Østre Toten kommune

Aktuelle saker

Aktuelt

21.01.2021: Åpner for skjenking ved matservering frem til midnatt

Østre Toten kommune vil følge de nasjonale retningslinjene for skjenking av alkohol. Fra og med fredag 22. januar er det dermed tillatt med alkoholservering fram til midnatt. Skjenking kan kun skje i forbindelse med matservering. Gjester kan ikke slippes inn etter kl 22.

- Så lenge smittetrykket i Østre Toten er på et nivå der vi ikke ser behov for tiltak ut over det regjeringen har vedtatt, ønsker kommunen ikke å legge opp til strengere smitteverntiltak enn det som er nødvendig. Dette er også i tråd med innspill fra kommuneoverlegen. Vi ser det derfor som naturlig å følge de nasjonale reglene knyttet til alkoholservering, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud. – Dersom smittesituasjonen i kommunen forverrer seg, vil dette bli tatt opp til ny vurdering. Vi forutsetter at serveringsstedene fortsatt sørger for å følge gjeldende smittevernregler, sier Stensrud.

Her finner du regjeringens vedtak om skjenkeregler.

20.1.21: Viderefører besøksrestriksjonene ved Labo og Fjellvoll

Østre Toten kommune opprettholder besøksrestriksjonene til og med 11. februar. Da vil beboerne være ferdig vaksinert med andre dose, og det er gått en uke etter andre vaksinasjon.

Beboerne skal da ha rukket å opparbeide sitt immunforsvar mot koronaviruset, og vi kan litt etter litt starte å ta tilbake hverdagslivet slik alle ønsker det. Som tidligere gjelder egne rutiner for alvorlig syke og døende.

Etter 11. februar forventer vi gradvis å kunne gjenåpne og normalisere besøk og aktiviteter på Labo og ved Fjellvoll. Vi vet det er mange som gleder seg til det. Det gjør vi også!

19.01.2021: Endringer i nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen viderefører i hovedsak smitteverntiltakene fra tidlig i januar for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

Ledelsen i Østre Toten kommune følger fortsatt situasjonen tett. Per dags dato er det ikke behov for å iverksette ytterligere forsterkede lokale tiltak hos oss.

Vi oppfordrer alle til å lese og følge de nye tiltakene og rådene fra myndighetene.

De viktigste endringene er:

 • Ungdomsskoler og videregående skoler går fra onsdag 20. januar tilbake til gult nivå. 
 • Barn og unge under 20 år kan nå trene og delta på fritidsaktiviteter som vanlig, både utendørs og innendørs. For voksne videreføres anbefalingen om å ikke drive organisert aktivitet innendørs.
 • Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Alle bør likevel fortsatt begrense sosial kontakt og sørge for å holde god avstand – minst 1 meter, hvis mulig 2 meter.

Dersom noen har spørsmål, kan de sende en e-post til korona@ostre-toten.kommune.no.

19.01.2021: Nytt smittetilfelle

93. smittetilfellet (19.01.2021):

En mann i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og mannen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller flere i karantene. Mannen har feber, muskelverk og hoste.

Det er i dag fem aktivt smittede og 33 personer i karantene i Østre Toten kommune.

15.01.2021: Nytt smittetilfelle

92. smittetilfellet (15.01.2021):

En ungdom i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og ungdommen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Ingen nye personer er satt i karantene på grunn av dette. En klasse på Lena-Valle videregående skole ble satt i "føre var"-karantene allerede for to dager siden, og disse fortsetter i karantene.

Det er i dag fire aktivt smittede og 39 i karantene i Østre Toten kommune.

14.01.2021 Nytt smittetilfelle

91. smittetilfellet (14.01.2021):

En kvinne bosatt i Østre Toten har i dag fått påvist korona. Hun har muskelverk, men er ellers i fin form. Husstandsmedlemmer er satt i karantene. Smitten er sporet til en annen kommune.

I Østre Toten kommune er det i dag tre aktivt smittede og 40 personer i karantene.

 

13.01.2021: To nye smittetilfeller

89. smittetilfellet (13.01.2021):

En mann som har vært utenlands. Han har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Mannen bor alene, og har kun hatt kontakt med sjåføren som hentet ham. Det er ingen flere enn sjåføren i karantene.

90. smittetilfellet (13.01.2021):

En kvinne som ble smittet på sin arbeidsplass i en annen kommune. Hun har hoste og sår hals. Smittesporing pågår fortsatt.

Østre Toten har nå hatt totalt 90 smittede siden pandemien startet. Det er i dag tre aktivt smittede i kommunen. 

06.01.21: Slik vil de nasjonale tiltakene påvirke deg som innbygger i Østre Toten kommune

Vi oppfordrer alle til å lese og følge regjeringens forsterkede nasjonale smitteverntiltak, som foreløpig skal gjelde til 19. januar, én dag lenger enn tidligere varslet.

Det er ikke innført noen egne smitteverntiltak for Østre Toten. Kriseledelsen i Østre Toten hadde møte 4. januar, og vurderte at de nasjonale tiltakene holder.

Slik vil de nasjonale tiltakene påvirke deg som innbygger i Østre Toten kommune:

Kultursektoren

• Biblioteket har åpent, men tilbudet begrenser seg til korte besøk for utlån og innlevering. Det gis tilgang til PC og aviser. Alle arrangement er avlyst til 19.1.

• Kulturskolen kjører vanlig undervisning for elever med individuelle opplegg. Ingen gruppeundervisning, men dersom det finnes adekvat mulighet for fjernundervisning, så tilbyr vi det for gruppene.

• Ungdomsklubben Godshuset stenges i perioden fram til 19. januar.

• Østre Toten kulturhus har avlyst planlagt kino søndag 10. januar.

• Østre Toten frivilligsentral har ikke innendørsarrangementer, men gjennomfører flere av sine faste utendørsaktiviteter. Se mer informasjon på deres facebooksider eller hjemmeside.

• Tilrettelagte gruppeaktiviteter gjennomføres ikke i perioden fram til 19. januar.

• Peder Balke-senteret er stengt i januar (slik det er hvert år).

Idretten

• Alle fritids- og idrettsaktiviteter innendørs utsettes. Det vil si at idrettshaller og gymsaler ikke leies ut. Utendørsaktiviteter hvor det kan holdes minst én meter, helst to meters avstand, kan opprettholdes.

• Folkebadet på Skreia ungdomsskole opprettholdes. Det er viktig å følge smittevernreglene.

