Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Utskifting av private stikkledninger

Østre Toten kommune har en lekkasjeprosent på over 45 prosent på drikkevannsledningene. Lekkasjene er både på private stikkledninger og på det offentlige hovednettet.

Østre Toten kommune har som mål å redusere lekkasjeprosenten, for i større grad å sikre levering av trygt drikkevann og slik at mindre vann går til spille. For å få til dette må både kommunen og abonnentene vedlikeholde nettet sitt. Det viser seg at det er mange små lekkasjer fra gamle private stikkledninger som er av jern.

Det gjennomføres kontinuerlig vedlikehold og utbytting av det offentlige nettet. Det er behov for at abonnenter også vedlikeholder sine stikkledninger. Det er politisk besluttet lokalt, at private stikkledninger som er av galvanisert jern eller plast fra før 1970 skal skiftes ut. Levetiden til slike rør er 15-30 år.

Rent vann er et næringsmiddel som er sårbart for forurensninger. Når vanntrykket i et ledningsnett forsvinner, ved et ledningsbrudd som oppstår på grunn av en lekkasje, kan forurenset vann komme inn i ledningsnettet og forurense drikkevannet vårt. Vi har alle et felles ansvar for å sikre at drikkevannet er trygt og at dette ikke skjer.

Kommunen sender nå ut pålegg om utskifting av private stikkledninger i de områdene der det er mest lekkasjer. Frist for utbedring vil være omtrent seks måneder fra mottak av varsel om vedtak. Vi anbefaler at abonnentene samarbeider om å få felles tilbud fra entreprenør. Vedlikehold av stikkledninger er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men det skal søkes om gravetillatelse. Det er utførende entreprenør som søker om gravetillatelse på www.gravemelding.no.