Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Vaksinering av risikogruppene mot sesonginfluensa 2020 - 2021

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

I år er det spesielt viktig at innbyggerne følger de anbefalingene som de nasjonale og lokale helsemyndighetene gir, i forhold til vaksinering mot sesonginfluensa. Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot Korona. Vaksinering er imidlertid viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon.

Helsemyndighetene anbefaler årlig vaksinering mot sesonginfluensa for personer i følgende risikogrupper:

 • Personer fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar.
 • Voksne og barn med sukkersyke (diabetes mellitus)
 • Voksne og barn med kronisk nyre- eller leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. BMI > 40.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (evt. også første 12 uker ved tilleggsrisiko).

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandsmedlemmer til personer med svært nedsatt immunforsvar.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pasienter ved kommunens helseinstitusjoner og de sykeste av de hjemmeboende vil bli tilbudt en spesialtilpasset influensavaksine som kommer i november/desember.

Årets influensavaksine kommer snart, og personer som tilhører risikogruppene ovenfor kan fra mandag 12. oktober bestille time på sitt fastlegekontor i ordinær åpningstid for vaksinering i ukene som kommer. Vaksineringstime bestilles ved å sende e-melding eller ringe. Legesentrene lager timeliste for vaksinering slik at det ikke kommer flere enn at vi kan opprettholde smittevernhensyn. Pasienter i risikogruppene som allerede har timeavtale hos legen i oktober eller november, vil kunne få sin vaksine da og behøver ikke ny time for vaksinering.

Pasienter utenom risikogruppene som ønsker vaksinering, bes ta kontakt med fastlegens kontor for nærmere avtale. Vanligvis skriver da fastlegen resept og de må hente på apoteket, men i år blir det først etter 1.12.