• Vi oppfordrer alle til å benytte de fantastiske løypene som blir kjørt opp i Østre Toten. Se skisporet.no og markadatabasen.no

Treningssentrene

• Treningssentrene kan fortsatt holde åpent, men kommunen oppfordrer alle til å avlyse sine gruppetimer.

• Rådmennene/kommunedirektørene i regionen ønsker lik praksis slik at konkurranseforholdene blir de samme både internt i hver kommune og også regionalt. Det vil også forhindre at innbyggere reiser til andre kommuner som er mer «åpne».

Omsorgssentrene

• Våre institusjoner og botilbud med heldøgns bemanning (blant andre Labo og Fjellvoll) blir påvirket. Pårørende har fått nærmere beskjed gjennom Kura om nye besøksrestriksjoner med mer.

• For pasienter i livets siste fase gjelder egne, nasjonale regler.

Hvis du har spørsmål, kan du sende oss e-post: korona@ostre-toten.kommune.no

04.01.21: Forsterkede smitteverntiltak

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen i dag innført forsterkede smitteverntiltak og justert nasjonale anbefalinger. Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager.

Ledelsen i Østre Toten kommune følger situasjonen tett. Per dags dato er det ikke behov for å iverksette ytterligere forsterkede lokale tiltak her hos oss.

Vi oppfordrer alle til å lese og følge de nye tiltakene og rådene myndighetene har innført.

Foresatte til ungdomsskoleelever er blitt spesielt informert om de forsterkede smitteverntiltakene, og de nye rutinene som er innført på grunn av disse tiltakene.

Også våre institusjoner og botilbud med heldøgns bemanning (blant andre Labo og Fjellvoll) blir påvirket. Pårørende vil i morgen, tirsdag 5. januar, få nærmere beskjed gjennom Kura om nye besøksrestriksjoner med mer.

Dersom noen har spørsmål, kan de sende en e-post til korona@ostre-toten.kommune.no.

30.12.20: To nye smittetilfeller

85. og 86. smittetilfellet (30.12.20):

Et ektepar i Østre Toten er påvist smittet av covid-19 i dag, etter å ha hatt julebesøk av et familiemedlem fra en annen kommune. Familiemedlemmet fikk symptomer under besøket, og har testet positivt for covid-19. Ekteparet og deres husstandsmedlemmer var dermed allerede i karantene. Ekteparet har lite symptomer.

I Østre Toten er det i dag ti personer med aktiv smitte og 32 personer i karantene.

Vi er samtidig svært glade for å informere om at situasjonen vi har hatt i hjemmetjenesten fra 21. desember, da en ansatt i tjenesten testet positivt for covid-19, har endt godt. Totalt ti ansatte og elleve brukere har vært i karantene, og alle har testet negativt. Det viser at bruk av munnbind og godt smittevern har fungert for å hindre smitteoverføring til brukere og kollegaer.

03.01.2021: Nytt smittetilfelle

Det 88. smittetilfellet av covid-19 i Østre Toten ble meldt i dag.

En kvinne er bekreftet smittet. Dette var et forventet tilfelle, og kvinnen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer hun var i juleselskap med. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Kvinnen føler seg i god form. 

I Østre Toten er det nå syv personer med aktiv smitte og ti personer i karantene.

4.12.20: Nytt smittetilfelle

73. smittetilfellet (3.12.20):

Mannlig asylsøker som bor i samme husstand som en annen smittet. Han er i god form og har vært i karantene. Det er ingen smitterisiko til andre.

Vi har nå fått de siste prøvesvarene som vi ventet på,  og de fem andre prøvene fra vårt desentraliserte asylmottak er negative. Totalt har vi da hatt seks smittede asylsøkere. Tre er allerede ute av isolasjon fra i dag.

Per i dag har vi 13 personer som fortsatt er i isolasjon, og kun 20 personer er i karantene.

18.12.2020: 76. smittetilfelle

Den smittede er en kvinne som har vært i karantene i over en uke. Hun ble smittet av et familiemedlem i en annen kommune, og har influensalignende symptomer. Ett husstandsmedlem er satt i karantene.

Per i dag har Østre Toten kun dette ene smittetilfellet med aktiv koronasykdom. De 75 tidligere tilfellene i kommunen er erklært friske. Totalt 8 personer er i karantene.

23.12.20: Nytt påvist smittetilfelle

Dette er en mann som er nærkontakt til smittetilfelle 77. Han fikk symptomer i går tidlig (tirsdag 22. desember), og har siden vært i karantene. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene, og er blitt testet i dag.

Dette er det 78. smittetilfellet i Østre Toten.

27.12.20: To nye smittetilfeller

82. og 83. smittetilfellet (27.12.20):

I dag har Østre Toten fått to nye smittede.

Begge to er forventet smittet, som husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 78. De to var allerede i karantene med milde symptomer, og kjent smittevei. Ingen flere er satt i karantene.

I dag er det sju aktivt smittede i vår kommune, 40 er i karantene. 33 personer ble testet på Skreia på teststasjonen i går. Alle svar foreligger ikke ennå i dag.

Kommuneoverlegen anmoder om å holde avstand, alltid én meter og to meter når du kan. Da slipper du karantene og du blir ikke smittet.

- Vær sammen med så få som mulig, ellers vil dessverre smittetallene igjen øke, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

13.10.20: Midlertidige covid-19-tiltak
Fra og med 14. oktober blir det innført midlertidige besøksrestriksjoner ved Labo og bruk av munnbind ved pasientnært arbeid innenfor helse, omsorg og velferd.
Det er nå en ny og noe uoversiktlig smittesituasjon hos en innbygger i Østre Toten.
Situasjonen følges tett og det jobbes med smittesporing.
Etter føre var-prinsippet innfører kommunens kriseledelse tiltak i en begrenset periode, foreløpig til og med 19. oktober for å sikre at våre mest sårbare innbyggere ikke blir smittet.
Kriseledelsen har blant annet besluttet følgende midlertidige tiltak:
1. Labo stenges for besøk.
2. Frivillige gis ikke tilgang til bogruppene på Labo.
3. Ansatte ved Labo, hjemmetjenesten, dagsenter og fysio- og ergoterapitjenesten bruker munnbind i pasientnært arbeide.
Tiltakene innføres fra 14. oktober, og frem til ny vurdering gjøres 19. oktober.
Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.
15.10.20: Ikke påvist flere smittede

Det er ikke blitt påvist flere smittede i kommunen siden i går.

Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte.

Kommunen jobber fortsatt med å få fullstendig oversikt over situasjonen. Tiltak vil bli løpende vurdert av kommuneoverlegen og kriseledelsen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI).

