Østre Toten kommune

Vannmåleravlesing

Tiden nærmer seg den årlige vannmåleravlesingen.

Her finner du informasjon om vannmåleravlesing.