv om 26 ansatte er i karantene.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen, Folkehelseinstituttet og kriseledelsen.

21.10.20: Ansatt i hjemmetjenesten korona-smittet

En helsearbeider i hjemmetjenesten, bor i en annen kommune, har testet positivt for korona i dag. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Det arbeides nå med å få en fullstendig oversikt over hvem som er nærkontakter til den ansatte. Dette inkluderer også brukere i hjemmetjenesten, som den ansatte har besøkt i dagene vedkommende har vært smittebærende. Den ansatte brukte munnbind disse dagene, for dette var allerede innført som et generelt forebyggende tiltak under den siste smittesituasjonen i kommunen (i uke 42).

Ansatte og brukere som har vært i kontakt med den smittede er rutinemessig satt i karantene, og får tett oppfølging i tiden fremover. Husstandsmedlemmer til disse er foreløpig ikke i karantene. Dette gjelder også for helsepersonell. Dersom personer i karantene utvikler tegn til sykdom i karantenetiden, vil også husstandsmedlemmene til disse bli satt i karantene.

Testing av ansatte og brukere i karantene vurderes fortløpende av kommuneoverlegen. Alle med symptomer skal testes rutinemessig.

Våre ansatte vil fremover benytte fullt smittevernutstyr hos brukere i karantene. Som et generelt tiltak vil alle ansatte i hjemmetjenesten, Labo, Fjellvoll, dagavdelingen og fysio- og ergoterapitjenesten benytte munnbind i pasientnært arbeid.

Ytterligere smitteverntiltak vil bli vurdert.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelsen.

20.10.20: Besøksrestriksjonene ved Labo er opphevet

De midlertidige besøksrestriksjonene ved Labo, i forbindelse med den siste uoversiktlige covid-19-situasjonen i kommunen, er opphevet.

Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.

16.10.20: Smittekilden sporet

Det er ikke blitt påvist flere smittede i Østre Toten kommune i forbindelse med smittesituasjonen vi har hatt denne uka. Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte. Alle som er blitt satt i karantene, skal fortsatt være i karantene ut karanteneperioden.

- Vi har avsluttet smittesporingen, og vi har sporet smittekilden. Det er en person fra en annen kommune som er smittekilden, opplyser kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

15.10.20: Ikke påvist flere smittede

Det er ikke blitt påvist flere smittede i kommunen siden i går.

Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte.

Kommunen jobber fortsatt med å få fullstendig oversikt over situasjonen. Tiltak vil bli løpende vurdert av kommuneoverlegen og kriseledelsen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI).

14.10.20: Informasjon fra kommuneoverlegen
 • Vi har fått svar på de 14 testene, som er tatt av nærmeste familie og nærkontakter.
 • To nye personer, som allerede er i karantene, har testet positivt.
 • Den ene som har testet positivt, er elev på 8. trinn der klassen allerede er i karantene. Denne klassen følges opp av smittesporingsteamet. Testresultatet har ingen konsekvens for karantenetiden. Elever skal kontakte sin fastlege dersom de har luftveissymptomer og trenger å bli testet. Er det foresatte som har spørsmål av helsemessig art, enten det gjelder seg selv eller barna, oppfordres de til å ta kontakt med sin fastlege. Skolen kan ikke svare på spørsmål av denne typen.
 • Eleven på 9. trinn har testet negativt. Denne klassen, med tilhørende lærere og øvrige ansatte, tas derfor nå ut av karantene fra i kveld, onsdag 14. oktober.
 • 8. og 9. trinn fortsetter imidlertid med fjernundervisning ut uka, som planlagt.
 • Enkeltelever på flere av skolene vil likevel være i karantene ut ifra en individuell vurdering. Disse personene er informert om dette. Dette gjelder blant andre dem som venter på testsvar, eller har luftveissymptomer.
 • Ingen nye klasser i kommunen går ut i karantene.
 • Den andre personen som har testet positivt er for øvrig en voksen person, og har sammen med sine husstandsmedlemmer vært i karantene i flere dager.
 • Det jobbes fortsatt med smittesporing, og vi venter svar på flere tester.

Til slutt oppfordrer vi alle til å følge smittevernreglene:

 • Hold god avstand, minimum én meter, helst to meter.
 • Begrens sosial omgang med mange.
 • Vask, eller sprit, hendene ofte og godt.
 • Hold dere hjemme dersom dere ikke føler dere helt friske.

For helsespørsmål, ta kontakt med fastlegen deres. Andre spørsmål kan stilles til:  korona@ostre-toten.kommune.no

13.10.20: Midlertidige covid-19-tiltak
Fra og med 14. oktober blir det innført midlertidige besøksrestriksjoner ved Labo og bruk av munnbind ved pasientnært arbeid innenfor helse, omsorg og velferd.
Det er nå en ny og noe uoversiktlig smittesituasjon hos en innbygger i Østre Toten.
Situasjonen følges tett og det jobbes med smittesporing.
Etter føre var-prinsippet innfører kommunens kriseledelse tiltak i en begrenset periode, foreløpig til og med 19. oktober for å sikre at våre mest sårbare innbyggere ikke blir smittet.
Kriseledelsen har blant annet besluttet følgende midlertidige tiltak:
1. Labo stenges for besøk.
2. Frivillige gis ikke tilgang til bogruppene på Labo.
3. Ansatte ved Labo, hjemmetjenesten, dagsenter og fysio- og ergoterapitjenesten bruker munnbind i pasientnært arbeide.
Tiltakene innføres fra 14. oktober, og frem til ny vurdering gjøres 19. oktober.
Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.
12.10.20: Ny smittesituasjon

Vi har dessverre en ny smittesituasjon i Østre Toten kommune.

En person tilknyttet Lena ungdomsskole er bekreftet smittet med covid-19 nå i ettermiddag.

To elever på 8. og 9. trinn er sannsynlig smittet med korona da de har fått symptomer i løpet av dagen. Alle foresatte i skolene i Østre Toten kommune er blitt informert om denne smittesituasjonen.

- Det kan være en risiko for smitte til andre elever, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Etter retningslinjer fra FHI vil det fra i morgen tirsdag 13. oktober bety at elever i disse to klassene på Lena ungdomsskole må i karantene til og med torsdag 22. oktober. Disse to klassene har fått beskjed fra skolen om dette. Elever som får sykdomstegn skal ta kontakt med fastlegekontoret sitt og avtale testing. Friske elever trenger ikke testes. Familiemedlemmer til elevene trenger per nå ikke å være i karantene.

Øvrige klasser på 8. og 9. trinn skal ikke i karantene, men vil fra i morgen få fjernundervisning ut uka. 10. trinn skal møte på skolen som vanlig.

Alle husstandsmedlemmer og andre aktuelle nærkontakter til den smittede personen er satt i karantene, og mange blir testet tirsdag.

- Vi jobber nå massivt med å få fullstendig oversikt over situasjonen og smittespore alle involverte. Nye tiltak i denne situasjonen vil bli løpende vurdert sammen med kriseledelsen i kommunen, sier Rebecca Setsaas.

- Som tidligere ønsker vi at alle ungdommer og voksne med luftveissymptomer, som for eksempel hoste, sår hals, hodepine og/eller feber, skal testes. Er noen i tvil, sjekk på koronasjekk.no og ta kontakt med fastlegen deres for å gjøre avtale, sier Setsaas.