20.10.20: Besøksrestriksjonene ved Labo er opphevet

De midlertidige besøksrestriksjonene ved Labo, i forbindelse med den siste uoversiktlige covid-19-situasjonen i kommunen, er opphevet.

Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.

22.10.20: Statusoppdatering

Som ventet ble det sent onsdag kveld (21. oktober) påvist to nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. De var allerede i karantene. Det er ingen risiko for videre smitte i befolkningen. Disse to er nærkontakter til det 18. påviste smittetilfellet.

I dag er det i alt 12 innbyggere i vår kommune som har påvist smitte, og er i isolasjon. Alle disse 12 har en kjent smittekilde.

Situasjonen i hjemmetjenesten:

26 ansatte og åtte brukere i hjemmetjenesten, som allerede er i karantene, skal testes etter at en helsearbeider i hjemmetjenesten testet positivt for korona i går (21. oktober).

Nødvendige smitteverntiltak ble iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Tilbud og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten opprettholdes som vanlig selv om 26 ansatte er i karantene.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen, Folkehelseinstituttet og kriseledelsen.

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Ett nytt tilfelle med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune fredag ettermiddag.

Den smittede er en mann som er knyttet til smitteutbruddet på Gjøvik. Han har milde symptomer, og hans nærkontakter er satt i karantene.

Det er ikke mistanke om spredning ut i befolkningen på Østre Toten, og det er derfor ikke grunnlag for å iverksette noen ytterligere tiltak i kommunen, melder kommuneoverlegen.

26.10.20: Nye nasjonale innstramminger

Regjeringen innfører følgende nasjonale tiltak som trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen

28.10.20: Tre nye påviste smittetilfeller

Bonderudbakken gårdsbarnehage stenges

En person tilknyttet en ansatt ved Bonderudbakken gårdsbarnehage er bekreftet smittet med covid-19 nå i ettermiddag, onsdag 28. oktober. Det kan være en risiko for smitte til andre ansatte og barn i barnehagen, selv om risikoen anses som liten. Det er ikke lenge siden vi i hadde en tilsvarende situasjon i Bjørnsgård barnehage og da ble ingen andre smittet, verken barn eller ansatte.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet vil det fra i morgen torsdag 29. oktober bety, ut i fra et føre var-prinsipp, at barna og ansatte i barnehagen må i karantene til og med fredag 6. november. Barnehagen stenges. Det vil si at 58 barn og 17 ansatte er satt i karantene. Alle foresatte har fått informasjon om dette i kveld.

- Barna trenger ikke testes rutinemessig. Dersom barna utvikler symptomer på luftveissykdom, har spesielle risikofaktorer som skal hensyntas, eller ved spørsmål, ta kontakt med fastlegen, sier kommuneoverlegen, Rebecca Setsaas, som fortsetter:

- All kunnskap og erfaring til nå tilsier at det er svært sjeldent at voksne smitter barn, og barn smitter også sjeldent videre. Derfor trenger ikke familiemedlemmer til barna å være i karantene. Eldre søsken i skolealder kan være på skolen som vanlig.

Dersom barna får symptomer på luftveissykdom, skal alle husstandsmedlemmer umiddelbart gå i karantene.

Ansatte som får tegn til sykdom skal gjøre avtale om testing etter rutiner i egen bostedskommune. Dersom ansatte får symptomer, skal også deres husstandsmedlemmer umiddelbart gå i karantene.

I tillegg testes alle ansatte rutinemessig på dag sju etter smitteeksponering, det vil si tirsdag 3. november.

De to andre påviste smittetilfellene

En mannlig arbeider fra et EU-land, som rutinemessig ble testet ved ankomst Norge mandag 26. oktober, har testet positivt. Han har vært i isolasjon siden ankomst og har ingen nærkontakter.

En kvinne, som allerede var i karantene, har testet positivt. Nærkontakter er satt i karantene.

30.10.20: Felles uttalelse fra ordførerne i Gjøvikregionen

I en felles uttalelse roser Bror Helgestad og hans ordførerkolleger i Gjøvikregionen sine innbyggere for måten de følger de retningslinjer, tiltak, råd og anbefalinger som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

Nå står vi sammen en runde til

Det har vært stor smitteoppblomstring i Gjøvikregionen den siste tiden, spesielt i Gjøvik. Gjøvikregionen er et felles bo- og arbeidsmarked. Smitten sprer seg raskt, både i vår region og kommunene rundt oss, på begge sider av Mjøsa.

Vi er derfor glade for å observere at innbyggere, næringsliv og organisasjoner i våre kommuner i stor grad lojalt følger de retningslinjer, tiltak, råd og anbefalinger som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter. At vi i fellesskap nå gjør en kraftinnsats bidrar til at myndighetene slipper å komme med enda sterkere virkemidler, og i verste fall må stenge ned igjen. Jo flinkere vi alle er – jo raskere kan vi gå tilbake til en litt mer normal hverdag.

Noen få nære – snart jul

Alle har behov for en venn. Nå begrenser vi antallet nære venner vi inviterer hjem, eller går på besøk til. Dette sammen med å overholde meteravstanden er det viktigste vi gjør for å begrense smitten. Og om det skulle oppstå smitte hos noen blir det færre nærkontakter, færre i karantene og vi vil raskere slå smitten tilbake.

Nye nasjonale retningslinjer denne uka understreker at det vi har gjennomført i sommer var bra, men nå er det ikke godt nok lenger. Derfor kom disse nye nasjonale retningslinjene. Vi anbefaler derfor at alle følger disse retningslinjene. Og husk: fortsett å vaske hendene med såpe ofte og/eller sprite dem, host i et tørkle eller albuen og hold avstand til mennesker utenfor din egen husstand. Minst én meter, helst to meter. Er dere ikke i form, hold dere hjemme.

Klarer vi dette i fellesskap er vårt håp at vi kan gå en juletid i møte hvor vi ikke har så mye smitte, folk er friske og kan glede seg over julehøytiden sammen med sine nære og kjære.

Til slutt, ta vare på hverandre, men på en litt annen måte enn før vi fikk denne pandemien.

Dette skal vi få til i sammen!

 

Ola Tore Dokken, ordfører Nordre Land

Anne Hagenborg, ordfører Søndre Land

Anne Bjertnæs, fungerende ordfører Gjøvik

Stian Olafsen, ordfører Vestre Toten

Bror Helgestad, ordfører Østre Toten

30.10.20: Tiltak og restriksjoner i helse- og omsorgstjenestene

Norske helsemyndigheter har innført nye nasjonale smitteverntiltak. I Gjøvikregionen er det også innført nye tiltak som følge av økt smittespredning. Dette gjelder også i Østre Toten kommune, og derfor innfører vi nå egne tiltak i helse- og omsorgstjenestene. Tiltakene kommer for å skjerme sårbare grupper og bremse spredningen av smitte.

