Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Vårflom

Det er stor sannsynlighet for vårflom i Mjøsa.

Siste prognose fra NVE (20. mai) anslår at Mjøsa vil kulminere et sted mellom 124,2-125,2 meter over havet, som tilsvarer cirka 7,35 meter lokal høyde.  

For Østre Toten sin del vil det være noen enkelte bygninger som bli berørt av dette. Det er viktig nå at de berørte eiendommer tar sine forholdsregler for å begrense skaden ved en eventuell flom.

Østre Toten kommune har forberedt seg på en flomsituasjon og kommunens beredskapsplaner er gjennomgått. Vi har sandsekker på lager, slik at berørte innbyggere kan få det av oss.

Det viktigste er nå å forebygge eventuelle skader ved en flom.

  • Rydde kjellere
  • Flytte utemøbler til en sikker plass
  • Sjekke avløpsrør
  • Sikre fortøyning av båter

Se kommunens flomkart

Slik bruker du flomkartet:

Ved en flom vil eiendommer langs Mjøsa bli berørt. Det har blitt beregnet hvor vannet kan nå dersom vannstanden skulle øke slik at dette kan vises på et kart.

Kartet viser vannstanden i høydenivå fra 123 m.o.h. til 127 m.o.h. Ved flommen i 1995 endte vannstanden opp på 125,63 m.o.h.

Kartet har et par verktøy som kan være nyttige.

Når du holder musepekeren over områdene ved Mjøsa vil det synes hvor langt inn på land vannet når ved en angitt vannstand. 

Dersom du klikker på «Eiendomsinformasjon» vil eiendomsgrenser vises i kartet.

Kartlaget «Drenering» er for spesielt interesserte, men viser hvor vannet sannsynligvis vil ta veien ved store nedbørsmengder.

Dataene er beregnet og det vil være lokale variasjoner i terrenget som en slik beregning ikke fanger opp. Dataene må derfor brukes som en pekepinn og vil ikke være noen endelig fasit. Ta nødvendige grep for å sikre deg mot flomskader!

Se også: