Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Aktuelle saker

Aktuelt

17.04.21: Status vaksinering uke 15

I uke 15 har 480 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen. Det er satt totalt 3999 doser siden vaksineringen startet. Hver fjerde innbygger over 18 år har nå fått minst én vaksinedose!

 • 810 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll.
 • 1607 personer har fått første dose Comirnaty 
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

De neste to ukene får vi:

 • Uke 16: 426 doser (alle går til første dose)
 • Uke 17: 582 doser (150 av disse går til andre dose, resten til første dose)

Vi vaksinerer nå gruppe 4, som er 65 til 74 år og risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (alle aldre). Se eget punkt om prioriterte grupper for hvilke sykdommer dette gjelder. '

De med underliggende sykdommer bli prioritert for vaksinering først, deretter løpende etter alder. Det kan imidlertid bli noe variasjoner her, siden vi må sikre oss at alle vaksinedosene blir brukt. Vi forventer at de fleste i denne gruppa har fått sin første dose i løpet av april.

Massevaksinering starter i slutten av april, samtidig med at vi begynner på gruppe 5. Dette vil foregå i Silogata 24 ved Lena torg.

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

  Klikk for stort bildeStatus vaksinering uke 15   

15.04.21: Nytt og forventet smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle er påvist i Østre Toten kommune. Dette er et forventet tilfelle, et husstandsmedlem av tidligere smittet person. Tilfellet har ingen sammenheng med låvemøtet i Gran, og medfører ingen flere personer i karantene.

Det er nå åtte aktivt smittede og 14 personer i karantene.

15.04.21: Smitte fra låvemøtet på Gran har spredt seg til Gjøvik og Toten

Rett før påske var det et allerede mye medieomtalt møte på Gran. Nå viser det seg at dette arrangementet har medført smitte og karantetiltak hos innbyggere i Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. Ingen av disse innbyggerne har vært til stede på arrangementet.

I Østre Toten er det foreløpig to smittede som indirekte kan spores tilbake til møtet, og 10 personer er i karantene. I Vestre Toten er fem i karantene. I Gjøvik er to smittet via flere ledd tilbake til Gran, og 70 er i karantene. Den ene smittede er ansatt på Haugtun, og den andre er beboer. Begge to er vaksinert.

Ingen har gjort noe galt

Smittesporing foregår fortsatt. Det er fare for at antall smittede kan øke, og at flere personer kommer i karantene.

- Det er viktig å presisere at ingen av de smittede i Gjøvik og Østre Toten har gjort noe galt. Og så er det viktig å være klar over at selv om du er vaksinert, er det viktig at du tester deg dersom du ikke føler deg i form, eller tror du kan ha vært utsatt for smitte, sier kommuneoverlegene Siri Fuglem Berg (Gjøvik), Rebecca Setsaas (Østre Toten) og Jens Mørch (Vestre Toten).

Store ringvirkninger

De tre kommuneoverlegene appellerer nå til innbyggerne i sine kommuner om fortsatt å være oppmerksomme på hvor raskt smitten kan spre seg over større områder.

- Dette møtet på Gran viser hvor store ringvirkninger ett møte kan få. Ved minste mistanke om at du har vært i nærheten av noen av deltakerne, eller nærkontakter av deltakerne, oppfordrer vi deg til å ta samfunnsansvar ved å teste deg, sier kommuneoverlegene.

All testing er taushetsbelagt. Selv om arrangementet på Gran er politianmeldt, så vil ikke det få noen konsekvenser for den som tester seg.

14.04.21: Tre nye smittede

En person er meldt smittet, men har ikke vært hjemme i Østre Toten på lenge. Hun har folkeregistrert adresse her, men oppholder seg i annen kommune på Østlandet. Tilfellet har derfor ingen smittekonsekvens for Toten sin del.

Et ektepar bosatt i Østre Toten er i dag også bekreftet smittet med covid-19. Begge har milde symptomer og smittesporing pågår.

Det er i dag sju aktivt smittede, og 20 personer er i karantene i kommunen.

10.04.21: Status vaksinering uke 14

I uke 10 har 426 personer fått sin første dose av Comirnaty-vaksinen. Ved utgangen av uka har vi satt totalt 3519 doser siden vaksineringen startet i januar.

 • 810 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll.
 • 1127 personer har fått første dose Comirnaty 
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Det er fortsatt enkeltpersoner over 75 år som ikke har blitt vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker det, at de har vært syke eller at det av andre grunner ikke har passet for dem. Ta kontakt med ditt fastlegekontor hvis du tilhører denne gruppa, men ikke har blitt kontaktet om vaksinering.

Vi vil få 480 doser i uke 15 og 426 i uke 16. Alle disse vil gå til første dose for innbyggere i gruppe 4 - det vil si alder 65 til 74 år sammen med risikogruppe 1 av underliggende sykdommer 18 til 64 år Se eget punkt om prioriterte grupper vedr hvilke sykdommer dette gjelder.

I gruppe 4 vil de med underliggende sykdommer bli prioritert for vaksinering først, deretter løpende etter alder. Det kan imidlertid bli noe variasjoner her, siden vi må sikre oss at alle vaksinedosene blir brukt. Vi forventer at de fleste i denne gruppa har fått sin første dose i løpet av april eller tidlig mai.

Massevaksinering starter 27. april samtidig med at vi begynner på gruppe 5. Dette vil foregå sentralt i Lena. Se eget punkt om dette.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Dette gjør at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom.

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

  Klikk for stort bilde 

09.04.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller i Østre Toten (09.04.21):

Et ektepar bosatt i Østre Toten er i dag bekreftet smittet med covid-19. Begge har feber, nedsatt smakssans, sår hals og føler seg i dårlig form. Smittesporing pågår.

Det er i dag sju aktivt smittede i Østre Toten, og 18 personer er i karantene.

08.04.21: Én ny smittet

Én person har fått påvist covid-19 i dag. Hun var allerede i karantene, og det er få nærkontakter. Hun har foreløpig ingen symptomer.

Det er i dag seks aktivt smittede i Østre Toten, og 22 personer er i karantene.

07.04.21: Lokal smittevernforskrift opphevet - nasjonale regler gjelder

Lokal smittevernforskrift opphevet - nasjonale regler gjelder (07.04.2021):

Formannskapet i Østre Toten kommune vedtok onsdag kveld å oppheve den lokale smittevernforskriften med øyeblikkelig virkning. De lokale koronatiltakene har vært gjeldende siden 20. mars.

- Bakgrunnen for at jeg anbefaler å oppheve de lokale tiltakene er at smittesituasjonen nå er vesentlig bedre enn da forskriften ble innført, sa kommuneoverlege Rebecca Setsaas i formannskapsmøtet. – Jeg er glad for å kunne si at det nå er bare fem aktivt smittede i kommunen. Innbyggerne i Østre Toten har gjort en god jobb med å følge reglene og dermed redusere smitten, sa hun.

Når den lokale forskriften er opphevet er det de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder. Her ble det innført strengere regler før påske, som foreløpig gjelder fram til 14. april.

De viktigste endringene i smitteverngelene når lokal forskrift oppheves er:

 • Treningssentrene kan åpne igjen for vanlig trening for innbyggere bosatt i Østre Toten kommune, og for rehabilitering og opptrening i mindre grupper for innbyggere fra andre kommuner
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune, og konkurrere med eget lag også utenfor kommunen
 • Munnbind er ikke lenger påbudt, men anbefales fortsatt når ikke to meters avstand kan overholdes

Det er fortsatt nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol, og det er anbefalt at man omgås færrest mulig personer.

Kommuneoverlegen har samtidig en viktig påminnelse til alle. - For å lykkes med å holde smitten lav i kommunen framover er det én ting som gjelder, og det er å fortsette å holde god avstand til hverandre og å treffe så få mennesker som mulig!, avslutter Setsaas.

07.04.21: To nye smittede i Østre Toten i dag

Én av de smittede har oppholdt seg i annen kommune i påsken, og fått påvist smitte der. Hun har milde symptomer. Den andre smittede er husstandsmedlem av annet smittetilfelle, og var allerede i karantene.

Det er i dag fem aktivt smittede i Østre Toten, og 20 personer i karantene.

04.04.21: Nytt smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle (04.04.2021):

 
Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle i Østre Toten kommune. Dette er tilfelle nr 143 i kommunen.
 
Den smittede er husstandsmedlem av et tidligere smittetilfelle, og var allerede i karantene. Det er derfor ikke behov for smittesporing, og heller ingen flere i karantene.
 
Søndag kveld er det to aktivt smittede og bare to personer i karantene i Østre Toten.
26.03.21: Retningslinjer og råd til idrettslagene i Østre Toten

Kommuneoverlegen har i dag sendt ut informasjon til idrettslagene om retningslinjer og råd for deres aktiviteter, med de smittevernreglene som gjelder i kommunen nå.

Her kan du lese informasjonsbrevet. (PDF, 550 kB)

26.03.21: Nytt smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle (26.03.2021):

Det er i dag meldt om én ny smittet med covid-19 i Østre Toten kommune. Dette er smittetilfelle nr 142 i kommunen. Den smittede er en kvinne som allerede var i karantene, og ingen flere personer er derfor berørt. Kvinnen har moderate symptomer.

Vi har samtidig to gode nyheter. På Lena ungdomsskole har alle ansatte og elever tilknyttet 10. trinn testet negativt, etter at en elev ved skolen ble bekreftet smittet i forrige uke. I Kolbu barnehage, som har måttet holde stengt denne uka på grunn av en smittet ansatt, har også alle ansatte, testede barn og foresatte testet negativt. Vi mangler kun ett prøvesvar herfra. Barnehagen kan derfor ha åpent som vanlig igjen over helgen.

Det er nå 19 aktivt smittede og ca 170 personer i karantene i Østre Toten.

Kommuneoverlegen ønsker alle innbyggerne i Østre Toten kommune en riktig god påske, og takker for alles tålmodighet! 😀 🐣

13.03.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle i Østre Toten (13.03.21)

En mann bosatt i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette er det 112. smittetilfellet i kommunen. Mannen er symptomfri. Smitteveien er sporet til Styrkehuset Lena, og mannen satt allerede i karantene sammen med sine husstandsmedlemmer.

Det er nå svært mange innbyggere i Østre Toten kommune som er i karantene. Dette kan oppleves upraktisk, men er helt nødvendig for å unngå at smitten sprer seg mer.

- Vi har de siste dagene erfart at enkelte ikke helt har fått med seg hva det betyr å være i karantene, sier vakthavende smittevernoverlege Jan Cornelis Walig. – Jeg vil derfor framheve hvor viktig det er at alle overholder reglene, slik at vi hindrer unødvendig spredning av viruset, sier han.

Walig vil derfor minne alle om hvilke retningslinjer som gjelder for karantene:

 • Hvis du er i karantene skal du ikke gå på jobb, skole eller i barnehage, og ikke reise bort.
 • Du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder som for eksempel butikker. Hvis nødvendig, prøv å få noen til å handle for deg.
 • Unngå å ha besøk. Dette gjelder også besøk av lekekamerater fra samme kohort i skole eller barnehage.
 • Du kan gå på tur samme med andre, men da må dere holde minst to meters avstand hele tiden.

- Reglene gjelder fram til karantenetiden på ti dager er ute. Personer i ventekarantene skal overholde de samme reglene fram til den personen i husstanden som er i vanlig karantene har fått negativt svar på sin covid-19-test, forklarer Walig.

Walig understreker at han opplever at innbyggerne i Østre Toten tar dette på alvor, og at folk flest er opptatt av å gjøre sitt beste for å holde smitten nede i kommunen.

18.03.21: Tre nye smittetilfeller - og råd fra kommuneoverlegen

Vi har i dag tre nye bekreftede smittede i Østre Toten kommune. To av de smittede var allerede i karantene, og husstandsmedlemmene til alle tre er nå også i karantene. Smitteveien er kjent for alle de smittede, men smittesporing pågår fortsatt.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas oppfordrer i kveld alle innbyggere og næringslivet til å planlegge for smittevernreglene i tiltaksnivå B. Kommunen ba i går Helsedirektoratet om at dette innføres i Østre Toten. Tiltaksnivå B er det nest høyeste nivået for smitteverntiltak i henhold til covid-19-forskriften. Kommunen forventer svar på henvendelsen i løpet av fredag 19. mars, og har allerede begynt å iverksette tiltak for strengere smitteverntiltak i sine tjenester.

Setsaas oppfordrer innbyggerne i Østre Toten til å ha ekstra sterkt fokus på smittevern i den krevende smittesituasjonen kommunen er inne i:

 • Hold helst to meters avstand til alle andre enn dine husstandsmedlemmer, både innendørs og utendørs.
 • Hvis du ikke kan holde god nok avstand bør du bruke munnbind på offentlige steder (for eksempel i butikker, kollektivtransport, og ved en-til-en-behandlinger som frisører og lignende).
 • Ha hjemmekontor hvis du har mulighet. Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for dette så langt det er praktisk mulig.
 • Begrens din sosiale kontakt, og hold deg mest mulig hjemme. Ikke ha besøk av flere enn fem personer utenom husstanden.
 • Unngå unødvendige reiser til eller besøk fra andre kommuner, spesielt de med høyt smittetrykk som Oslo/Viken. Husk at du ved besøk alltid skal følge de strengeste tiltakene av hjemkommunens regler og reglene i den andre kommunen.