Tiltakene er som følger:

 1. Labo er fortsatt stengt for allmennheten, men med mulighet for besøk begrenset til de aller nærmeste pårørende som ektefeller, samboere og barn. Det er nå kun anledning til to besøk i uken. Besøkende medbringer og bruker eget munnbind under besøket. Ellers gjelder de øvrige smittevernrutiner som tidligere er innført for besøk.
 2. Fjellvoll er åpent for pårørende og besøkende etter avtale, og følger de generelle anbefalte smitteverntiltakene fra nasjonale myndigheter. Besøkende oppfordres til å ta med og bruke eget munnbind under besøket.
 3. Alvorlig syke og døende beboere har egne besøksregler.
 4. Helsepersonellet vil bruke munnbind i alt pasientnært arbeid. Dette gjelder hjemmetjenesten, Labo, Fjellvoll, dagsenter, legetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten.
 5. Legetjenesten har innført bruk av munnbind for ansatte i pasientnært arbeid og for pasienter med time ved legekontoret. Nærmere informasjon om dette finner du på legesenterets egen nettside.
 6. Det er i tillegg gitt anbefalte smittevernråd for vårt helsepersonell på fritiden

Tiltakene er innført for en begrenset periode, foreløpig til og med 16.november. Ny vurdering gjøres da.

3.11.20: Fire nye smittetilfeller – to 7. trinn i karantene
 • Fire nye personer i Østre Toten kommune har testet positivt på covid-19.
 • 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler er satt i karantene etter at de har vært på leirskole.

Alle de fire smittede personene tilhører samme husstand, og den ene er en elev på 7. trinn ved Nordli skole.

- Smittesporing viser at vi er nødt til å sette 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler i karantene. I alt er 49 elever og fem voksne satt i karantene. Resterende klasser som deltok på leirskole på Knattholmen i uke 44 har ikke vært i kontakt med smittet elev. Det kan være en risiko for smitte til andre elever på 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet vil det fra i dag bety at elever og ansatte på de to trinnene må i karantene til og med mandag 9. november. 7. trinn ved Nordli og Kapp får fjernundervisning. Undervisningen går som vanlig for de andre trinnene på de to skolene.

Mange vil sikkert undre seg over hvorfor vi i det hele tatt lot elevene våre dra på leirskole? Til dette svarer kommuneoverlegen: I likhet med de aller fleste kommuner i Norge er skolene i Østre Toten på gult nivå. I tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet, smittevernveileder for skole, skal kommuner gjennomføre så normal drift i skole som mulig. Dette inkluderer også leirskoleopphold. Før elevene dro til Knattholmen leirskole ble det jobbet massivt med smittevernprosedyrer. Likevel ser vi hvor utfordrende det er med covid-19-sykdommen. Selv om en føler seg frisk, smitter en andre hele to døgn før en selv får symptomer. Smittesituasjoner som dette vil derfor oppstå så lenge vi har samfunnet åpent som nå.

Når det gjelder de tre andre smittetilfellene i husstanden, følges disse opp av smittevernteamet i kommunen. Nærkontakter er satt i karantene.

I dag har Østre Toten 12 innbyggere med påvist smitte, inklusivt disse fire nye tilfellene. 32 personer er friskmeldte.

8.11.20: To nye smittetilfeller

47. smittetilfellet (8. november):

Ung mann, som er folkeregistrert i Østre Toten kommune, men bor og oppholder seg i en annen kommune. Han har ingen nærkontakter i Østre Toten, og følges opp av kommunen han oppholder seg i.

46. smittetilfellet (7. november):

En mann fikk påvist covid-19-smitte sent i går kveld. Han har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene. Smitten stammer fra arbeidsplass utenfor vår kommune.

Østre Toten har i dag 12 aktivt smittede, og 35 er friskmeldt siden pandemien startet.

Vi er også glade for å meddele at Bonderudbakken gårdsbarnehage åpner igjen i morgen, mandag 9. november.

Alle de 17 ansatte og foreldre med symptomer er testet negative. Alle barna er individuelt fulgt opp, og noen få blir hjemme noen dager ekstra.

Kommuneoverlegen er glad for igjen å kunne fortelle om en smittesituasjon med en smittet barnehageansatt der ingen andre er blitt smittet videre.

- Dette viser at systemet med karantene virker. Vi sikrer at vi stopper smitten i neste ledd, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

- Det viser også hvor viktig det er at hver og en av oss holder oss hjemme når vi kjenner tegn til selv milde sykdomstegn, som ansatt gjorde i dette tilfellet. Det hindrer videre smitte!

Kommuneoverlegen takker alle berørte, men også befolkningen i Østre Toten, som lojalt følger smittevernreglene og karantenebestemmelsene. Tusen takk!

22.11.20: To nye smittetilfeller

Det er i dag meldt to nye smittetilfeller. De to er et ektepar som var i karantene, og som har kjent smittekilde fra annen kommune. Nærkontakter er satt i karantene.

17.11.20: Nytt smittetilfelle

Det 50. smittetilfellet ble meldt i dag (17. november):

En kvinne meldt covid-positiv. Hun var forventet positiv, satt allerede i karantene og ytterligere smittesporing er ikke nødvendig.

Østre Toten har i dag sju aktivt smittede, hvorav tre forventes ut av isolasjon i løpet av uken og tre er fortsatt i karantene etter det siste utbruddet.

27.11.20: Massetesting av beboere i mottak

Tre beboere i mottak på Østre Toten er testet positive for covid-19. Det oppholder seg dessuten en besøkende i kommunen. Vedkommende kommer fra Vinstra og har testet positivt etter ankomst Østre Toten. Smitten må derfor sees i sammenheng med utbruddet på Vinstra.

Alle voksne i mottak i Østre Toten er satt i karantene og blir testet. Per i dag befinner det seg cirka 70 personer i mottak i kommunen, hvorav noen er små barn som ikke blir testet.

Teststasjonen på Skreia og frivillige sjåfører stiller sporty opp på lørdag slik at testingen blir gjort raskt og effektivt.

I tillegg har vi fått det 67. smittetilfellet: Mann meldt positiv i dag. Han er nærkontakt til noen i smitteutbruddet på videregående skole. Var allerede i karantene.

28.11.20: Nytt påvist smittetilfelle

68. smittetilfellet (28.11.20):

Personen var allerede i karantene. Kjent smittekilde.

