Forsiden/Til høring/Avsluttede høringer

Avsluttede høringer

Offentlig ettersyn – offentlig detaljreguleringsplan for "Østre Toten helse- og omsorgssenter"

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 22. juni 2016 vedtatt å legge ut forslag til offentlig detaljreguleringsplan for "Østre Toten helse- og omsorgssenter" til offentlig ettersyn.

Melding om vedtak - detaljreguleringsplan for Lykkjeskauen

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at kommunestyret, i møtet den 25. mai 2016, vedtok detaljreguleringsplan for Lykkjeskauen.

Privat detaljreguleringsplan for «Elverhøyvegen – Skreia»

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 11.05.2016 vedtatt å sende detaljreguleringsplan for ”Elverhøyvegen – Skreia” ut på offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn av privat detaljreguleringsplan for dagligvareforretning Bakke

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møtet den 13.04.2016 vedtatt å sende detaljreguleringsplan for Dagligvareforretning Bakke på offentlig ettersyn.

Oversikstsbilde - området planen gjelder