Setsaas ber spesielt personer i risikogrupper om å begrense antall nære kontakter, være særlig nøye med å overholde rådene om avstand, og hvis mulig unngå offentlige steder (for eksempel butikker) eller gå dit når det er få personer i lokalet.

Kommuneoverlegen anbefaler også at alle arrangementer i kommunen utsettes, eller avlyses inntil vi gjenvinner kontrollen over smittesituasjonen. Dette gjelder også arrangementer som i øyeblikket er tillatt i henhold til nasjonale retningslinjer, men som ikke vil være tillatt når tiltaksnivå B inntreffer.

Det er torsdag ettermiddag 27 aktivt smittede og over 600 i personer i karantene i Østre Toten kommune.

19.03.21: Østre Toten innfører smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå 5B

Fra og med midnatt natt til lørdag 20. mars 2021 gjelder smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) i covid-19-forskriften for Østre Toten kommune. Tiltakene er innført gjennom hastevedtak etter kommuneoverlegens myndighet i henhold til smittevernloven § 4-1, 5. ledd. Dette er i samråd med Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet og kriseledelsen i Østre Toten kommune.

Alle innbyggere og næringslivet i kommunen, inkludert kommunens ansatte, skal forholde seg til disse reglene.

Hastevedtaket gjelder fram til lokal forskrift om smitteverntiltak tiltaksnivå B kan vedtas i kommunestyret mandag 22. mars. Kommuneoverlegen anbefaler at tiltakene varer fram til 11. april.

Kommunen vil være tilgjengelig for spørsmål fra innbyggere og næringsliv i helgen, både på telefon 469 28 214 (kl 9-22) og e-post korona@ostre-toten.kommune.no.

20.03.21: Kolbu barnehage må stenge

Kommuneoverlegen ble varslet om ett nytt smittetilfelle sent fredags kveld. Den smittede er ansatt i Kolbu barnehage, og smittesporing viser at vi dessverre er nødt til å sette alle ansatte og barn med husstandsmedlemmer i barnehagen i karantene.

Foresatte og ansatte er varslet om dette nå. Alle skal testes og blir fulgt opp i karantenetiden.

Det er samtidig godt å kunne komme med to gode nyheter i dag, og det er at både smittesituasjonen vi hadde i Hoffsvangen barnehage og i en av våre boliger i tilrettelagte tjenester, har endt godt. Ingen ble smittet videre i de to situasjonene.

23.03.21: Nytt smittetilfelle

135. SMITTETILFELLET (22.03.2021):

Personen med påvist smitte er i fin form. Nærkontakter er satt i karantene. Smittesporing pågår.

23.03.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (23.03.21):

Vi har i dag to nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Det ene var forventet. Personen var allerede i karantene, og det er ikke behov for å drive smittesporing. Det andre tilfellet er en mann som er bosatt i Østre Toten, men som har oppholdt seg og blitt fulgt opp i annen kommune. Det er derfor ingen nye i karantene etter disse to smittetilfellene. Begge har lette symptomer.

Totalt er det nå 28 innbyggere med aktiv smitte og cirka 400 personer som er i karantene i Østre Toten.

 

24.03.21: To nye smittetilfeller i kveld

To nye smittetilfeller i kveld (24.03.21)

Det er i kveld meldt om to nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. Det er da totalt fire nye smittede i kommunen i dag, siden vi også fikk melding om to nye smittetilfeller i formiddag.

Begge smittetilfellene var forventet. Begge var i karantene, som husstandsmedlemmer til andre smittede. Det er derfor ikke behov for smittesporing, og heller ingen nye i karantene.

Onsdag kveld er det til sammen 32 aktivt smittede og over 400 i karantene i Østre Toten.

24.03.21: Hvilke smittevernregler gjelder i Østre Toten nå?

Regjeringen innfører fra i morgen nye nasjonale smitteverntiltak. Disse gjelder I TILLEGG TIL de tiltakene som allerede er innført i Østre Toten.

På grunn av den lokale forskriften får ikke de nasjonale endringene så stor betydning her i kommunen. På områder der det er forskjell mellom de lokale og de nasjonale tiltakene, er det imidlertid alltid DET STRENGESTE TILTAKET SOM GJELDER.

De viktigste endringene for innbyggerne i Østre Toten er:

 • Det anbefales nå at man alltid holder 2 meters avstand til andre
 • Bruk munnbind når ikke «2-meter’n» er mulig å overholde
 • Ikke ha mer enn 2 gjester samtidig, verken ute eller inne
 • Maks antall i bisettelser/begravelser er 50 personer ved tilviste sitteplasser
 • 10 dagers karantene etter unødvendig fritidsreise til utlandet må i sin helhet gjennomføres på karantenehotell

Treningssentre og kino er fortsatt stengt. Det skal ikke drives innendørs fritidsaktiviteter for voksne. Både offentlige og private arrangementer er generelt forbudt, med enkelte unntak. Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er fortsatt tillatt.

Mer informasjon:

 

24.03.21: To nye smittetilfeller

Det er i formiddag meldt om to nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Den første var et forventet tilfelle. Det er en mann som allerede var karantene som nærkontakt til et annet tilfelle i kommunen. Han har moderate symptomer.

Det andre smittetilfellet er en kvinne som har feber og sår hals. Smittesporing pågår, og nærkontakter settes i karantene.

Vårt smittetilfelle 135, som kom mandag kveld, har vi foreløpig ikke klart å spore smittekilden til. Smittesporingsteamet undersøker nå mange forskjellige spor, for å gjøre det vi kan for å avklare smittesituasjonen.

Det er nå 30 aktivt smittede og fortsatt over 400 personer i karantene i Østre Toten.

22.03.21: Østre Toten innfører lokal covid-19-forskrift

Kommunestyret vedtok mandag kveld 22. mars lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte.

Dette innebærer en stadfestelse av hastevedtaket som kommuneoverlege Rebecca Setsaas gjorde fredag 19. mars, og som trådte i kraft midnatt natt til 20. mars. Vedtaket har hjemmel i smittevernloven § 4-1.

Forskriften gjelder til og med søndag 11. april.

Den praktiske konsekvensen av vedtaket er at innbyggere og næringsliv i Østre Toten skal fortsette å følge reglene for tiltaksnivå B («høyt nivå») som beskrevet i covid-19-forskriftens kapittel 5B. Dette er altså de samme reglene som har vært gjeldende siden lørdag.

Smitteverntiltakene med utdypende informasjon er tilgjengelig på kommunens hjemmeside

Kommunen vil være tilgjengelig for spørsmål om reglene hverdager mellom kl 8 og 16, på telefon 469 28 214 og e-post korona@ostre-toten.kommune.no

Mer informasjon

23.03.21: Oppdaterte besøksregler på Fjellvoll og Labo

Etter innføring av nye smitteverntiltak i Østre Toten kommune 20. mars, har det kommet nye retningslinjer for besøk på Fjellvoll og Labo. 

 • Besøk må avklares og avtales med avdelingene på Labo og Fjellvoll i forkant. Pårørende tar kontakt med avdelingen som avgjør om beboer kan få besøk.
 • Det er mulig å komme på besøk dag og kveld alle dager, men det er ikke mulig å benytte fellesarealer i avdelingene.
 • Det er kun de nærmeste pårørende som kan komme på besøk.
 • Beboere anbefales å ikke reise ut på besøk i private hjem.

Presiseringer

 • Avstandskravet på to meter skal holdes mellom besøkende, med unntak av de besøkende som er i samme husstand.
 • Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende. En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer som ikke er fullvaksinerte.
 • Besøkende må holde minst to meters avstand til alle medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den beboeren de besøker.
 • Besøkende skal bruke munnbind under all ferdsel inne i Labo og Fjellvoll.

Generelle regler

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk eller har luftveissymptomer med hoste, feber og snue
 • har vært utenfor Norge og/eller i områder med stor smittespredning de siste ti dagene
 • er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

Vi fører fortsatt besøksprotokoll over alle som kommer på besøk.

19.03.21: Status vaksinering uke 11/2021

Ved utgangen av uke 11 har vi satt totalt 2485 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • Alle 106 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 593 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 315 personer over 75 år fått første dose Comirnaty.
 • 181 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca denne uken, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

Klikk for stort bilde 

 

 

19.03.21: Tre nye smittetilfeller

Vi har i dag, fredag 19. mars, fått tre nye bekreftet smittede i Østre Toten kommune. Alle tre var forventet da de er husstandsmedlemmer av tidligere smittede personer, og de tre satt allerede i karantene.

12.03.21: Status vaksinering uke 10

Ved utgangen av uke 10 har vi satt totalt 2329 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • 106 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 593 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 159 personer over 75 år fått første dose Comirnaty.. 
 • 181 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.
 

Klikk for stort bilde      

14.03.21: To nye smittetilfeller - Lena ungdomsskole berørt

To nye smittetilfeller - klasse ved Lena ungdomsskole i karantene (14.03.2021)

Det er i dag meldt om to nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Den ene smittede er elev ved 10. trinn ved Lena ungdomsskole. Medelevene i klassen og ansatte tilknyttet klassen er nærkontakter, og er i karantene fra i dag søndag. Karantenen vil også gjelde enkeltelever i andre klasser ved skolen. Totalt er minst 25 elever og fire ansatte berørt. Disse må være i karantene til og med søndag 21. mars.

Husstandsmedlemmene til de berørte medelevene og ansatte er i ventekarantene fram til prøvesvar for covid-19-test foreligger, tidligst førstkommende fredag.

Den smittede eleven har lette symptomer. Smittesporing pågår fortsatt, og det er foreløpig ikke avklart hvor smitten kommer fra.

Elevene som ikke er berørt av dette i de øvrige klassene ved skolen, skal møte til undervisning som normalt på mandag.

Det andre smittetilfellet er en mann med lette symptomer.

Smitteveien er sporet til utenfor kommunen. Mannen og hans husstandsmedlemmer var allerede i karantene.

Søndag ettermiddag er det 13 aktivt smittede og mer enn 600 personer i karantene i Østre Toten kommune.

16.03.21: Åtte nye smittetilfeller

- Vi har i dag fått åtte nye påviste smittetilfeller. Sju av dem er forventet. Tre av dem tilhører samme husstand hvor det allerede er påvist smitte, og fire har trent på Styrkehuset på Lena, forteller kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Når det gjelder det åttende påviste smittetilfellet er det en person som satt i karantene etter en nødvendig utenlandsreise.

I tilknytning til de nye påviste smittetilfellene i dag er 5. og 6. klasse på Kolbu skole satt i karantene. Foresatte er informert om situasjonen nå i kveld.

I øyeblikket er det 19 påviste smittetilfeller i Østre Toten kommune, og totalt cirka 600 personer i karantene.

Kriseledelsen i Østre Toten kommune vurderer nå ytterligere tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen, og det er også berammet samarbeidsmøte i Gjøvikregionen i morgen. Ytterligere informasjon om tiltak vil komme i morgen.

17.03.21: Pressemelding - ber om sterkere smitteverntiltak

I dag har vi fått fem nye smittede, og smittesporing pågår. Smittekilden er kjent. Totalt har vi i dag 22 innbyggere med påvist smitte. Alle bortsett fra én har påvist britisk mutasjon. Cirka 220 personer er i karantene og cirka 400 personer er i ventekarantene.

Østre Toten kommune har i ettermiddag, via Statsforvalteren i Innlandet, sendt en forespørsel til Helsedirektoratet om kommunen kan komme opp på et tiltaksnivå som tilsvarer covid-19-forskriftens kapittel 5B.

- Bakgrunnen for denne anmodningen er at Østre Toten kommune er randsonekommune mot Viken. Vi har nå en uoversiktlig smittesituasjon i kommunen, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

I samråd med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen gjelder anmodningen kun Østre Toten kommune.

01.04.21: Status vaksinering uke 13/2021

Ved inngangen til påskehøytiden har vi satt totalt 3093 doser siden vaksineringen startet i januar.

 • 810 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll.
 • 701 personer har fått første dose Comirnaty - de fleste over 75 år, men denne uka også noen i neste gruppe.
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Vi tar nå påskeferie fra vaksineringen fram til 6. april (fordi vi har satt alle vaksinene vi har fått, ikke fordi ferie er viktigere enn vaksinering!).

Vi er nå i hovedsak ferdig med å vaksinere innbyggerne i alderen 75-84 år, og har denne uka begynt på neste gruppe. Dette er innbyggere 65 til 74 år sammen med risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (18 til 64 år).

De med underliggende sykdommer vil bli prioritert  for vaksinering først, deretter løpende etter alder. Det kan imidlertid bli noe variasjoner her, siden vi må sikre oss at alle vaksinedosene blir brukt. Det vil ta ca 5 uker å vaksinere hele gruppen, det vil si til begynnelsen av mai.

Videre framdrift for vaksinering

Det forventes at Østre Toten får mellom 450 og 500 doser i uka i april, det vil si rundt 40 prosent mer enn vi har fått den siste tiden.