Ellers har det ikke kommet nye positive testresultater blant skoleelever. For mange elever kan karantenen oppheves lørdag og søndag. For elevene på Lena-Valle videregående kan karantenen oppheves på mandag.

Beboere i mottak ble testet lørdag, og svar ventes å foreligge mandag eller tirsdag.

30.11.20: Koronarelatert dødsfall

Fredag 27.11.20 døde en eldre person som følge av covid-19-infeksjon i Østre Toten. Vedkommende hadde alvorlig underliggende sykdom, og ble smittet av covid-19 i oktober. De siste dagene var vedkommende på Labo for pleie og behandling. Vedkommende har vært isolert på egen avdeling, og har ikke hatt kontakt med de andre pasientene på Labo.

Av hensyn til pårørende og personvern gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde. De pårørende er informert og innforstått med pressemeldingen. Vi sender våre varmeste tanker til de etterlatte.

1.12.20: 72. smittetilfellet

Personen er allerede i karantene. Kjent smittekilde. Ingen nye nærkontakter.

1.12.20: Styrker beredskapen og iverksetter vaktordning for smittevernoverleger

Arbeidsbelastningen på kommuneoverlegene er stor i arbeidet med den pågående pandemien, og vi forventer at dette er en situasjon som vil vedvare i lengre tid. Kommuneoverlegen har hatt lange og travle måneder med kontinuerlig arbeid med å følge opp nye føringer, smittetilfeller og smitteutbrudd. Fra og med 30. november har Østre Toten kommune iverksatt en vaktordning med fem smittevernoverleger i tillegg til kommuneoverlegen. Ordningen gjelder for kveld og helg der smittevernoverlegene jobber hver 6. uke i beredskap fra klokka 16-23 på hverdager og fra klokka 9-23 på helg.

Hovedoppgavene i beredskapsløsningen er å følge opp nye smittetilfeller og utbrudd i samarbeid med smittesporingsteamet. Legene som inngår i ordningen, foruten kommuneoverlege Rebecca Setsaas, er Erling Egenæs, Karin Frydenberg, Bodil Sægrov, Jan Walig og Ole Matti Olsen. Legene vil ha ansvar i vaktordningen i tillegg til sitt ordinære arbeid.

Det er nå etablert et felles telefonnummer og en felles epostadresse for smittevernoverlegene.

Kontaktpunktene brukes til kommunikasjon når det oppstår smittesituasjoner.

Kommuneoverlegen og smitteoverlegene har en avgjørende rolle for kommunen i håndteringen av koronapandemien. Siden situasjonen forventes å vedvare i lengre tid, er det viktig for oss å sikre at arbeidsbelastningen dette medfører ikke blir for stor på enkeltpersoner.

3.12.20: Senker beredskapsnivået fra rødt til gult

Kriseledelsen har vært samlet i dag, og bestemt at det igjen blir innført gult beredskapsnivå på Lena-Valle videregående skole og Lena og Skreia ungdomsskoler fra og med mandag 7. desember.

Elever fra Lena-Valle kan igjen være i praksis i helse, omsorg og velferd fra og med mandag 7. desember.

Når det gjelder all organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder, kan disse elevene begynne å delta på dem igjen fra og med i morgen, fredag 4. desember.

Når det gjelder våre asylsøkere som bor i desentraliserte mottak, altså i egne leiligheter og hus, er de aller fleste nå ute av karantene.

De kan leve sine liv helt som normalt. Vi venter fortsatt på noen få prøvesvar og det kan derfor komme noen flere positive tilfeller blant de få som fortsatt er i karantene.

Noen tall og fakta:

 • Totalt er det 72 påviste smittetilfeller i Østre Toten.
 • Vi har per dags dato 17 aktivt smittede i kommunen.
 • Totalt er 3362 personer testet i Østre Toten siden pandemien startet.
 • I uke 48 ble 420 personer testet.
 • Cirka 60 personer er i karantene nå.
30.11.20: Tiltakene skal gjelde ut uken

Kriseledelsen har vært samlet i ettermiddag, og bestemt at tiltakene som ble innført i forrige uke skal gjelde ut denne uken, som planlagt.

Det vil si rødt beredskapsnivå på Lena-Valle videregående skole og Lena og Skreia ungdomsskoler. All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder holdes stengt, og elever fra Lena-Valle er ikke i praksis i helse, omsorg og velferd denne uken.

Kriseledelsen skal etter planen ha nytt møte torsdag morgen, og da vil det bli bestemt hva som skal skje videre.

Noen tall og fakta:

 • Totalt er det 71 påviste smittetilfeller i Østre Toten.
 • Vi har per dags dato 22 aktivt smittede i kommunen.
 • Totalt er 3270 personer testet i Østre Toten siden pandemien startet.
 • Bare den siste uken er 420 personer testet.
 • Cirka 100 personer er i karantene nå.

Vi oppfordrer alle å følge de til enhver tids gjeldende råd fra myndighetene for å hindre smittespredning, og minner om følgende i dag:

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser.
 • Utsett handling til senere hvis du ser at det er trengsel.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Redusere antall nærkontakter.
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold én meters avstand til alle andre enn dine nærmeste.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.

Takk til alle som følger rådene. Dette skal vi klare i sammen!

29.11.20: Tre nye påviste smittetilfeller

70.-71. smittetilfellet (29.11.20):

Voksne beboere i mottak ble testet lørdag, og svaret kom klokka 15 i dag. Alle beboerne var allerede satt i karantene. Av cirka 70 var to positive. Disse vil bli fulgt opp av mottaksledelsen i samarbeid med smittesporingsteamet og pasientenes fastleger.

69. smittetilfellet (29.11.20):

Den smittede er allerede i karantene.

Ellers har det fortsatt ikke kommet nye positive testresultater blant skoleelever. For mange elever ble karantenen opphevet lørdag og søndag. For elevene på Lena-Valle videregående kan karantenen oppheves i morgen, mandag.

Utbruddet på Lena-Valle regnes derved som avsluttet.

20.11.20: To nye smittetilfeller

51. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter er satt i karantene. Smittekilde så langt er ukjent, smittesporing pågår.

52. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter i hjemmet og på arbeidsplassen er satt i karantene. Smittekilde er så langt ukjent, smittesporing pågår.

Én av hennes husstandsmedlemmer har utviklet symptomer, og regnes som antatt smittet. Dermed er én klasse og deler av to andre klasser ved Lena-Valle videregående skole også satt i føre-var-karantene. Elevene er varslet via SMS, og får informasjon gjennom skolens IKT-system. Denne karantenen kan oppheves på kort tid hvis det viser seg at den antatt smittede er negativ.

