Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Kveldsrovegen 1

Planen omfatter eiendommen til Kapp Bil og Karroseriverksted med tilgrensende areal, i nærområdet til Kapp melkefabrikk. Det skal legges til rette for 14 nye parkeringsplasser på arealet mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen.

Det ønskes innspill til planarbeidet. Innspill skal sendes til Feste Kapp AS innen 6. juni.

Planarbeidet ser du her. Og innspill sender du inn her.