Fra mai forventer vi å få enda flere vaksiner. Massevaksinering vil derfor starte omtrent samtidig med at vi begynner vaksinering av neste gruppe (gruppe 5). Dette vil foregå sentralt på Lena. Mer informasjon kommer rundt midten av april.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

 Klikk for stort bilde 

26.03.21: Status vaksinering uke 12

Ved utgangen av uke 12 har vi satt totalt 2797 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • Alle beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 643 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 527 personer over 75 år fått første dose Comirnaty.
 • 181 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Det er forventet at kommunen får 246 vaksinedoser Comirnaty i uke 13 og 426 doser i uke 14.

Vi er nå over halvveis med å vaksinere innbyggerne i alder 75-84 år, og har også igjen noen prioritet helsepersonell. Vi forventer nå å kunne starte vaksineringen av neste gruppe allerede neste uke. Dette er de som er 65-74 år og risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (alle aldre). De med underliggende sykdommer vil bli kontaktet for time først.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

05.04.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (05.04.2021)

Sent i går kveld ble det meldt om ett nytt smittetilfelle i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne med moderate symptomer. Smitteveien er foreløpig ikke kjent.

Kvinnens nærkontakter er nå i karantene, i tillegg til noen som er i ventekarantene. Det kan bli flere, siden smittesporingen fortsatt ikke er avsluttet.

Det er mandag kveld 3 aktivt smittede og rundt 10 personer i karantene i Østre Toten.

 

12.03.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (12.03.2021)

 
Vi har i dag ett nytt bekreftet smittetilfelle med covid-19 i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann med milde symptomer. Det anses som sannsynlig at smitten kommer fra en annen kommune. Smittesporing er avsluttet, og mannens husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene.
 
Medlemmer som har trent ved Styrkehuset Lena i angitte tidsrom i perioden 3. til 9. mars ble torsdag kveld bedt om å gå i karantene sammen med sine husstandsmedlemmer. Smitteteamet har fredag jobbet med å kontakte disse, og de gjenstående i denne gruppen vil bli kontaktet i løpet av helgen. Noen av de berørte har symptomer på covid-19.
 
Smittesporing tilknyttet den kommunale boligen og Hoffsvangen barnehage, der smittetilfeller ble meldt tidligere denne uken, er nå avsluttet. Det ser ut til at disse situasjonene er under kontroll.
 
Fredag kveld er det 14 aktivt smittede i Østre Toten kommune, og over 500 personer i karantene. Dette berører dessverre svært mange husstander i kommunen.
 
 
11.03.21: Tre nye smittetilfeller - barnehage og treningssenter berørt

Tre nye smittetilfeller - barnehage og treningssenter berørt (11.03.2021)

Vi har i dag fått bekreftet tre nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune. Smitten berører både en barnehage og et treningssenter. Samtidig er smittesituasjonen ved Stange skole, som ble varslet tidligere i uka, avklart. Den ansatte er bekreftet negativ, og karantenesituasjonen ved skolen er avsluttet.

Smitte ved Hoffsvangen barnehage

En ansatt ved Hoffsvangen barnehage er bekreftet smittet med covid-19. Kvinnen var symptomfri, og var ikke klar over at hun hadde vært i nærkontakt med en smittet. Smitteveien er sporet til Oslo.

Åtte andre ansatte og 20 barn på den berørte avdelingen regnes som nærkontakter, og må derfor i karantene. De øvrige avdelingene ved barnehagen er ikke berørt, og holder åpent som vanlig fredag. Alle foresatte og ansatte er informert om situasjonen.

Siden det er mistanke om at det dreier seg om britisk mutasjon av viruset, må husstandsmedlemmene til de berørte ansatte i føre var-karantene. De ansatte skal testes mandag 15. mars. Hvis testen er negativ kan deres husstandsmedlemmer gå ut av karantene. Ved positiv test går husstandsmedlemmene over i ordinær karantene, og disse må da også testes. Det samme gjelder hvis noen får symptomer på luftveisinfeksjon. De ansatte må uansett prøveresultat sitte i karantene i ti dager.

Barna ved den berørte avdelingen vil ikke bli testet, siden vi helst ikke tester små barn. De og deres husstandsmedlemmer må derfor være i vanlig karantene i ti dager, det vil si til og med fredag 19. mars.

Smittesituasjon ved Styrkehuset Lena

Vi har også en smittesituasjon ved treningssenteret Styrkehuset Lena. Flere smittede har trent på ulike tidspunkt over flere dager. Situasjonen er derfor uoversiktlig. De smittede har ikke hatt symptomer, og har derfor ikke vært klar over at de har vært smittet da de var og trente.

Personer som har trent i samme tidsrom som de smittede har fått beskjed via SMS, og vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i Østre Toten. De må sitte i karantene i ti dager fra siste aktuelle treningstidspunkt, og skal testes syv dager etter dette. Deres husstandsmedlemmer må også være i ventekarantene til svar på testen foreligger. Dette i samråd med Folkehelseinstituttet nå i kveld.

På grunn av den uoversiktlige situasjonen, oppfodrer kommuneoverlege Rebecca Setsaas alle personer som har trent ved Styrkehuset Lena i perioden 3. til 9. mars, og som ikke har mottatt SMS fra treningssenteret, om å ta kontakt med smittesporingsteamet fredag 12. mars på tlf 482 22 482. De vil da få nærmere informasjon om behov for testing og eventuell karantene.

Eier Jens Petter Ødegård ved Styrkehuset Lena bidrar aktivt i smittesporingsarbeidet, og har på eget initiativ valgt å stenge treningssenteret inntil smittesituasjonen er avklart.

Kommuneoverlegen berømmer Styrkehuset Lena for god oversikt over hvem som trener og i hvilke tidsrom de er der, og for gode smittevernsrutiner. En slik situasjon kan oppstå hvor som helst, da den virusvarianten det her er snakk om dessverre viser seg å være svært smittsom.

Torsdag kveld er det totalt 13 aktivt smittede og ca 300 personer i karantene i Østre Toten kommune.

 

10.03.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (10.03.2021)

 
Vi har i dag fått bekreftet to nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune. Det dreier seg om to kvinner som allerede var i karantene, og som er husstandsmedlemmer av tidligere smittede. Ingen nye personer er satt i karantene.
 
Totalt er det nå ti aktivt smittede og 220 personer i karantene i Østre Toten.
08.03.21: Nytt smittetilfelle, og mulig smitte ved Stange skole

103. smittetilfellet, og mulig smitte ved Stange skole (08.03.2021)

En ansatt ved Stange skole i Østre Toten kommune er antatt smittet med covid-19 etter nærkontakt med en person som ble bekreftet smittet i dag. Alle elevene på 6. trinn ved skolen samt tre øvrige ansatte er derfor satt i føre var-karantene inntil situasjonen er avklart. Deres husstandsmedlemmer er foreløpig ikke i karantene.

Den antatt smittede skal testes onsdag. Da er prøvesvaret fullt ut å stole på i forhold til kontakten mellom den ansatte og den bekreftet smittede. Prøvesvar forventes torsdag kveld.

I tillegg er det i dag meldt om kommunens smittetilfelle 103. Også i dette tilfellet, som i de siste tilfellene ellers, er smitteveien fra Oslo. - På grunn av mistanke om mutert virus, slik vi alltid må mistenke når det gjelder smitte fra Oslo, må svært mange personer i karantene, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. - Vi forventer dessverre at det vil komme flere smittede i løpet av de nærmeste dagene, sier hun videre. 

Kommuneoverlegen understreker viktigheten av at vi fortsatt er nøye med smittevernet. - Muterte virus smitter svært lett, og den eneste måten vi nå som samfunn kan unngå mer smitte på, er om alle holder god avstand til hverandre, understreker hun. - Forsøk å alltid hold 2 meters avstand når dere kan, ha så få nærkontakter som mulig både på jobb og i fritiden, og unngå å reise, avslutter Setsaas.

Totalt er det mandag kveld sju aktivt smittede og hele 210 personer i karantene i Østre Toten.

09.03.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (09.03.2021)

Vi har i dag fått bekreftet to nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune. Begge personene har vært i karantene siden i går.

Smittetilfelle nr 104 er en ansatt ved tilrettelagte tjenester i en av kommunens boliger. Allerede i går ble ni beboere og seks ansatte satt i føre var-karantene, da mistanken var stor om at den ansatte var smittet. I dag er enda én ansatt satt i karantene i tillegg til de seks fra i går.

Beboere og ansatte testes i forhold til når de sist var i kontakt med den smittede ansatte. De pårørende er varslet om situasjonen.

Smittetilfelle nr 105 er en kvinne med milde symptomer.

I begge smittesituasjonene er det mistanke om den britiske mutasjonen av viruset. Det betyr at vi i tillegg må sette husstandsmedlemmer til nærkontakter av de bekreftet smittede i karantene, inntil prøvesvar for nærkontaktene er avklart.

Det er nå totalt åtte aktivt smittede og rundt 220 personer i karantene i Østre Toten.

 

07.03.21: Status for vaksinering - uke 9/2021

Ved utgangen av uke 9 har vi satt totalt 2008 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • 106 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 506 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 98 personer over 75 år fått første dose. 
 • 175 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 336 har fått første dose AstraZeneca.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

Vær obs på svindelforsøk med vaksinering mot korona!

Norske myndigheter advarer mot svindelforsøk knyttet til vaksinering mot korona. Hvis du får tilbud om å betale for å få koronavaksine, er det noen som prøver å lure deg. Østre Toten kommune ber deg om å være kritisk til henvendelser du mottar om vaksinetilbud.

Det er mange som venter på å få vaksine, og gjerne vil ha den så fort som mulig. Både i Norge og internasjonalt forekommer det nå dessverre svindelforsøk med tilbud om koronavaksine.

For å unngå at våre innbyggere blir utsatt for svindel, ber vi deg være spesielt oppmerksom på følgende:

Vaksinen er alltid gratis!

Det er IKKE egenandel på koronavaksinen. Vaksinen er GRATIS. Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere, eller å betale på forhånd for å få time til vaksinering. Ikke si ja til slike tilbud! I Østre Toten foregår all vaksinering på legesentrene, ikke andre steder.

Ikke oppgi bankinformasjon, informasjon om helsetilstand eller lignende til noen som tilbyr deg å betale for å få vaksine.

Bare legesenteret ringer

Du kan selv si fra om at du ønsker vaksinering ved å kontakte ditt legekontor via helsenorge.no når det er din gruppes tur i prioriteringskøen. Hvis du ikke er på helsenorge, vil noen fra ditt legekontor ringe deg når det er din tur. Det er ingen andre som ringer for å avtale vaksinetime.

De som ringer fra legesenteret spør bare om din fødselsdato. De spør IKKE etter passord, kontonummer, kredittkortnummer eller lignende opplysninger.

Kommunen gir ikke tilbud om vaksine på SMS, e-post eller sosiale medier

Kommunen bruker IKKE e-post eller sosiale medier som facebook og messenger for å kontakte deg med tilbud om vaksinering.

Legekontorene ringer deg for å avtale vaksinering, men dette gjør de bare når du er satt opp til time. Kommunen bruker facebook og SMS til å sende ut generell informasjon, men konkret tilbud om vaksine til enkeltpersoner gis ikke på denne måten.

Hold deg oppdatert om status for vaksinering gjennom informasjonen som legges ut om koronavaksinering på kommunens hjemmeside og facebookside.

Mer informasjon om hvordan du kan unngå svindel i forbindelse med koronavaksinering finner du hos Norsk institutt for informasjonssikring (NorSIS).

02.03.21: Britisk mutasjon og tre nye tilfeller er påvist i Østre Toten kommune

I dag fikk kommuneoverlegen bekreftet mistanken om britisk mutasjon på de to siste tilfeller påvist i Østre Toten kommune. Tilfelle 97 og 98 er britisk koronamutasjon.

Begge tilfellene er smittet fra Oslo, og smittesporingsteamet har handlet som om det skulle være mutasjon og satt veldig mange i karantene de siste dagene. Dette for å sirkle inn smitten. Smitte med den britiske mutasjonen betyr at mange fortsatt vil måtte være i karantene, og husstandsmedlemmer til de ordinære nærkontaktene blir også satt i karantene. Dette er føre-var-tiltak på bakgrunn av at denne mutasjonen smitter veldig lett.

Tre husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 98 er også i dag bekreftet smittet. Mange er testet i dag og skal testes de neste dagene, og vi forventer flere tilfeller.

Mulig smittesituasjon på Labo

- I tillegg er det oppstått en mulig smittesituasjon på en langtidsavdeling på Labo der vi mistenker at en ansatt kan være smittet. Denne situasjonen er uavhengig av de andre smittetilfellene. Vi tar ingen sjanser og har satt i gang føre-var-tiltak på Labo for å gjøre det vi kan for å stoppe eventuell smitte, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Pårørende er varslet og alle pasienter på den aktuelle avdelingen er testet i dag. De ansatte testes i morgen. Totalt fem ansatte og sju pasienter er i karantene. De aller fleste pasienter på Labo er nå fullvaksinert, og svært mange ansatte har fått første dose. Kunnskap så langt har vist at vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Kommuneoverlegen kommer nå med en sterk anmodning til hele befolkningen: Alle som har luftveissymptomer må teste seg! Unngå unødvendig reising og sosiale besøk!