Det er nå en del mennesker med ingen eller lite symptomer som er smittet. Det er derfor veldig viktig å ha fokus på smittevernreglene: Ha få nærkontakter, hold deg mest mulig hjemme. Unngå unødvendig reising.

24.11.20: Fjernundervisning for Lena-Valle-elevene

En elev ved Lena-Valle videregående skole er bekreftet smittet av covid-19, og en annen elev er antatt smittet. Smittekilden er foreløpig ukjent, og dette innebærer en usikker smittesituasjon på skolen. Derfor skal alle klassene ved Lena-Valle videregående skole ha fjernundervisning ut uka.

Informasjon er sendt ut til alle elever og lærere.

25.11.20: Smitteutbrudd i ungdomsmiljøet - tiltak iverksettes

- Fire elever ved Lena-Valle videregående skole har testet positivt for covid-19, og vi har å gjøre med et smitteutbrudd i ungdomsmiljøet, sier fungerende kommuneoverlege Karin Frydenberg.

Smittekilden er foreløpig ukjent. Tirsdag kveld ble det bestemt at alle klassene ved Lena-Valle videregående skole skal ha fjernundervisning fra og med i dag og ut uka, og så lenge smittesituasjonen er uoversiktlig. I morgen blir det massetesting på alle elevene på videregående som er i karantene. Dette dreier seg om i alt cirka 80 elever. Prøvesvar forventes utover kvelden fredag og lørdag.

Fra og med i morgen hever vi også beredskapsnivået til rødt på ungdomsskoletrinnene. Dette gjør vi fordi det er mange treff av elever på tvers av aldersgrenser i ungdomsgruppen. Det at beredskapsnivået heves til rødt betyr ikke at ungdomsskoleelevene er i karantene.

Rødt beredskapsnivå i skole betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Kohortene har faste klasserom
 • Tilstrebe én meters avstand mellom elever/ansatte (også innad i kohorten)
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Rullering mellom fysisk oppmøte og fjernundervisning
 • Så langt som mulig unngå å bruke buss til og fra skolen

Beredskapsnivået på barnetrinnene beholder vi på gult nivå. Dette gjør vi fordi vi foreløpig behandler utbruddet som ett i ungdomsgruppen.

Flere tiltak vi nå innfører:

 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Alle tiltakene skal foreløpig gjelde ut neste uke, uke 49. Den enkelte ungdomsskole vil sende ut nærmere informasjon om organisering av skoledagene i denne perioden.

26.11.20: Status covid-19-situasjonen i Østre Toten kommune per 26. november
 • Så langt har vi 66 påviste smittetilfeller.
 • Det er i dag 16 innbyggere med aktiv smitte. 12 av disse er meldt fra 23. november og frem til i dag
 • Per i dag er det i underkant av 200 personer i karantene.

For tiden har vi et utbrudd i ungdomsmiljøet. Det er derfor innført flere tiltak, som gjelder ut neste uke, uke 49:

 • Elevene på Lena-Valle videregående skole har fjernundervisning til og med mandag 30. november. Rødt beredskapsnivå resten av uke 49.
 • Beredskapsnivået på Lena og Skreia ungdomsskoler er hevet fra gult til rødt.
 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Fra før er det innført besøksrestriksjoner ved våre institusjoner, og bruk av munnbind på våre legekontorer og for helsepersonell i pasientnært arbeid.

Vi oppfordrer alle å følge de til enhver tids gjeldende råd fra myndighetene for å hindre smittespredning:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. «Dine nærmeste» er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.
 • Hold én meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.  
 • Unngå mange nærkontakter.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider

10.11.20: To nye smittede

48. smittetilfellet (10. november):

En mann som allerede var i karantene. Han var utsatt for smitte på arbeidsplassen i annen kommune.

49. smittetilfellet (10. november):

En kvinne meldt positiv. Sju andre er satt i karantene. Smittesporing er ikke ferdig.

Østre Toten har i dag 11 aktivt smittede, og 38 er friskmeldt siden pandemien startet.

- Vi er glade for å fortelle at våre to 7.-trinnsklasser på Kapp og Nordli skoler er tilbake på skolene i dag etter endt karantene. Ingen av de 49 elevene ble smittet av den ene smittede eleven. Vi venter fortsatt på svar på to tester av de ansatte. Derfor er to ansatte fortsatt i karantene. Tre ansatte har testet negativt, opplyser kommuneoverlegen.

5.11.20: Regjeringens pressemelding: - Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

- Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt, oppfordrer statsminister Erna Solberg.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

- Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sier statsministeren.

Hun understreker at det viktigste er at alle følger de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk, og holde nede antallet mennesker man møter.

Les hele pressemeldingen her

2.11.20: Anbefalinger, råd og anmodninger til helsepersonell i Østre Toten kommune

Reglene blir oppdatert ved behov, men lokale justeringer er hvert senters ansvar å sørge for.

Vi ser nå en økende smitte både nasjonalt og lokalt, og kriseledelsen er bekymret for utviklingen og for sårbarheten i tjenestene til Østre Totens innbyggere.

Nasjonale helsemyndigheter har kommet med nye tiltak som anbefaler at vi alle begrenser vår sosiale kontakt og mobiliteten i samfunnet for en periode. Vi anbefales å begrense antallet kontakter i løpet av en uke og privat og i sammenkomster.

Når smitten øker, vil vi også rette ekstra oppmerksomhet mot å forberede tjenestene på større trykk og utfordringer med større fravær grunnet karantene og smitte. Da trenger vi kapasiteten vi har på helse -og omsorgspersonellet vårt.

Kriseledelsen ber helsepersonell spesielt om å:

 • begrense sosial kontakt på fritiden til et minimum (inkludert omgang med kollegaer på fritiden).
 • unngå store folkeansamlinger og arrangementer.
 • skjerme seg fra situasjoner der det er forhøyet risiko for smitte.
 • unngå unødvendig reisevirksomhet.
 • ha særlig oppmerksomhet på egne symptomer og sykdomsutvikling.
 • bli hjemme dersom du føler deg syk eller utvikler symptomer.
 • skjerme/isolere seg fra syke hustandsmedlemmer for å unngå selv å bli syk. 
30.10.20: Munnbind på legesentrene

Norske helsemyndigheter har innført nye nasjonale smitteverntiltak. I Østre Toten er det også innført nye tiltak som følge av økt smittespredning. 

Tiltakene kommer for å skjerme sårbare grupper og bremse spredningen av smitte.

Alle pasienter/ledsagere/pårørende skal ha munnbind på når de kommer inn på legesenteret.

De besøkende medbringer og bruker eget munnbind under besøket.

