Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Vaksinering mot sesonginfluensa

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksine kan beskytte mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Vaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser. Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Helsemyndighetene anbefaler årlig vaksinering mot sesonginfluensa for personer i følgende risikogrupper:

 • Personer fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kroniske lunge eller hjerte-/karsykdommer (inkludert astma)
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar.
 • Voksne og barn med sukkersyke (diabetes mellitus), nyre eller leversvikt.
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. BMI > 40.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (eventuelt også første 12 uker ved tilleggsrisiko).

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til personer med svært nedsatt immunforsvar.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser (for at ikke de skal smitte grisene og slik sett unngå utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene).

Vaksinering hos fastlegen

Årets influensavaksine kommer i disse dager til Østre Toten, og personer som tilhører en av risikogruppene, kan fra mandag 21. oktober møte opp hos sin fastlege i ordinær åpningstid, uten forutgående avtale, i ukene som kommer. Pasienter i risikogruppene som allerede har en timeavtale hos legen kommende måned, vil kunne få sin vaksine da. Det pleier å være nok vaksiner til alle som ønsker det i risikogruppene.

Legekontorene er anbefalt å ta 200 kroner per person for vaksinering utenom avtalt legetime, eller 110 kroner der det skjer i forbindelse med ordinær legetime. Årets vaksine er litt dyrere enn vanlig da det er satt til en fjerde komponent for å øke treffsikkerheten på årets vaksine.
Pasienter utenom risikogruppene som ønsker vaksinering, bes ta kontakt med fastlegens kontor for nærmere avtale.

Vaksinering via omsorgstjenesten

Pasienter ved kommunens helseinstitusjoner, og de som er for syke til å møte hos fastlegen, vil bli tilbudt vaksinering i institusjonen eller via hjemmesykepleien.

Vaksinering av grupper av kommunalt ansatte

I likhet med tidligere år tilbys ansatte innen legetjenesten og omsorgstjenesten gratis vaksine fra kommunen, og kommuneoverlegen oppfordrer alle som jobber med pasienter i risikogruppene til å la seg vaksinere, først og fremst for å redusere faren for smitte til de som er mest utsatt, men også fordi de selv har økt risiko for sykdom og fravær.

Til de som ikke har fått satt vaksinen på egen arbeidsplass, blir det arrangert vaksinedag med kommuneoverlege Rebecca den 7. november. Møt opp på rådhuset, møterom Skreia-Kappsalen, mellom klokka 09.00-11.30, eller på Østre Toten sykehjem på korttidsavdelingen fra 13.00-14.00, eller hos hjemmesykepleien mellom klokka 14.00-15.00.