28.02.21: Nytt smittetilfelle

98. smittetilfellet (28.02.2021):

En mann bosatt i Østre Toten kommune er i dag bekreftet smittet med covid-19. Han er trolig smittet på sin arbeidsplass i Oslo. Smittesporing pågår, og drøyt tjue personer er til nå satt i karantene. Mannen har ingen symptomer.

Det er så langt ikke meldt om flere smittede i tilknytning til smittetilfellet som ble meldt torsdag kveld, som hadde forbindelser til Hoffsvangen barnehage og Østre Toten læringssenter. Barna og de ansatte ved to avdelinger i barnehagen som ble satt i ventekarantene før helgen, er derfor nå ute av karantene. Hele barnehagen holder dermed åpent som vanlig fra mandag.

Ansatte og elever tilknyttet to klasser ved Lena-Valle som ble satt i ventekarantene torsdag, er også ute av sin karantene.

Ventekarantene er et føre var-tiltak som brukes for nærkontakter til en person som trolig er smittet, og som gjelder til testsvar for denne personen foreligger.

De som er satt i ordinær karantene i forbindelse med de aktuelle smittetilfellene fortsetter med dette i påvente av ny covid-19-test om noen dager.

Totalt er det søndag kveld 4 aktivt smittede og rundt 60 personer i karantene i Østre Toten.

28.02.21: Status for vaksinering - uke 8/2021

Ved utgangen av uke 8 har vi satt totalt 1590 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • 103 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 358 personer i gruppene 75 til 84 år og over 85 år er fullvaksinerte. I tillegg har 202 personer over 75 år fått første dose. Det er ingen nye som har fått første dose denne uken, siden vi fikk så få doser.
 • 97 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinert, mens 56 har fått første dose Comirnaty og 216 første dose AstraZeneca

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

25.02.21: Nytt smittetilfelle - barnehage og læringssenter berørt

97. smittetilfellet – barnehage og læringssenter berørt (25.02.2021)

En person i Østre Toten kommune er bekreftet smittet med covid-19 i dag, 25. februar. Dette er det 97. smittetilfellet i kommunen. Den smittede har tilknytning til Hoffsvangen barnehage og Østre Toten læringssenter.

Den smittede og hennes så langt kjente nærkontakter er satt i karantene. Det samme gjelder én ansatt ved barnehagen samt tolv ansatte og deltakere ved læringssenteret, som alle regnes som nærkontakter til den smittede. Sporing av nærkontakter til den smittede pågår fortsatt.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken virusvariant det er snakk om, og hvor smittsom denne er. Som et føre var-tiltak er derfor barn og ansatte ved to avdelinger i Hoffsvangen barnehage, som er nærkontakter til et barn av den smittede, satt i såkalt «ventekarantene». Dette innebærer at personene må være i karantene til det er avklart om barnet er smittet. Det forventes at svaret på dette foreligger lørdag. Totalt gjelder dette 24 barn og 5 ansatte. Husstandsmedlemmer til de berørte ved læringssenteret er også satt i ventekarantene.

Dette innebærer at det torsdag kveld totalt er 3 aktivt smittede og 30 personer i ordinær karantene i Østre Toten kommune.

De som sitter i ventekarantene vil ikke bli testet rutinemessig. Hvis en person i ventekarantene får symptomer på luftveissykdom skal vedkommende testes, og alle husstandsmedlemmer til personen skal umiddelbart gå i karantene.

Smitten er sporet tilbake til en annen kommune.

Alle ansatte og foresatte i barnehagen samt de berørte ved læringssenteret er orientert om situasjonen. Kriseledelsen i kommunen er også orientert.

24.2.21: To nye smittetilfeller

95. og 96. smittetilfellet (24.02.2021):

En kvinne har vært kjent smittet og ble først registrert i Gjøvik kommune, og har blitt fulgt opp siden 18. februar. Hun tilhører Østre Toten kommune og ble altså feilregistrert på Gjøviks statistikk.

En mann i samme husstand som kvinnen er i dag bekreftet smittet og det var forventet. De har begge vært i isolasjon siden 18. februar. Det er ingen risiko for at flere er smittet.

Begge har lette symptomer.

23.02.21: Nye nasjonale smitteverntiltak

Fra og med tirsdag 23. februar er det følgende nasjonale smitteverntiltak som gjelder: Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter - regjeringen.no

19.02.21: Status for vaksinering - uke 7/2021

Denne uka er det satt 246 vaksinedoser mot covid-19 i Østre Toten. Ved utgangen av uke 7 har vi dermed totalt satt 1205 doser:

 • 103 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått 2 doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 154 personer i gruppene over 75 og over 85 år er fullvaksinerte. I tillegg har 426 personer over 75 år fått 1. dose. 
 • 52 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinert, mens 101 har fått første dose Comirnaty og 60 første dose AstraZeneca

Kommunen fikk 100 doser AstraZeneca denne uka, og får ytterligere 100 i uke 8. Hvor mange doser vi får de neste ukene vet vi foreløpig ikke.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell. Det ser foreløpig ut til at vaksineringen av prioriterte grupper under 65 år sammen med gruppen 65-74 år kan begynne i løpet av mars. Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

17.02.21: Svaret på den siste prøven er kommet

Det er med stor lettelse kommuneoverlegen i dag kan fortelle at alle de totalt 13 personene som har vært i karantene i Østre Toten nå er friskmeldt og ute av karantene. Sju personer satt på nabobordet til personen med antatt mutasjonskorona på Egon restaurant på Gjøvik lørdag 6. februar. De er testet to ganger i tillegg til karantenen, og vi er nå sikre på at ingen mutasjonssmitte har bredt seg til Østre Toten fra den situasjonen.

- Det er vi utrolig glade for! sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Kommuneoverlegen får mange spørsmål om dagen om hvilke regler som gjelder nå?

Svaret på det er at det er de nasjonale reglene som fortsatt gjelder også i vår region. De har vært helt uendret siden 4. januar. Noen tilleggsråd er gitt i forbindelse med vinterferie i Norge, og vi venter i tillegg på pressekonferansen førstkommende fredag. Da skal regjeringen fortelle oss hvordan vi skal forholde oss i tiden fremover. Dere kan lese mer om dette på Helsenorge.no eller på vår hjemmeside.

Det er forståelig at alle begynner å bli lei korona nå, men nå er det virkelig lys i enden av tunnelen. I Norge er nå over 300 000 i gang med å bli vaksinert, og vi venter på større forsendelser litt frem. Takk til alle for tålmodighet og utholdenhet.

13.02.21: Status for vaksinering per uke 6/2021

Ved utgangen av uke 6 er det satt til sammen 959 vaksinedoser i Østre Toten:

 • 103 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått 2 doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 69 personer i gruppene over 75 og over 85 år er fullvaksinerte. I tillegg har 429 personer over 75 år fått 1. dose. 
 • 33 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinert mens 120 har fått første dose

Vi er godt i gang med vaksinering av aldersgruppen 75 til 84 år.

Vi forventer at alle i gruppen 85 år og eldre vil være ferdig vaksinerte i løpet av uke 9, men dette avhenger av hvor mange vaksiner vi får.

Fra neste uke (uke 7) starter vaksinering av helsepersonell med Astra/Zenica-vaksinen.

Det er for tidlig å si når vi kan starte vaksinering av øvrige grupper. Kommunen mottar en begrenset mengde vaksiner hver uke. Det ser foreløpig ut til at vaksineringen av prioriterte grupper under 65 år sammen med gruppen 65-74 år kan begynne i løpet av mars. Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

11.02.21: Besøk ved Labo og Fjellvoll fra 18. februar

Langtidsbeboere ved Labo og Fjellvoll er nå fullvaksinerte og det betyr at vi kan åpne noe for mer besøk. Det er mulig å komme på besøk dag og kveld alle dager, og det er mulig å benytte fellesarealer i avdelingene. Besøk avtales på forhånd ved å ringe til avdelingen.

Det er egne besøksregler som gjelder for korttidsavdelingen ved Labo siden ikke alle pasienter er vaksinert.  

Presiseringer:

 • Avstandskravet på en meter skal holdes mellom besøkende, med unntak av de besøkende som er i samme husstand. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende. En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer som ikke er fullvaksinerte.
 • Besøkende må holde minst en meters avstand til alle medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den beboeren de besøker. Besøkende skal bruke munnbind under all ferdsel inne i Labo og Fjellvoll.  
 • Fullvaksinerte beboere kan nå reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå, men de må fortsatt må følge de vanlige smittevernreglene.
 • Det åpnes opp for fellesaktiviteter for beboere som er fullvaksinerte
 • Uvaksinerte beboere må fortsatt skjermes for smitte
 • Da det vil gå tid før alle medarbeidere er vaksinerte, er det nødvendig å også å skjerme våre medarbeidere for smitte

Generelle regler for alle besøk:

 • Du må fortsatt kontakte Labo og Fjellvoll for å avtale besøk.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du:
  • er syk eller har luftveissymptomer med hoste, feber og snue?
  • har vært utenfor Norge og/eller i områder med stor smittespredning de siste ti dagene?
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19?
 • Vi fører fortsatt besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

 

12.02.21: Status smittesituasjon - viktige råd fra kommuneoverlegen

Etter mer enn tre uker uten nye smittetilfeller, er smittesituasjonen i kommunen nå usikker. Vi venter på prøvesvar fra 13 innbyggere som lørdag befant seg på samme restaurant som en person man mistenker er smittet med den britiske mutasjonen av covid 19-viruset.

Hvis mutasjonen blir påvist i Østre Toten, er det sannsynlig at det må innføres strenge tiltak i vår kommune og i regionen for øvrig, slik vi har sett andre steder de siste ukene.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas kommer nå med følgende klare råd til innbyggerne i Østre Toten:

 • Ikke reis ut av kommunen hvis det ikke er helt nødvendig. Utsett alt som kan utsettes!
 • Hold deg hjemme ved tegn på sykdom. Kontakt legesenteret for å avtale testing.
 • Hold god avstand - alltid to meter hvis det er mulig. Én meter ikke er nok.
 • Ikke dra på besøk til eldre eller andre om er i risikogruppene

- Den britiske mutasjonen av viruset smitter enklere enn det opprinnelige viruset, sier Setsaas. - Det betyr at vi må nå være enda mer forsiktige for å unngå rask spredning av smitte. Oppfør deg helst som om du kan være smittet. Vi må fortsette å være flinke en stund til, mens vi får vaksinert så mange vi kan, sier hun.

05.02.21: Nytt smittetilfelle

102. smittetilfellet (05.03.2021):

En mann bosatt i Østre Toten kommune er i dag bekreftet smittet med covid-19. Mannen har lette symptomer. Smittesporing pågår.

I Østre Toten er det nå sju aktivt smittede og 152 personer i karantene..

 

05.02.21: Status for vaksinering per uke 5/2021

Alle 105 beboere på Labo og Fjellvoll er nå ferdigvaksinerte. Det samme gjelder 19 personer i alderen 85 år og eldre samt 17 av personalet ved legesentrene. Det betyr at til sammen 141 personer i kommunen nå har fått to doser med vaksine.

326 personer fra 85 år og oppover og 64 av personalet på Labo har fått sin første vaksinedose, og vi er i gang med vaksinering av aldersgruppen 75 til 84 år.

Vi forventer at alle i gruppen 85 år og eldre vil være ferdig vaksinerte i løpet av uke 8.

Det er for tidlig å si når vi kan starte vaksinering av øvrige grupper. Kommunen mottar en begrenset mengde vaksiner hver uke. Det ser foreløpig ut til at vaksineringen av prioriterte grupper under 75 år sammen med gruppen 65-74 år kan begynne i løpet av mars.

Mer informasjon om vaksinering i Østre Toten kommune finner du her.

29.01.21: Viktig oppdatering om vaksinering av innbyggere 75-84 år

Vi fikk i dag beskjed om at Østre Toten kommune vil motta vesentlig flere vaksinedoser neste uke enn opprinnelig planlagt. Vaksineringen av innbyggere i alderen 75 til 84 år starter derfor allerede førstkommende uke (uke 5).

For bestilling av vaksinering ber vi innbyggere i denne aldersgruppa om å ta kontakt med sitt legesenter så snart som mulig via «Kontakt legekontoret» på helsenorge.no.

Hvis du ikke bruker Helsenorge, ringer vi deg. Hvis du er bosatt her, men har fastlege i en annen kommune, kontakt nærmeste legekontor i Østre Toten.

29.01.21: Nytt smittetilfelle

94. smittetilfellet (29.01.2021):

I dag, 10 dager siden sist meldte tilfelle, er en ny person bekreftet smittet med covid-19 i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne som er i innreisekarantene etter ankomst fra utlandet.

Kvinnen er i fin form, og er i isolasjon sammen med husstandsmedlemmer. 

27.01.21: Status covid-19-vaksinering i Østre Toten - uke 4/2021

Vaksineringen i Østre Toten kommune går etter planen. Alle som ønsker det av beboerne på Labo og Fjellvoll har fått den første av to vaksinedoser. Vi er nå i gang med vaksineringen av øvrige innbyggere over 85 år. Prioritert helsepersonell på sykehjem og legesentre har også blitt vaksinert, i henhold til nasjonale retningslinjer om at 20 prosent av dosene bør tilbys disse.