Barn under 13 år skal ikke ha munnbind.

29.10.20: Ett nytt tilfelle Østre Toten kommune

En kvinne er testet positiv i dag. Dette er det 39. smittetilfellet i vår kommune. Hun var allerede i karantene. Hun har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene.

- Vi er også glade for å melde om at hele 13 personer er friskmeldte fra i morgen fra vår storfamilie med mange smittede. Det blir godt å komme tilbake til skole og hverdag etter nesten tre uker i isolasjon, sier kommuneoverlegen.

26.10.20: Lokale tiltak

Lokale tiltak i Østre Toten kommune

 • Det oppfordres til større bruk av hjemmekontor for kommunalt ansatte. Vi oppfordrer private bedrifter i kommunen til det samme.
 • Eksterne og interne møter vil i større grad foregå digitalt.
 • Unngå kollektivtrafikk med mindre det er helt nødvendig. Bruk av kollektivtrafikk til og fra skole og jobb anses som nødvendig.
 • Mennesker som er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sjukdom ved koronasmitte bør leve mer skjermet.

- Kriseledelsen i Østre Toten vurderer situasjonen i kommunen fortløpende sammen med de andre kommunene i regionen, sier ordfører Bror Helgestad.

Nye nasjonale tiltak i Norge

 • Maks fem i private hjem. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrens dine nærkontakter. Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Maks 50 i private arrangement utenfor hjemmet. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen

25.10.20: Tre (fire) nye smittetilfeller

Person nummer én er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og var allerede i karantene. Vedkommende har milde symptomer.

Person nummer to er en kvinne som er nærkontakt til en smittet person. Den smittede er en mann som var i karantene etter en smittesituasjon i Gjøvik. Har ved en feil havnet på en annen kommunes smitteoversikt fra fredag 23. oktober.

Person nummer tre er ansatt i hjemmetjenesten og har vært på jobb i smitteførende periode før hun visste hun var syk. 14 ansatte og fire pasienter er satt i karantene. Alle er informert og blir testet i morgen.

Vi er samtidig glade for å informere om at situasjonen vi har hatt i hjemmetjenesten fra 21. oktober, med totalt 27 ansatte og ni brukere i karantene har endt godt. 34 prøvesvar var negative og er ute av karantene fra i morgen. Vi venter i tillegg på to prøvesvar som foreløpig ikke har kommet.

Tilbud og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten opprettholdes som vanlig.

Tiltak iverksatt i helse- og omsorgstjenesten i uke 43 videreføres, og kriseledelsen møtes på nytt i morgen for å vurdere ytterligere tiltak i Østre Toten kommune.

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Det 30. smittetilfellet med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune.

Den smittede er en eldre person som er innlagt på sykehus. Smittens opprinnelse er sporet til annen kommune på Østlandet, og har ingen sammenheng med pågående utbrudd i Gjøvik eller i Oslo. Nærkontakter er i karantene.

Ellers er vi glade for at karantenen av ei klasse på 8. trinn ved Lena ungdomsskole er opphevet.

21.10.20: Ansatt i hjemmetjenesten korona-smittet

En helsearbeider i hjemmetjenesten, bor i en annen kommune, har testet positivt for korona i dag. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Det arbeides nå med å få en fullstendig oversikt over hvem som er nærkontakter til den ansatte. Dette inkluderer også brukere i hjemmetjenesten, som den ansatte har besøkt i dagene vedkommende har vært smittebærende. Den ansatte brukte munnbind disse dagene, for dette var allerede innført som et generelt forebyggende tiltak under den siste smittesituasjonen i kommunen (i uke 42).

Ansatte og brukere som har vært i kontakt med den smittede er rutinemessig satt i karantene, og får tett oppfølging i tiden fremover. Husstandsmedlemmer til disse er foreløpig ikke i karantene. Dette gjelder også for helsepersonell. Dersom personer i karantene utvikler tegn til sykdom i karantenetiden, vil også husstandsmedlemmene til disse bli satt i karantene.

Testing av ansatte og brukere i karantene vurderes fortløpende av kommuneoverlegen. Alle med symptomer skal testes rutinemessig.

Våre ansatte vil fremover benytte fullt smittevernutstyr hos brukere i karantene. Som et generelt tiltak vil alle ansatte i hjemmetjenesten, Labo, Fjellvoll, dagavdelingen og fysio- og ergoterapitjenesten benytte munnbind i pasientnært arbeid.

Ytterligere smitteverntiltak vil bli vurdert.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelsen.

14.10.20: Informasjon fra kommuneoverlegen
 • Vi har fått svar på de 14 testene, som er tatt av nærmeste familie og nærkontakter.
 • To nye personer, som allerede er i karantene, har testet positivt.
 • Den ene som har testet positivt, er elev på 8. trinn der klassen allerede er i karantene. Denne klassen følges opp av smittesporingsteamet. Testresultatet har ingen konsekvens for karantenetiden. Elever skal kontakte sin fastlege dersom de har luftveissymptomer og trenger å bli testet. Er det foresatte som har spørsmål av helsemessig art, enten det gjelder seg selv eller barna, oppfordres de til å ta kontakt med sin fastlege. Skolen kan ikke svare på spørsmål av denne typen.
 • Eleven på 9. trinn har testet negativt. Denne klassen, med tilhørende lærere og øvrige ansatte, tas derfor nå ut av karantene fra i kveld, onsdag 14. oktober.
 • 8. og 9. trinn fortsetter imidlertid med fjernundervisning ut uka, som planlagt.
 • Enkeltelever på flere av skolene vil likevel være i karantene ut ifra en individuell vurdering. Disse personene er informert om dette. Dette gjelder blant andre dem som venter på testsvar, eller har luftveissymptomer.
 • Ingen nye klasser i kommunen går ut i karantene.
 • Den andre personen som har testet positivt er for øvrig en voksen person, og har sammen med sine husstandsmedlemmer vært i karantene i flere dager.
 • Det jobbes fortsatt med smittesporing, og vi venter svar på flere tester.

Til slutt oppfordrer vi alle til å følge smittevernreglene:

 • Hold god avstand, minimum én meter, helst to meter.
 • Begrens sosial omgang med mange.
 • Vask, eller sprit, hendene ofte og godt.
 • Hold dere hjemme dersom dere ikke føler dere helt friske.

For helsespørsmål, ta kontakt med fastlegen deres. Andre spørsmål kan stilles til:  korona@ostre-toten.kommune.no

16.10.20: Smittekilden sporet

Det er ikke blitt påvist flere smittede i Østre Toten kommune i forbindelse med smittesituasjonen vi har hatt denne uka. Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte. Alle som er blitt satt i karantene, skal fortsatt være i karantene ut karanteneperioden.

