Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Vaksinering mot sesonginfluensa

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

I likhet med tidligere år anbefaler de nasjonale og lokale helsemyndighetene årlig vaksinering mot sesonginfluensa. De som tilhører risikogruppene for å kunne få mer alvorlige komplikasjoner av en hissig influensa er:

  • Personer som er 65 år eller eldre
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Voksne og barn med alvorlige, kroniske luftveissykdommer
  • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer
  • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar.
  • Voksne og barn med sukkersyke (diabetes mellitus)
  • Voksne og barn med kronisk nyre- eller leversvikt
  • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
  • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. BMI > 40.
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (evt. også første 12 uker ved tilleggsrisiko).

I tillegg anbefales influensavaksine også til helsepersonell som har pasientkontakt, husstandskontakter til personer med svært nedsatt immunforsvar og svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser (for at ikke de skal smitte grisene og slik sett unngå utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene).

Som vanlig er, vet vi ikke når årets influensaepidemi kommer eller hvor alvorlig den blir. Tre av fire år pleier influensaepidemien først å komme etter jul. Erfaringsvis vil de som har nedsatt immunforsvar, være mest utsatt for å kunne få alvorlige komplikasjoner av en influensasykdom, mens stort sett friske personer under 65 år har lite å frykte. Dette danner bakgrunnen for rådene som gis om vaksinering.

Vaksinering hos fastlegen

Årets influensavaksine har ankommet til Østre Toten, og personer som tilhører en av risikogruppene, kan fra mandag 8.oktober møte opp hos sin fastlege i ordinær åpningstid, uten forutgående avtale, i ukene som kommer. Pasienter i risikogruppene som allerede har en timeavtale hos legen kommende måned, vil kunne få sin vaksine da. Det pleier å være nok vaksiner til alle som ønsker det i risikogruppene.

Legekontorene er anbefalt å ta kr. 170,- per person for vaksinering utenom avtalt legetime, kr. 80,- der det skjer i forbindelse med ordinær legetime.
Pasienter utenom risikogruppene som ønsker vaksinering, bes ta kontakt med fastlegens kontor for nærmere avtale.

Vaksinering via omsorgstjenesten

Pasienter ved kommunens helseinstitusjoner og de som er for syke til med rimelighet å møte hos fastlegen, vil bli tilbudt vaksinering i institusjonen eller via hjemmesykepleien.

Vaksinering av grupper av kommunalt ansatte

I likhet med tidligere år tilbys ansatte innen legetjenesten og omsorgstjenesten gratis vaksine fra kommunen, og kommuneoverlegen oppfordrer alle som jobber med pasienter i risikogruppene til å la seg vaksinere, først og fremst for å redusere faren for smitte til de som er mest utsatt, men også fordi de selv har økt risiko for sykdom og fravær.

Fant du det du lette etter?