Vi forventer å starte vaksinering av innbyggere i alderen 75 til 84 år innen midten av februar. Innbyggere med fastlege i Østre Toten vil bli kontaktet for timeavtale. Innbyggere i denne aldersgruppen som ikke har fastlege her i kommunen, må selv henvende seg til nærmeste legesenter i Østre Toten for registrering. Dette kan de gjøre fra nå og framover.

Det er for tidlig å si når vaksinering av øvrige prioriterte grupper kan starte. Dette avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar i ukene framover.

For mer informasjon, se egen side om vaksineringen i Østre Toten kommune.

25.01.21: Smittesituasjonen i Nordre Follo

Østre Toten kommune har deltatt i møter med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og er på den måten godt orientert om smitteutbruddet i Nordre Follo og om de tiltak som innføres i berørte kommuner og deres nabokommuner.

Lokal smittesituasjon i Østre Toten kommune vurderes å være den samme som før smitteutbruddet i Nordre Follo ble kjent. Det er derfor ikke grunnlag for å innføre inngripende tiltak i Østre Toten.

Vi vil holde oss kontinuerlig oppdatert om smittesituasjonen lokalt, regionalt og om situasjonen i Follo. Dersom det skulle bli nødvendig, vil kommuneoverlegen kunne fatte straksvedtak om nye tiltak etter smittevernloven.

Det vurderes per i dag at gjeldende nasjonale føringer ivaretar nødvendige smittevernhensyn i Østre Toten kommune.

Vi oppfordrer alle til å følge gjeldende smittevernregler nøye. Og husk, hold minst én meters avstand, helst to.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021

21.01.21: Åpner for skjenking ved matservering frem til midnatt

Østre Toten kommune vil følge de nasjonale retningslinjene for skjenking av alkohol. Fra og med fredag 22. januar er det dermed tillatt med alkoholservering fram til midnatt. Skjenking kan kun skje i forbindelse med matservering. Gjester kan ikke slippes inn etter kl 22.

- Så lenge smittetrykket i Østre Toten er på et nivå der vi ikke ser behov for tiltak ut over det regjeringen har vedtatt, ønsker kommunen ikke å legge opp til strengere smitteverntiltak enn det som er nødvendig. Dette er også i tråd med innspill fra kommuneoverlegen. Vi ser det derfor som naturlig å følge de nasjonale reglene knyttet til alkoholservering, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud. – Dersom smittesituasjonen i kommunen forverrer seg, vil dette bli tatt opp til ny vurdering. Vi forutsetter at serveringsstedene fortsatt sørger for å følge gjeldende smittevernregler, sier Stensrud.

Her finner du regjeringens vedtak om skjenkeregler.

19.01.21: Nytt smittetilfelle

93. smittetilfellet (19.01.2021):

En mann i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og mannen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller flere i karantene. Mannen har feber, muskelverk og hoste.

Det er i dag fem aktivt smittede og 33 personer i karantene i Østre Toten kommune.

19.01.21: Endringer i nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen viderefører i hovedsak smitteverntiltakene fra tidlig i januar for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

Ledelsen i Østre Toten kommune følger fortsatt situasjonen tett. Per dags dato er det ikke behov for å iverksette ytterligere forsterkede lokale tiltak hos oss.

Vi oppfordrer alle til å lese og følge de nye tiltakene og rådene fra myndighetene.

De viktigste endringene er:

 • Ungdomsskoler og videregående skoler går fra onsdag 20. januar tilbake til gult nivå. 
 • Barn og unge under 20 år kan nå trene og delta på fritidsaktiviteter som vanlig, både utendørs og innendørs. For voksne videreføres anbefalingen om å ikke drive organisert aktivitet innendørs.
 • Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Alle bør likevel fortsatt begrense sosial kontakt og sørge for å holde god avstand – minst 1 meter, hvis mulig 2 meter.

Dersom noen har spørsmål, kan de sende en e-post til korona@ostre-toten.kommune.no.

15.01.21: Nytt smittetilfelle

92. smittetilfellet (15.01.2021):

En ungdom i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og ungdommen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Ingen nye personer er satt i karantene på grunn av dette. En klasse på Lena-Valle videregående skole ble satt i "føre var"-karantene allerede for to dager siden, og disse fortsetter i karantene.

Det er i dag fire aktivt smittede og 39 i karantene i Østre Toten kommune.

14.01.21 Nytt smittetilfelle

91. smittetilfellet (14.01.2021):

En kvinne bosatt i Østre Toten har i dag fått påvist korona. Hun har muskelverk, men er ellers i fin form. Husstandsmedlemmer er satt i karantene. Smitten er sporet til en annen kommune.

I Østre Toten kommune er det i dag tre aktivt smittede og 40 personer i karantene.

 

13.01.2021: To nye smittetilfeller

89. smittetilfellet (13.01.2021):

En mann som har vært utenlands. Han har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Mannen bor alene, og har kun hatt kontakt med sjåføren som hentet ham. Det er ingen flere enn sjåføren i karantene.

90. smittetilfellet (13.01.2021):

En kvinne som ble smittet på sin arbeidsplass i en annen kommune. Hun har hoste og sår hals. Smittesporing pågår fortsatt.

Østre Toten har nå hatt totalt 90 smittede siden pandemien startet. Det er i dag tre aktivt smittede i kommunen. 

06.01.21: Slik vil de nasjonale tiltakene påvirke deg som innbygger i Østre Toten kommune

Vi oppfordrer alle til å lese og følge regjeringens forsterkede nasjonale smitteverntiltak, som foreløpig skal gjelde til 19. januar, én dag lenger enn tidligere varslet.

Det er ikke innført noen egne smitteverntiltak for Østre Toten. Kriseledelsen i Østre Toten hadde møte 4. januar, og vurderte at de nasjonale tiltakene holder.

Slik vil de nasjonale tiltakene påvirke deg som innbygger i Østre Toten kommune:

Kultursektoren

• Biblioteket har åpent, men tilbudet begrenser seg til korte besøk for utlån og innlevering. Det gis tilgang til PC og aviser. Alle arrangement er avlyst til 19.1.

• Kulturskolen kjører vanlig undervisning for elever med individuelle opplegg. Ingen gruppeundervisning, men dersom det finnes adekvat mulighet for fjernundervisning, så tilbyr vi det for gruppene.

• Ungdomsklubben Godshuset stenges i perioden fram til 19. januar.

• Østre Toten kulturhus har avlyst planlagt kino søndag 10. januar.

• Østre Toten frivilligsentral har ikke innendørsarrangementer, men gjennomfører flere av sine faste utendørsaktiviteter. Se mer informasjon på deres facebooksider eller hjemmeside.

• Tilrettelagte gruppeaktiviteter gjennomføres ikke i perioden fram til 19. januar.

• Peder Balke-senteret er stengt i januar (slik det er hvert år).

Idretten

• Alle fritids- og idrettsaktiviteter innendørs utsettes. Det vil si at idrettshaller og gymsaler ikke leies ut. Utendørsaktiviteter hvor det kan holdes minst én meter, helst to meters avstand, kan opprettholdes.

• Folkebadet på Skreia ungdomsskole opprettholdes. Det er viktig å følge smittevernreglene.

• Vi oppfordrer alle til å benytte de fantastiske løypene som blir kjørt opp i Østre Toten. Se skisporet.no og markadatabasen.no

Treningssentrene

• Treningssentrene kan fortsatt holde åpent, men kommunen oppfordrer alle til å avlyse sine gruppetimer.

• Rådmennene/kommunedirektørene i regionen ønsker lik praksis slik at konkurranseforholdene blir de samme både internt i hver kommune og også regionalt. Det vil også forhindre at innbyggere reiser til andre kommuner som er mer «åpne».

Omsorgssentrene

• Våre institusjoner og botilbud med heldøgns bemanning (blant andre Labo og Fjellvoll) blir påvirket. Pårørende har fått nærmere beskjed gjennom Kura om nye besøksrestriksjoner med mer.

• For pasienter i livets siste fase gjelder egne, nasjonale regler.

Hvis du har spørsmål, kan du sende oss e-post: korona@ostre-toten.kommune.no

04.01.21: Forsterkede smitteverntiltak

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen i dag innført forsterkede smitteverntiltak og justert nasjonale anbefalinger. Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager.

Ledelsen i Østre Toten kommune følger situasjonen tett. Per dags dato er det ikke behov for å iverksette ytterligere forsterkede lokale tiltak her hos oss.

Vi oppfordrer alle til å lese og følge de nye tiltakene og rådene myndighetene har innført.

Foresatte til ungdomsskoleelever er blitt spesielt informert om de forsterkede smitteverntiltakene, og de nye rutinene som er innført på grunn av disse tiltakene.

Også våre institusjoner og botilbud med heldøgns bemanning (blant andre Labo og Fjellvoll) blir påvirket. Pårørende vil i morgen, tirsdag 5. januar, få nærmere beskjed gjennom Kura om nye besøksrestriksjoner med mer.

Dersom noen har spørsmål, kan de sende en e-post til korona@ostre-toten.kommune.no.

03.01.21: Nytt smittetilfelle

Det 88. smittetilfellet av covid-19 i Østre Toten ble meldt i dag.

En kvinne er bekreftet smittet. Dette var et forventet tilfelle, og kvinnen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer hun var i juleselskap med. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Kvinnen føler seg i god form. 

I Østre Toten er det nå syv personer med aktiv smitte og ti personer i karantene.

02.01.21: Nytt smittetilfelle

87. tilfellet (02.01.2021):

En mann bosatt i Østre Toten som kom hjem fra utlandet i går, er i dag bekreftet smittet med covid-19 etter test på Gardermoen ved innreise. Mannen har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Han bor alene, og hadde ikke kontakt med andre på vei hjem. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Mannen har ingen symptomer.

I Østre Toten er det i dag elleve personer med aktiv smitte og tolv personer i karantene.

30.12.20: To nye smittetilfeller

85. og 86. smittetilfellet (30.12.20):

Et ektepar i Østre Toten er påvist smittet av covid-19 i dag, etter å ha hatt julebesøk av et familiemedlem fra en annen kommune. Familiemedlemmet fikk symptomer under besøket, og har testet positivt for covid-19. Ekteparet og deres husstandsmedlemmer var dermed allerede i karantene. Ekteparet har lite symptomer.

I Østre Toten er det i dag ti personer med aktiv smitte og 32 personer i karantene.

Vi er samtidig svært glade for å informere om at situasjonen vi har hatt i hjemmetjenesten fra 21. desember, da en ansatt i tjenesten testet positivt for covid-19, har endt godt. Totalt ti ansatte og elleve brukere har vært i karantene, og alle har testet negativt. Det viser at bruk av munnbind og godt smittevern har fungert for å hindre smitteoverføring til brukere og kollegaer.

29.12.20: Ett nytt smittetilfelle

84. smittetilfellet (29.12.20):

En mann i Østre Toten er påvist smittet i dag, etter besøk på julaften av familiemedlemmer fra en annen kommune. Siden han og hans ektefelle har fulgt det nasjonale rådet som sier «vent noen dager mellom hver gang dere treffer noen i jula» og holdt seg hjemme etter julaften uten besøk, er det ingen nye potensielt smittede eller flere i karantene. Mannen har halsvondt og verking i kroppen. Hans ektefelle er foreløpig frisk.

I Østre Toten er det i dag åtte personer med aktiv smitte og 32 personer i karantene.

27.12.20: To nye smittetilfeller

82. og 83. smittetilfellet (27.12.20):

I dag har Østre Toten fått to nye smittede.

Begge to er forventet smittet, som husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 78. De to var allerede i karantene med milde symptomer, og kjent smittevei. Ingen flere er satt i karantene.

I dag er det sju aktivt smittede i vår kommune, 40 er i karantene. 33 personer ble testet på Skreia på teststasjonen i går. Alle svar foreligger ikke ennå i dag.

Kommuneoverlegen anmoder om å holde avstand, alltid én meter og to meter når du kan. Da slipper du karantene og du blir ikke smittet.

- Vær sammen med så få som mulig, ellers vil dessverre smittetallene igjen øke, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

24.12.20: Helsearbeider bekreftet smittet

I forbindelse med det 77. smittetilfellet ble en helsearbeider i hjemmetjenesten satt i karantene med stor sjanse for å være smittet. I dag er det blitt bekreftet at hun og to andre medlemmer i samme husstand er smittet av covid-19-viruset. De to andre husstandsmedlemmene var også allerede i karantene.

Disse tre nye påviste smittetilfellene er det 79., 80. og 81. i Østre Toten siden mars.

23.12.20: Pressemelding - 77. smittetilfellet - helsearbeider i hjemmetjenesten sannsynlig koronasmittet

77. smittetilfellet (23.12.20):

Den smittede er en mann med milde symptomer. Smittesporing pågår, og det er foreløpig ikke kjent hvor smitten kommer ifra. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene.

I dag er i underkant av 50 personer i karantene i Østre Toten. To personer har påvist smitte.