- Vi har avsluttet smittesporingen, og vi har sporet smittekilden. Det er en person fra en annen kommune som er smittekilden, opplyser kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

29.12.20: Ett nytt smittetilfelle

84. smittetilfellet (29.12.20):

En mann i Østre Toten er påvist smittet i dag, etter besøk på julaften av familiemedlemmer fra en annen kommune. Siden han og hans ektefelle har fulgt det nasjonale rådet som sier «vent noen dager mellom hver gang dere treffer noen i jula» og holdt seg hjemme etter julaften uten besøk, er det ingen nye potensielt smittede eller flere i karantene. Mannen har halsvondt og verking i kroppen. Hans ektefelle er foreløpig frisk.

I Østre Toten er det i dag åtte personer med aktiv smitte og 32 personer i karantene.

24.12.20: Helsearbeider bekreftet smittet

I forbindelse med det 77. smittetilfellet ble en helsearbeider i hjemmetjenesten satt i karantene med stor sjanse for å være smittet. I dag er det blitt bekreftet at hun og to andre medlemmer i samme husstand er smittet av covid-19-viruset. De to andre husstandsmedlemmene var også allerede i karantene.

Disse tre nye påviste smittetilfellene er det 79., 80. og 81. i Østre Toten siden mars.

23.12.20: Pressemelding - 77. smittetilfellet - helsearbeider i hjemmetjenesten sannsynlig koronasmittet

77. smittetilfellet (23.12.20):

Den smittede er en mann med milde symptomer. Smittesporing pågår, og det er foreløpig ikke kjent hvor smitten kommer ifra. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene.

I dag er i underkant av 50 personer i karantene i Østre Toten. To personer har påvist smitte.

Helsearbeider i hjemmetjenesten sannsynlig koronasmittet

En helsearbeider i hjemmetjenesten er i karantene, og antas smittet av covid-19-viruset. Ett av hennes husstandsmedlemmer er bekreftet smittet (det 77. smittetilfellet). I tillegg har en annen person i samme husstand symptomer og er i karantene.

Smittekilden er ukjent, og smittesporing pågår.

Vi har oversikt over hvem som er nærkontakter til den ansatte, inkludert brukere i hjemmetjenesten som den ansatte har besøkt de dagene vedkommende har vært mulig smittebærende. Den ansatte har brukt munnbind disse dagene, for dette er allerede innført som generelt forebyggende smitteverntiltak.

Ansatte og brukere som har vært i nærkontakt med den sannsynlig smittede er rutinemessig satt i karantene. Brukerne får tett oppfølging i tiden fremover, og ekstra besøk dersom det er behov for det.

Alle pårørende og brukere har fått informasjon.

I alt 10 ansatte og 10 brukere er satt i karantene. Husstandsmedlemmene til disse er foreløpig ikke i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Dersom personer i karantene utvikler tegn til sykdom i karantenetiden må også husstandsmedlemmene til disse bli satt i karantene.

Ansatte og brukere i karantene testes alle rutinemessig mandag 28. desember, på dag sju fra de var eksponert for mulig smitte, og tidligere dersom de utvikler tegn til sykdom.

Hjemmetjenesten har innført skjerpede smittevernrutiner. Det vil si at våre ansatte vil benytte fullt smittevernutstyr hos brukere i karantene. De benytter også munnbind i samhandling seg imellom, og hjemmesykepleiens ansatte beveger seg kun i egne lokaler.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med vakthavende smittevernlege og kriseledelsen.

10.12.20: To nye forventede smittetilfeller i går kveld, onsdag 9. desember

Tilfelle 74 er en kvinne som har vært i karantene i over en uke. Et husstandsmedlem som er smittet er smittekilden. Hun har hatt feber og hoste, men er nå på bedringens vei.

Tilfelle 75 er en mann som har vært i karantene i fem dager etter smitte på arbeidsplassen i annen kommune. Han har ingen symptomer.

Disse to smittetilfellene medfører ingen risiko for andre utenfor husstandene.

Per i dag har vi, inkludert disse to nye, sju personer som er i isolasjon. 15 personer er i karantene.

Oversikt over påviste smittetilfeller i Østre Toten: https://www.ostre-toten.kommune.no/covid-19/paviste-smittetilfeller-i-ostre-toten/

12.10.20: Ny smittesituasjon

Vi har dessverre en ny smittesituasjon i Østre Toten kommune.

En person tilknyttet Lena ungdomsskole er bekreftet smittet med covid-19 nå i ettermiddag.

To elever på 8. og 9. trinn er sannsynlig smittet med korona da de har fått symptomer i løpet av dagen. Alle foresatte i skolene i Østre Toten kommune er blitt informert om denne smittesituasjonen.

- Det kan være en risiko for smitte til andre elever, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Etter retningslinjer fra FHI vil det fra i morgen tirsdag 13. oktober bety at elever i disse to klassene på Lena ungdomsskole må i karantene til og med torsdag 22. oktober. Disse to klassene har fått beskjed fra skolen om dette. Elever som får sykdomstegn skal ta kontakt med fastlegekontoret sitt og avtale testing. Friske elever trenger ikke testes. Familiemedlemmer til elevene trenger per nå ikke å være i karantene.

Øvrige klasser på 8. og 9. trinn skal ikke i karantene, men vil fra i morgen få fjernundervisning ut uka. 10. trinn skal møte på skolen som vanlig.

Alle husstandsmedlemmer og andre aktuelle nærkontakter til den smittede personen er satt i karantene, og mange blir testet tirsdag.

- Vi jobber nå massivt med å få fullstendig oversikt over situasjonen og smittespore alle involverte. Nye tiltak i denne situasjonen vil bli løpende vurdert sammen med kriseledelsen i kommunen, sier Rebecca Setsaas.

- Som tidligere ønsker vi at alle ungdommer og voksne med luftveissymptomer, som for eksempel hoste, sår hals, hodepine og/eller feber, skal testes. Er noen i tvil, sjekk på koronasjekk.no og ta kontakt med fastlegen deres for å gjøre avtale, sier Setsaas.

02.01.2021: Nytt smittetilfelle

87. tilfellet (02.01.2021):

En mann bosatt i Østre Toten som kom hjem fra utlandet i går, er i dag bekreftet smittet med covid-19 etter test på Gardermoen ved innreise. Mannen har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Han bor alene, og hadde ikke kontakt med andre på vei hjem. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Mannen har ingen symptomer.

I Østre Toten er det i dag elleve personer med aktiv smitte og tolv personer i karantene.