Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan...

... for Orkla Confectionery & Snacks, Skreia.

Reguleringsplanen skal legge til rette for utvidelsesmuligheter i form av nytt lager for den eksisterende fabrikken.

Det ønskes innspill til planarbeidet som utføres av Feste Kapp AS. Innspill sendes Feste Kapp AS innen 24. mars 2021.

Varsel om oppstart med kontaktinformasjon finner du her.