Helsearbeider i hjemmetjenesten sannsynlig koronasmittet

En helsearbeider i hjemmetjenesten er i karantene, og antas smittet av covid-19-viruset. Ett av hennes husstandsmedlemmer er bekreftet smittet (det 77. smittetilfellet). I tillegg har en annen person i samme husstand symptomer og er i karantene.

Smittekilden er ukjent, og smittesporing pågår.

Vi har oversikt over hvem som er nærkontakter til den ansatte, inkludert brukere i hjemmetjenesten som den ansatte har besøkt de dagene vedkommende har vært mulig smittebærende. Den ansatte har brukt munnbind disse dagene, for dette er allerede innført som generelt forebyggende smitteverntiltak.

Ansatte og brukere som har vært i nærkontakt med den sannsynlig smittede er rutinemessig satt i karantene. Brukerne får tett oppfølging i tiden fremover, og ekstra besøk dersom det er behov for det.

Alle pårørende og brukere har fått informasjon.

I alt 10 ansatte og 10 brukere er satt i karantene. Husstandsmedlemmene til disse er foreløpig ikke i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Dersom personer i karantene utvikler tegn til sykdom i karantenetiden må også husstandsmedlemmene til disse bli satt i karantene.

Ansatte og brukere i karantene testes alle rutinemessig mandag 28. desember, på dag sju fra de var eksponert for mulig smitte, og tidligere dersom de utvikler tegn til sykdom.

Hjemmetjenesten har innført skjerpede smittevernrutiner. Det vil si at våre ansatte vil benytte fullt smittevernutstyr hos brukere i karantene. De benytter også munnbind i samhandling seg imellom, og hjemmesykepleiens ansatte beveger seg kun i egne lokaler.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med vakthavende smittevernlege og kriseledelsen.

23.12.20: Nytt påvist smittetilfelle

Dette er en mann som er nærkontakt til smittetilfelle 77. Han fikk symptomer i går tidlig (tirsdag 22. desember), og har siden vært i karantene. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene, og er blitt testet i dag.

Dette er det 78. smittetilfellet i Østre Toten.

18.12.20: 76. smittetilfelle

Den smittede er en kvinne som har vært i karantene i over en uke. Hun ble smittet av et familiemedlem i en annen kommune, og har influensalignende symptomer. Ett husstandsmedlem er satt i karantene.

Per i dag har Østre Toten kun dette ene smittetilfellet med aktiv koronasykdom. De 75 tidligere tilfellene i kommunen er erklært friske. Totalt 8 personer er i karantene.

10.12.20: To nye forventede smittetilfeller i går kveld, onsdag 9. desember

Tilfelle 74 er en kvinne som har vært i karantene i over en uke. Et husstandsmedlem som er smittet er smittekilden. Hun har hatt feber og hoste, men er nå på bedringens vei.

Tilfelle 75 er en mann som har vært i karantene i fem dager etter smitte på arbeidsplassen i annen kommune. Han har ingen symptomer.

Disse to smittetilfellene medfører ingen risiko for andre utenfor husstandene.

Per i dag har vi, inkludert disse to nye, sju personer som er i isolasjon. 15 personer er i karantene.

Oversikt over påviste smittetilfeller i Østre Toten: https://www.ostre-toten.kommune.no/covid-19/paviste-smittetilfeller-i-ostre-toten/

4.12.20: Nytt smittetilfelle

73. smittetilfellet (3.12.20):

Mannlig asylsøker som bor i samme husstand som en annen smittet. Han er i god form og har vært i karantene. Det er ingen smitterisiko til andre.

Vi har nå fått de siste prøvesvarene som vi ventet på,  og de fem andre prøvene fra vårt desentraliserte asylmottak er negative. Totalt har vi da hatt seks smittede asylsøkere. Tre er allerede ute av isolasjon fra i dag.

Per i dag har vi 13 personer som fortsatt er i isolasjon, og kun 20 personer er i karantene.

3.12.20: Senker beredskapsnivået fra rødt til gult

Kriseledelsen har vært samlet i dag, og bestemt at det igjen blir innført gult beredskapsnivå på Lena-Valle videregående skole og Lena og Skreia ungdomsskoler fra og med mandag 7. desember.

Elever fra Lena-Valle kan igjen være i praksis i helse, omsorg og velferd fra og med mandag 7. desember.

Når det gjelder all organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder, kan disse elevene begynne å delta på dem igjen fra og med i morgen, fredag 4. desember.

Når det gjelder våre asylsøkere som bor i desentraliserte mottak, altså i egne leiligheter og hus, er de aller fleste nå ute av karantene.

De kan leve sine liv helt som normalt. Vi venter fortsatt på noen få prøvesvar og det kan derfor komme noen flere positive tilfeller blant de få som fortsatt er i karantene.

Noen tall og fakta:

 • Totalt er det 72 påviste smittetilfeller i Østre Toten.
 • Vi har per dags dato 17 aktivt smittede i kommunen.
 • Totalt er 3362 personer testet i Østre Toten siden pandemien startet.
 • I uke 48 ble 420 personer testet.
 • Cirka 60 personer er i karantene nå.
1.12.20: Styrker beredskapen og iverksetter vaktordning for smittevernoverleger

Arbeidsbelastningen på kommuneoverlegene er stor i arbeidet med den pågående pandemien, og vi forventer at dette er en situasjon som vil vedvare i lengre tid. Kommuneoverlegen har hatt lange og travle måneder med kontinuerlig arbeid med å følge opp nye føringer, smittetilfeller og smitteutbrudd. Fra og med 30. november har Østre Toten kommune iverksatt en vaktordning med fem smittevernoverleger i tillegg til kommuneoverlegen. Ordningen gjelder for kveld og helg der smittevernoverlegene jobber hver 6. uke i beredskap fra klokka 16-23 på hverdager og fra klokka 9-23 på helg.

Hovedoppgavene i beredskapsløsningen er å følge opp nye smittetilfeller og utbrudd i samarbeid med smittesporingsteamet. Legene som inngår i ordningen, foruten kommuneoverlege Rebecca Setsaas, er Erling Egenæs, Karin Frydenberg, Bodil Sægrov, Jan Walig og Ole Matti Olsen. Legene vil ha ansvar i vaktordningen i tillegg til sitt ordinære arbeid.

Det er nå etablert et felles telefonnummer og en felles epostadresse for smittevernoverlegene.

Kontaktpunktene brukes til kommunikasjon når det oppstår smittesituasjoner.

Kommuneoverlegen og smitteoverlegene har en avgjørende rolle for kommunen i håndteringen av koronapandemien. Siden situasjonen forventes å vedvare i lengre tid, er det viktig for oss å sikre at arbeidsbelastningen dette medfører ikke blir for stor på enkeltpersoner.

1.12.20: 72. smittetilfellet

Personen er allerede i karantene. Kjent smittekilde. Ingen nye nærkontakter.

30.11.20: Koronarelatert dødsfall

Fredag 27.11.20 døde en eldre person som følge av covid-19-infeksjon i Østre Toten. Vedkommende hadde alvorlig underliggende sykdom, og ble smittet av covid-19 i oktober. De siste dagene var vedkommende på Labo for pleie og behandling. Vedkommende har vært isolert på egen avdeling, og har ikke hatt kontakt med de andre pasientene på Labo.

Av hensyn til pårørende og personvern gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde. De pårørende er informert og innforstått med pressemeldingen. Vi sender våre varmeste tanker til de etterlatte.

30.11.20: Tiltakene skal gjelde ut uken

Kriseledelsen har vært samlet i ettermiddag, og bestemt at tiltakene som ble innført i forrige uke skal gjelde ut denne uken, som planlagt.

Det vil si rødt beredskapsnivå på Lena-Valle videregående skole og Lena og Skreia ungdomsskoler. All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder holdes stengt, og elever fra Lena-Valle er ikke i praksis i helse, omsorg og velferd denne uken.

Kriseledelsen skal etter planen ha nytt møte torsdag morgen, og da vil det bli bestemt hva som skal skje videre.

Noen tall og fakta:

 • Totalt er det 71 påviste smittetilfeller i Østre Toten.
 • Vi har per dags dato 22 aktivt smittede i kommunen.
 • Totalt er 3270 personer testet i Østre Toten siden pandemien startet.
 • Bare den siste uken er 420 personer testet.
 • Cirka 100 personer er i karantene nå.

Vi oppfordrer alle å følge de til enhver tids gjeldende råd fra myndighetene for å hindre smittespredning, og minner om følgende i dag:

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser.
 • Utsett handling til senere hvis du ser at det er trengsel.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Redusere antall nærkontakter.
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold én meters avstand til alle andre enn dine nærmeste.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.

Takk til alle som følger rådene. Dette skal vi klare i sammen!

29.11.20: Tre nye påviste smittetilfeller

70.-71. smittetilfellet (29.11.20):

Voksne beboere i mottak ble testet lørdag, og svaret kom klokka 15 i dag. Alle beboerne var allerede satt i karantene. Av cirka 70 var to positive. Disse vil bli fulgt opp av mottaksledelsen i samarbeid med smittesporingsteamet og pasientenes fastleger.

69. smittetilfellet (29.11.20):

Den smittede er allerede i karantene.

Ellers har det fortsatt ikke kommet nye positive testresultater blant skoleelever. For mange elever ble karantenen opphevet lørdag og søndag. For elevene på Lena-Valle videregående kan karantenen oppheves i morgen, mandag.

Utbruddet på Lena-Valle regnes derved som avsluttet.

28.11.20: Nytt påvist smittetilfelle

68. smittetilfellet (28.11.20):

Personen var allerede i karantene. Kjent smittekilde.

Ellers har det ikke kommet nye positive testresultater blant skoleelever. For mange elever kan karantenen oppheves lørdag og søndag. For elevene på Lena-Valle videregående kan karantenen oppheves på mandag.

Beboere i mottak ble testet lørdag, og svar ventes å foreligge mandag eller tirsdag.

27.11.20: Massetesting av beboere i mottak

Tre beboere i mottak på Østre Toten er testet positive for covid-19. Det oppholder seg dessuten en besøkende i kommunen. Vedkommende kommer fra Vinstra og har testet positivt etter ankomst Østre Toten. Smitten må derfor sees i sammenheng med utbruddet på Vinstra.

Alle voksne i mottak i Østre Toten er satt i karantene og blir testet. Per i dag befinner det seg cirka 70 personer i mottak i kommunen, hvorav noen er små barn som ikke blir testet.

Teststasjonen på Skreia og frivillige sjåfører stiller sporty opp på lørdag slik at testingen blir gjort raskt og effektivt.

I tillegg har vi fått det 67. smittetilfellet: Mann meldt positiv i dag. Han er nærkontakt til noen i smitteutbruddet på videregående skole. Var allerede i karantene.

26.11.20: Status covid-19-situasjonen i Østre Toten kommune per 26. november
 • Så langt har vi 66 påviste smittetilfeller.
 • Det er i dag 16 innbyggere med aktiv smitte. 12 av disse er meldt fra 23. november og frem til i dag
 • Per i dag er det i underkant av 200 personer i karantene.

For tiden har vi et utbrudd i ungdomsmiljøet. Det er derfor innført flere tiltak, som gjelder ut neste uke, uke 49:

 • Elevene på Lena-Valle videregående skole har fjernundervisning til og med mandag 30. november. Rødt beredskapsnivå resten av uke 49.
 • Beredskapsnivået på Lena og Skreia ungdomsskoler er hevet fra gult til rødt.
 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Fra før er det innført besøksrestriksjoner ved våre institusjoner, og bruk av munnbind på våre legekontorer og for helsepersonell i pasientnært arbeid.

Vi oppfordrer alle å følge de til enhver tids gjeldende råd fra myndighetene for å hindre smittespredning:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. «Dine nærmeste» er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.
 • Hold én meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.  
 • Unngå mange nærkontakter.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider

25.11.20: Smitteutbrudd i ungdomsmiljøet - tiltak iverksettes

- Fire elever ved Lena-Valle videregående skole har testet positivt for covid-19, og vi har å gjøre med et smitteutbrudd i ungdomsmiljøet, sier fungerende kommuneoverlege Karin Frydenberg.

Smittekilden er foreløpig ukjent. Tirsdag kveld ble det bestemt at alle klassene ved Lena-Valle videregående skole skal ha fjernundervisning fra og med i dag og ut uka, og så lenge smittesituasjonen er uoversiktlig. I morgen blir det massetesting på alle elevene på videregående som er i karantene. Dette dreier seg om i alt cirka 80 elever. Prøvesvar forventes utover kvelden fredag og lørdag.

Fra og med i morgen hever vi også beredskapsnivået til rødt på ungdomsskoletrinnene. Dette gjør vi fordi det er mange treff av elever på tvers av aldersgrenser i ungdomsgruppen. Det at beredskapsnivået heves til rødt betyr ikke at ungdomsskoleelevene er i karantene.

Rødt beredskapsnivå i skole betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Kohortene har faste klasserom
 • Tilstrebe én meters avstand mellom elever/ansatte (også innad i kohorten)
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Rullering mellom fysisk oppmøte og fjernundervisning
 • Så langt som mulig unngå å bruke buss til og fra skolen

Beredskapsnivået på barnetrinnene beholder vi på gult nivå. Dette gjør vi fordi vi foreløpig behandler utbruddet som ett i ungdomsgruppen.

