Østre Toten kommune

Vanningsvann fra Mjøsa kan benyttes fra tidlig i mai

Det har blant annet hersket usikkerhet rundt når grønnsaksdyrkere kan benytte vann fra Mjøsa til vanning etter at avløpsrenseanlegget på Skreia brant ned før jul, og urenset avløpsvann har rent ut i Mjøsa fram til og med 19. mars. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) konkluderer med at vannet fra Mjøsa vil kunne brukes til vanning tidlig i mai.

Utslippene av urenset avløpsvann til Mjøsa fra Skreia avløpsrenseanlegg stanset opp 19. mars 2019. Et provisorisk renseanlegg er tatt i bruk. Anlegget har et trinn for grovrensing av partikler større enn tre millimeter, og et trinn for biologisk og et for kjemisk rensing. Biologisk og kjemisk rensing er etablert i betongbassenger som overlevde brannen. Denne rensingen har medført at de forurensende utslippene opphører. Anlegget overholder rensekravene og forholdene er nå som før brannen. Det er ikke gitt dispensasjon fra utslippstillatelsen, verken under byggeperioden før brannen eller nå ved etablering av provisorisk renseanlegg.

Råvannskvaliteten i Mjøsa varierer, og har nå blant annet vært påvirket av utslippet fra det nedbrente renseanlegget. Dette utslippet har nå opphørt. NIVA har vurdert hvor raskt situasjonen vil normaliseres, og hvor raskt Mjøsvannet kan benyttes til vanningsvann for landbruket. Niva konkluderer med at vannet fra Mjøsa vil kunne brukes til vanning tidlig i mai måned. Notatet baserer seg på en strømningsanalyse. Dette er en simulering av hvordan forholdene trolig vil bli. Vannkvaliteten vil i tillegg bli overvåket. Det skal tas ut prøver av overflatevann i nærheten av renseanlegget. Forhåpentlig vil dette stadfeste at simuleringen er riktig. Det er allerede tatt prøver av overflatevannet etter igangsetting av rensning 19. mars. Prøvene viser at kvaliteten er god og er innenfor kravet som stilles til vanningsvann.

Det er gjort avtale med NIVA om overvåking av badevannskvalitet i Totenvika denne sommeren. NIVA utarbeider i tillegg en utfyllende rapport om konsekvenser for Mjøsa etter hendelsen. Denne rapporten vil foreligge til høsten.

Fant du det du lette etter?