Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status pr 29. januar 2021: Viktig å tegne avtale om fibertilknytning i Vestvegen/Lund-området nå.

I området Vestvegen/Lund har foreløpig rundt 1 av 3 husstander inngått avtale om å knytte seg til fibernettet. Planlegging pågår, og fysisk utbygging vil starte så snart føreforholdene tillater det. Målet er at nettet skal være i drift innen utgangen av 2021.

Hvis du IKKE inngår avtale om fibertilknytning nå, kan vi ikke garantere om og eventuelt når du kan bli tilknyttet nettet, og hvilke vilkår som vil gjelde for avtalen.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å knytte seg til fibernettet i Vestvegen/Lund-området om å gjøre det så snart som mulig - helst innen utgangen av februar.

Slik går du frem for å bestille fiber

  • Gå inn på denne lenken
  • Søk opp din gateadresse
  • Velg husnummer i nedtrekksmenyen
  • Klikk på «Se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen

Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Feltsalg

Det vil fra 29. januar og i ukene framover bli gjennomført feltsalg av fiberabonnement i området. Adresser som ikke har tegnet avtale vil få besøk av en representant fra Telenor med tilbud om fiber. Nødvendige forholdsregler er tatt når det gjelder smittevern, og kommuneoverlegen har godkjent Telenors opplegg for gjennomføring av feltsalget. Dette innebærer blant annet at selgerne ikke skal inn i boligen, det skal holdes minimum 2 meters avstand, og eventuell signering av avtale skal gjøres pr SMS (ikke fysisk på papir eller nettbrett).

Spørsmål og svar

Hvorfor trenger jeg en ny trådløs ruter?

For at Telenor skal kunne levere deg en optimal løsning, anbefaler vi vårt nyeste utstyr. Vi kan ikke garantere en like god opplevelse med en ruter som ikke er levert av oss.

Hvor lang bindingstid er det på TV- og bredbånds¬abonnementet fra Telenor?

12 måneder.

Jeg har en annen TV- og/eller bredbåndsleverandør i dag. Må jeg si opp dette selv?

Telenor sier ikke opp ditt nåværende TV- og/eller bredbåndsabonnement. Dette må du si opp selv når fibernett fra Telenor er installert.

Når starter utbyggingen i mitt område og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Bestilling av fiber er i gang, og vi oppfordrer alle til å bestille med en gang, slik at utbyggingen kan starte.

Det er planlagt oppstart utbyggingen i 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden.

Hva må jeg gjøre selv?

Der vi ikke kan levere fiber via luftstrekk må du selv grave ned fiberkabelen fra tomtegrensen og inn til boligen din. Du får informasjon om en eventuell egeninnsats når montøren kommer hjem til deg. På denne nettsiden finner du veiledning for gravearbeid på egen tomt.

Hvordan får jeg avtalt med montøren?

Når utbyggingen i din gate er ferdig vil en montør kontakte deg og avtale tidspunkt når vi er klare for å installere fibernett i din bolig.

Tidligere saker om bredbåndsutbyggingen i Østre Toten