Flere tiltak vi nå innfører:

 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Alle tiltakene skal foreløpig gjelde ut neste uke, uke 49. Den enkelte ungdomsskole vil sende ut nærmere informasjon om organisering av skoledagene i denne perioden.

24.11.20: Fjernundervisning for Lena-Valle-elevene

En elev ved Lena-Valle videregående skole er bekreftet smittet av covid-19, og en annen elev er antatt smittet. Smittekilden er foreløpig ukjent, og dette innebærer en usikker smittesituasjon på skolen. Derfor skal alle klassene ved Lena-Valle videregående skole ha fjernundervisning ut uka.

Informasjon er sendt ut til alle elever og lærere.

22.11.20: To nye smittetilfeller

Det er i dag meldt to nye smittetilfeller. De to er et ektepar som var i karantene, og som har kjent smittekilde fra annen kommune. Nærkontakter er satt i karantene.

20.11.20: To nye smittetilfeller

51. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter er satt i karantene. Smittekilde så langt er ukjent, smittesporing pågår.

52. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter i hjemmet og på arbeidsplassen er satt i karantene. Smittekilde er så langt ukjent, smittesporing pågår.

Én av hennes husstandsmedlemmer har utviklet symptomer, og regnes som antatt smittet. Dermed er én klasse og deler av to andre klasser ved Lena-Valle videregående skole også satt i føre-var-karantene. Elevene er varslet via SMS, og får informasjon gjennom skolens IKT-system. Denne karantenen kan oppheves på kort tid hvis det viser seg at den antatt smittede er negativ.

Det er nå en del mennesker med ingen eller lite symptomer som er smittet. Det er derfor veldig viktig å ha fokus på smittevernreglene: Ha få nærkontakter, hold deg mest mulig hjemme. Unngå unødvendig reising.

17.11.20: Nytt smittetilfelle

Det 50. smittetilfellet ble meldt i dag (17. november):

En kvinne meldt covid-positiv. Hun var forventet positiv, satt allerede i karantene og ytterligere smittesporing er ikke nødvendig.

Østre Toten har i dag sju aktivt smittede, hvorav tre forventes ut av isolasjon i løpet av uken og tre er fortsatt i karantene etter det siste utbruddet.

10.11.20: To nye smittede

48. smittetilfellet (10. november):

En mann som allerede var i karantene. Han var utsatt for smitte på arbeidsplassen i annen kommune.

49. smittetilfellet (10. november):

En kvinne meldt positiv. Sju andre er satt i karantene. Smittesporing er ikke ferdig.

Østre Toten har i dag 11 aktivt smittede, og 38 er friskmeldt siden pandemien startet.

- Vi er glade for å fortelle at våre to 7.-trinnsklasser på Kapp og Nordli skoler er tilbake på skolene i dag etter endt karantene. Ingen av de 49 elevene ble smittet av den ene smittede eleven. Vi venter fortsatt på svar på to tester av de ansatte. Derfor er to ansatte fortsatt i karantene. Tre ansatte har testet negativt, opplyser kommuneoverlegen.

8.11.20: To nye smittetilfeller

47. smittetilfellet (8. november):

Ung mann, som er folkeregistrert i Østre Toten kommune, men bor og oppholder seg i en annen kommune. Han har ingen nærkontakter i Østre Toten, og følges opp av kommunen han oppholder seg i.

46. smittetilfellet (7. november):

En mann fikk påvist covid-19-smitte sent i går kveld. Han har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene. Smitten stammer fra arbeidsplass utenfor vår kommune.

Østre Toten har i dag 12 aktivt smittede, og 35 er friskmeldt siden pandemien startet.

Vi er også glade for å meddele at Bonderudbakken gårdsbarnehage åpner igjen i morgen, mandag 9. november.

Alle de 17 ansatte og foreldre med symptomer er testet negative. Alle barna er individuelt fulgt opp, og noen få blir hjemme noen dager ekstra.

Kommuneoverlegen er glad for igjen å kunne fortelle om en smittesituasjon med en smittet barnehageansatt der ingen andre er blitt smittet videre.

- Dette viser at systemet med karantene virker. Vi sikrer at vi stopper smitten i neste ledd, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

- Det viser også hvor viktig det er at hver og en av oss holder oss hjemme når vi kjenner tegn til selv milde sykdomstegn, som ansatt gjorde i dette tilfellet. Det hindrer videre smitte!

Kommuneoverlegen takker alle berørte, men også befolkningen i Østre Toten, som lojalt følger smittevernreglene og karantenebestemmelsene. Tusen takk!

5.11.20: Regjeringens pressemelding: - Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

- Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt, oppfordrer statsminister Erna Solberg.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

- Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sier statsministeren.

Hun understreker at det viktigste er at alle følger de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk, og holde nede antallet mennesker man møter.

Les hele pressemeldingen her

3.11.20: Fire nye smittetilfeller – to 7. trinn i karantene
 • Fire nye personer i Østre Toten kommune har testet positivt på covid-19.
 • 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler er satt i karantene etter at de har vært på leirskole.

Alle de fire smittede personene tilhører samme husstand, og den ene er en elev på 7. trinn ved Nordli skole.

- Smittesporing viser at vi er nødt til å sette 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler i karantene. I alt er 49 elever og fem voksne satt i karantene. Resterende klasser som deltok på leirskole på Knattholmen i uke 44 har ikke vært i kontakt med smittet elev. Det kan være en risiko for smitte til andre elever på 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet vil det fra i dag bety at elever og ansatte på de to trinnene må i karantene til og med mandag 9. november. 7. trinn ved Nordli og Kapp får fjernundervisning. Undervisningen går som vanlig for de andre trinnene på de to skolene.

Mange vil sikkert undre seg over hvorfor vi i det hele tatt lot elevene våre dra på leirskole? Til dette svarer kommuneoverlegen: I likhet med de aller fleste kommuner i Norge er skolene i Østre Toten på gult nivå. I tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet, smittevernveileder for skole, skal kommuner gjennomføre så normal drift i skole som mulig. Dette inkluderer også leirskoleopphold. Før elevene dro til Knattholmen leirskole ble det jobbet massivt med smittevernprosedyrer. Likevel ser vi hvor utfordrende det er med covid-19-sykdommen. Selv om en føler seg frisk, smitter en andre hele to døgn før en selv får symptomer. Smittesituasjoner som dette vil derfor oppstå så lenge vi har samfunnet åpent som nå.

Når det gjelder de tre andre smittetilfellene i husstanden, følges disse opp av smittevernteamet i kommunen. Nærkontakter er satt i karantene.

I dag har Østre Toten 12 innbyggere med påvist smitte, inklusivt disse fire nye tilfellene. 32 personer er friskmeldte.

2.11.20: Anbefalinger, råd og anmodninger til helsepersonell i Østre Toten kommune

Reglene blir oppdatert ved behov, men lokale justeringer er hvert senters ansvar å sørge for.

Vi ser nå en økende smitte både nasjonalt og lokalt, og kriseledelsen er bekymret for utviklingen og for sårbarheten i tjenestene til Østre Totens innbyggere.

Nasjonale helsemyndigheter har kommet med nye tiltak som anbefaler at vi alle begrenser vår sosiale kontakt og mobiliteten i samfunnet for en periode. Vi anbefales å begrense antallet kontakter i løpet av en uke og privat og i sammenkomster.

Når smitten øker, vil vi også rette ekstra oppmerksomhet mot å forberede tjenestene på større trykk og utfordringer med større fravær grunnet karantene og smitte. Da trenger vi kapasiteten vi har på helse -og omsorgspersonellet vårt.

Kriseledelsen ber helsepersonell spesielt om å:

 • begrense sosial kontakt på fritiden til et minimum (inkludert omgang med kollegaer på fritiden).
 • unngå store folkeansamlinger og arrangementer.
 • skjerme seg fra situasjoner der det er forhøyet risiko for smitte.
 • unngå unødvendig reisevirksomhet.
 • ha særlig oppmerksomhet på egne symptomer og sykdomsutvikling.
 • bli hjemme dersom du føler deg syk eller utvikler symptomer.
 • skjerme/isolere seg fra syke hustandsmedlemmer for å unngå selv å bli syk. 
30.10.20: Munnbind på legesentrene

Norske helsemyndigheter har innført nye nasjonale smitteverntiltak. I Østre Toten er det også innført nye tiltak som følge av økt smittespredning. 

Tiltakene kommer for å skjerme sårbare grupper og bremse spredningen av smitte.

Alle pasienter/ledsagere/pårørende skal ha munnbind på når de kommer inn på legesenteret.

De besøkende medbringer og bruker eget munnbind under besøket.

Barn under 13 år skal ikke ha munnbind.

30.10.20: Tiltak og restriksjoner i helse- og omsorgstjenestene

Norske helsemyndigheter har innført nye nasjonale smitteverntiltak. I Gjøvikregionen er det også innført nye tiltak som følge av økt smittespredning. Dette gjelder også i Østre Toten kommune, og derfor innfører vi nå egne tiltak i helse- og omsorgstjenestene. Tiltakene kommer for å skjerme sårbare grupper og bremse spredningen av smitte.

Tiltakene er som følger:

 1. Labo er fortsatt stengt for allmennheten, men med mulighet for besøk begrenset til de aller nærmeste pårørende som ektefeller, samboere og barn. Det er nå kun anledning til to besøk i uken. Besøkende medbringer og bruker eget munnbind under besøket. Ellers gjelder de øvrige smittevernrutiner som tidligere er innført for besøk.
 2. Fjellvoll er åpent for pårørende og besøkende etter avtale, og følger de generelle anbefalte smitteverntiltakene fra nasjonale myndigheter. Besøkende oppfordres til å ta med og bruke eget munnbind under besøket.
 3. Alvorlig syke og døende beboere har egne besøksregler.
 4. Helsepersonellet vil bruke munnbind i alt pasientnært arbeid. Dette gjelder hjemmetjenesten, Labo, Fjellvoll, dagsenter, legetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten.
 5. Legetjenesten har innført bruk av munnbind for ansatte i pasientnært arbeid og for pasienter med time ved legekontoret. Nærmere informasjon om dette finner du på legesenterets egen nettside.
 6. Det er i tillegg gitt anbefalte smittevernråd for vårt helsepersonell på fritiden

Tiltakene er innført for en begrenset periode, foreløpig til og med 16.november. Ny vurdering gjøres da.

30.10.20: Felles uttalelse fra ordførerne i Gjøvikregionen

I en felles uttalelse roser Bror Helgestad og hans ordførerkolleger i Gjøvikregionen sine innbyggere for måten de følger de retningslinjer, tiltak, råd og anbefalinger som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

Nå står vi sammen en runde til

Det har vært stor smitteoppblomstring i Gjøvikregionen den siste tiden, spesielt i Gjøvik. Gjøvikregionen er et felles bo- og arbeidsmarked. Smitten sprer seg raskt, både i vår region og kommunene rundt oss, på begge sider av Mjøsa.

Vi er derfor glade for å observere at innbyggere, næringsliv og organisasjoner i våre kommuner i stor grad lojalt følger de retningslinjer, tiltak, råd og anbefalinger som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter. At vi i fellesskap nå gjør en kraftinnsats bidrar til at myndighetene slipper å komme med enda sterkere virkemidler, og i verste fall må stenge ned igjen. Jo flinkere vi alle er – jo raskere kan vi gå tilbake til en litt mer normal hverdag.

Noen få nære – snart jul

Alle har behov for en venn. Nå begrenser vi antallet nære venner vi inviterer hjem, eller går på besøk til. Dette sammen med å overholde meteravstanden er det viktigste vi gjør for å begrense smitten. Og om det skulle oppstå smitte hos noen blir det færre nærkontakter, færre i karantene og vi vil raskere slå smitten tilbake.

Nye nasjonale retningslinjer denne uka understreker at det vi har gjennomført i sommer var bra, men nå er det ikke godt nok lenger. Derfor kom disse nye nasjonale retningslinjene. Vi anbefaler derfor at alle følger disse retningslinjene. Og husk: fortsett å vaske hendene med såpe ofte og/eller sprite dem, host i et tørkle eller albuen og hold avstand til mennesker utenfor din egen husstand. Minst én meter, helst to meter. Er dere ikke i form, hold dere hjemme.

Klarer vi dette i fellesskap er vårt håp at vi kan gå en juletid i møte hvor vi ikke har så mye smitte, folk er friske og kan glede seg over julehøytiden sammen med sine nære og kjære.

Til slutt, ta vare på hverandre, men på en litt annen måte enn før vi fikk denne pandemien.

Dette skal vi få til i sammen!

 

Ola Tore Dokken, ordfører Nordre Land

Anne Hagenborg, ordfører Søndre Land

Anne Bjertnæs, fungerende ordfører Gjøvik

Stian Olafsen, ordfører Vestre Toten

Bror Helgestad, ordfører Østre Toten

29.10.20: Ett nytt tilfelle Østre Toten kommune

En kvinne er testet positiv i dag. Dette er det 39. smittetilfellet i vår kommune. Hun var allerede i karantene. Hun har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene.

- Vi er også glade for å melde om at hele 13 personer er friskmeldte fra i morgen fra vår storfamilie med mange smittede. Det blir godt å komme tilbake til skole og hverdag etter nesten tre uker i isolasjon, sier kommuneoverlegen.

28.10.20: Tre nye påviste smittetilfeller

Bonderudbakken gårdsbarnehage stenges

En person tilknyttet en ansatt ved Bonderudbakken gårdsbarnehage er bekreftet smittet med covid-19 nå i ettermiddag, onsdag 28. oktober. Det kan være en risiko for smitte til andre ansatte og barn i barnehagen, selv om risikoen anses som liten. Det er ikke lenge siden vi i hadde en tilsvarende situasjon i Bjørnsgård barnehage og da ble ingen andre smittet, verken barn eller ansatte.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet vil det fra i morgen torsdag 29. oktober bety, ut i fra et føre var-prinsipp, at barna og ansatte i barnehagen må i karantene til og med fredag 6. november. Barnehagen stenges. Det vil si at 58 barn og 17 ansatte er satt i karantene. Alle foresatte har fått informasjon om dette i kveld.

- Barna trenger ikke testes rutinemessig. Dersom barna utvikler symptomer på luftveissykdom, har spesielle risikofaktorer som skal hensyntas, eller ved spørsmål, ta kontakt med fastlegen, sier kommuneoverlegen, Rebecca Setsaas, som fortsetter:

- All kunnskap og erfaring til nå tilsier at det er svært sjeldent at voksne smitter barn, og barn smitter også sjeldent videre. Derfor trenger ikke familiemedlemmer til barna å være i karantene. Eldre søsken i skolealder kan være på skolen som vanlig.

Dersom barna får symptomer på luftveissykdom, skal alle husstandsmedlemmer umiddelbart gå i karantene.

Ansatte som får tegn til sykdom skal gjøre avtale om testing etter rutiner i egen bostedskommune. Dersom ansatte får symptomer, skal også deres husstandsmedlemmer umiddelbart gå i karantene.

I tillegg testes alle ansatte rutinemessig på dag sju etter smitteeksponering, det vil si tirsdag 3. november.

De to andre påviste smittetilfellene

En mannlig arbeider fra et EU-land, som rutinemessig ble testet ved ankomst Norge mandag 26. oktober, har testet positivt. Han har vært i isolasjon siden ankomst og har ingen nærkontakter.

En kvinne, som allerede var i karantene, har testet positivt. Nærkontakter er satt i karantene.

26.10.20: Lokale tiltak

Lokale tiltak i Østre Toten kommune

 • Det oppfordres til større bruk av hjemmekontor for kommunalt ansatte. Vi oppfordrer private bedrifter i kommunen til det samme.
 • Eksterne og interne møter vil i større grad foregå digitalt.
 • Unngå kollektivtrafikk med mindre det er helt nødvendig. Bruk av kollektivtrafikk til og fra skole og jobb anses som nødvendig.
 • Mennesker som er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sjukdom ved koronasmitte bør leve mer skjermet.

- Kriseledelsen i Østre Toten vurderer situasjonen i kommunen fortløpende sammen med de andre kommunene i regionen, sier ordfører Bror Helgestad.

Nye nasjonale tiltak i Norge

 • Maks fem i private hjem. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrens dine nærkontakter. Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Maks 50 i private arrangement utenfor hjemmet. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen

26.10.20: Nye nasjonale innstramminger

Regjeringen innfører følgende nasjonale tiltak som trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen

25.10.20: Tre (fire) nye smittetilfeller

Person nummer én er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og var allerede i karantene. Vedkommende har milde symptomer.

Person nummer to er en kvinne som er nærkontakt til en smittet person. Den smittede er en mann som var i karantene etter en smittesituasjon i Gjøvik. Har ved en feil havnet på en annen kommunes smitteoversikt fra fredag 23. oktober.

Person nummer tre er ansatt i hjemmetjenesten og har vært på jobb i smitteførende periode før hun visste hun var syk. 14 ansatte og fire pasienter er satt i karantene. Alle er informert og blir testet i morgen.

Vi er samtidig glade for å informere om at situasjonen vi har hatt i hjemmetjenesten fra 21. oktober, med totalt 27 ansatte og ni brukere i karantene har endt godt. 34 prøvesvar var negative og er ute av karantene fra i morgen. Vi venter i tillegg på to prøvesvar som foreløpig ikke har kommet.

Tilbud og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten opprettholdes som vanlig.

Tiltak iverksatt i helse- og omsorgstjenesten i uke 43 videreføres, og kriseledelsen møtes på nytt i morgen for å vurdere ytterligere tiltak i Østre Toten kommune.

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Ett nytt tilfelle med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune fredag ettermiddag.

Den smittede er en mann som er knyttet til smitteutbruddet på Gjøvik. Han har milde symptomer, og hans nærkontakter er satt i karantene.

Det er ikke mistanke om spredning ut i befolkningen på Østre Toten, og det er derfor ikke grunnlag for å iverksette noen ytterligere tiltak i kommunen, melder kommuneoverlegen.

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Det 30. smittetilfellet med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune.

Den smittede er en eldre person som er innlagt på sykehus. Smittens opprinnelse er sporet til annen kommune på Østlandet, og har ingen sammenheng med pågående utbrudd i Gjøvik eller i Oslo. Nærkontakter er i karantene.

Ellers er vi glade for at karantenen av ei klasse på 8. trinn ved Lena ungdomsskole er opphevet.

22.10.20: Statusoppdatering

Som ventet ble det sent onsdag kveld (21. oktober) påvist to nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. De var allerede i karantene. Det er ingen risiko for videre smitte i befolkningen. Disse to er nærkontakter til det 18. påviste smittetilfellet.

I dag er det i alt 12 innbyggere i vår kommune som har påvist smitte, og er i isolasjon. Alle disse 12 har en kjent smittekilde.

Situasjonen i hjemmetjenesten:

26 ansatte og åtte brukere i hjemmetjenesten, som allerede er i karantene, skal testes etter at en helsearbeider i hjemmetjenesten testet positivt for korona i går (21. oktober).

Nødvendige smitteverntiltak ble iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Tilbud og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten opprettholdes som vanlig selv om 26 ansatte er i karantene.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen, Folkehelseinstituttet og kriseledelsen.

21.10.20: Ansatt i hjemmetjenesten korona-smittet

En helsearbeider i hjemmetjenesten, bor i en annen kommune, har testet positivt for korona i dag. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Det arbeides nå med å få en fullstendig oversikt over hvem som er nærkontakter til den ansatte. Dette inkluderer også brukere i hjemmetjenesten, som den ansatte har besøkt i dagene vedkommende har vært smittebærende. Den ansatte brukte munnbind disse dagene, for dette var allerede innført som et generelt forebyggende tiltak under den siste smittesituasjonen i kommunen (i uke 42).

Ansatte og brukere som har vært i kontakt med den smittede er rutinemessig satt i karantene, og får tett oppfølging i tiden fremover. Husstandsmedlemmer til disse er foreløpig ikke i karantene. Dette gjelder også for helsepersonell. Dersom personer i karantene utvikler tegn til sykdom i karantenetiden, vil også husstandsmedlemmene til disse bli satt i karantene.

Testing av ansatte og brukere i karantene vurderes fortløpende av kommuneoverlegen. Alle med symptomer skal testes rutinemessig.

Våre ansatte vil fremover benytte fullt smittevernutstyr hos brukere i karantene. Som et generelt tiltak vil alle ansatte i hjemmetjenesten, Labo, Fjellvoll, dagavdelingen og fysio- og ergoterapitjenesten benytte munnbind i pasientnært arbeid.

Ytterligere smitteverntiltak vil bli vurdert.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelsen.

20.10.20: Besøksrestriksjonene ved Labo er opphevet

De midlertidige besøksrestriksjonene ved Labo, i forbindelse med den siste uoversiktlige covid-19-situasjonen i kommunen, er opphevet.

Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.

16.10.20: Smittekilden sporet

Det er ikke blitt påvist flere smittede i Østre Toten kommune i forbindelse med smittesituasjonen vi har hatt denne uka. Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte. Alle som er blitt satt i karantene, skal fortsatt være i karantene ut karanteneperioden.

- Vi har avsluttet smittesporingen, og vi har sporet smittekilden. Det er en person fra en annen kommune som er smittekilden, opplyser kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

15.10.20: Ikke påvist flere smittede

Det er ikke blitt påvist flere smittede i kommunen siden i går.

Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte.

Kommunen jobber fortsatt med å få fullstendig oversikt over situasjonen. Tiltak vil bli løpende vurdert av kommuneoverlegen og kriseledelsen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI).

14.10.20: Informasjon fra kommuneoverlegen
 • Vi har fått svar på de 14 testene, som er tatt av nærmeste familie og nærkontakter.
 • To nye personer, som allerede er i karantene, har testet positivt.
 • Den ene som har testet positivt, er elev på 8. trinn der klassen allerede er i karantene. Denne klassen følges opp av smittesporingsteamet. Testresultatet har ingen konsekvens for karantenetiden. Elever skal kontakte sin fastlege dersom de har luftveissymptomer og trenger å bli testet. Er det foresatte som har spørsmål av helsemessig art, enten det gjelder seg selv eller barna, oppfordres de til å ta kontakt med sin fastlege. Skolen kan ikke svare på spørsmål av denne typen.
 • Eleven på 9. trinn har testet negativt. Denne klassen, med tilhørende lærere og øvrige ansatte, tas derfor nå ut av karantene fra i kveld, onsdag 14. oktober.
 • 8. og 9. trinn fortsetter imidlertid med fjernundervisning ut uka, som planlagt.
 • Enkeltelever på flere av skolene vil likevel være i karantene ut ifra en individuell vurdering. Disse personene er informert om dette. Dette gjelder blant andre dem som venter på testsvar, eller har luftveissymptomer.
 • Ingen nye klasser i kommunen går ut i karantene.
 • Den andre personen som har testet positivt er for øvrig en voksen person, og har sammen med sine husstandsmedlemmer vært i karantene i flere dager.
 • Det jobbes fortsatt med smittesporing, og vi venter svar på flere tester.

Til slutt oppfordrer vi alle til å følge smittevernreglene:

 • Hold god avstand, minimum én meter, helst to meter.
 • Begrens sosial omgang med mange.
 • Vask, eller sprit, hendene ofte og godt.
 • Hold dere hjemme dersom dere ikke føler dere helt friske.

For helsespørsmål, ta kontakt med fastlegen deres. Andre spørsmål kan stilles til:  korona@ostre-toten.kommune.no

13.10.20: Midlertidige covid-19-tiltak
Fra og med 14. oktober blir det innført midlertidige besøksrestriksjoner ved Labo og bruk av munnbind ved pasientnært arbeid innenfor helse, omsorg og velferd.
Det er nå en ny og noe uoversiktlig smittesituasjon hos en innbygger i Østre Toten.
Situasjonen følges tett og det jobbes med smittesporing.
Etter føre var-prinsippet innfører kommunens kriseledelse tiltak i en begrenset periode, foreløpig til og med 19. oktober for å sikre at våre mest sårbare innbyggere ikke blir smittet.
Kriseledelsen har blant annet besluttet følgende midlertidige tiltak:
1. Labo stenges for besøk.
2. Frivillige gis ikke tilgang til bogruppene på Labo.
3. Ansatte ved Labo, hjemmetjenesten, dagsenter og fysio- og ergoterapitjenesten bruker munnbind i pasientnært arbeide.
Tiltakene innføres fra 14. oktober, og frem til ny vurdering gjøres 19. oktober.
Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.
12.10.20: Ny smittesituasjon

Vi har dessverre en ny smittesituasjon i Østre Toten kommune.

En person tilknyttet Lena ungdomsskole er bekreftet smittet med covid-19 nå i ettermiddag.

To elever på 8. og 9. trinn er sannsynlig smittet med korona da de har fått symptomer i løpet av dagen. Alle foresatte i skolene i Østre Toten kommune er blitt informert om denne smittesituasjonen.

- Det kan være en risiko for smitte til andre elever, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Etter retningslinjer fra FHI vil det fra i morgen tirsdag 13. oktober bety at elever i disse to klassene på Lena ungdomsskole må i karantene til og med torsdag 22. oktober. Disse to klassene har fått beskjed fra skolen om dette. Elever som får sykdomstegn skal ta kontakt med fastlegekontoret sitt og avtale testing. Friske elever trenger ikke testes. Familiemedlemmer til elevene trenger per nå ikke å være i karantene.

Øvrige klasser på 8. og 9. trinn skal ikke i karantene, men vil fra i morgen få fjernundervisning ut uka. 10. trinn skal møte på skolen som vanlig.

Alle husstandsmedlemmer og andre aktuelle nærkontakter til den smittede personen er satt i karantene, og mange blir testet tirsdag.

- Vi jobber nå massivt med å få fullstendig oversikt over situasjonen og smittespore alle involverte. Nye tiltak i denne situasjonen vil bli løpende vurdert sammen med kriseledelsen i kommunen, sier Rebecca Setsaas.

- Som tidligere ønsker vi at alle ungdommer og voksne med luftveissymptomer, som for eksempel hoste, sår hals, hodepine og/eller feber, skal testes. Er noen i tvil, sjekk på koronasjekk.no og ta kontakt med fastlegen deres for å gjøre avtale, sier Setsaas.