Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status per 5. november 2020.

Fase 1

Det er inngått avtale med Telenor om utbygging av et område som er benevnt Vestvegen med videre. Dette området er nå utvidet med deler av Lund. Til sammen omfatter dette 288 adresser som nå får tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber fra Telenor.

Telenor har åpnet en egen web portal https://fiber.telenor.no hvor de som ønsker å bestille fiber bredbånd kan gjøre det. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Konkret oversikt over hvilke adresser som nå får tilbud om fiber bredbånd (dette fremgår også av bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune):

Vær oppmerksom på at adresser som tilhører området Lund ikke er søkbare via webportalen før tirsdag 10.11.2020.

Slik går du frem for å bestille fiber

Gå inn på denne lenken https://fiber.telenor.no

  1. Søk opp din gateadresse
  2. Velg husnummer i nedtrekksmeny
  3. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
  4. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

I henhold til avtalen med Telenor skal området Vestvegen være ferdig utbygd innen 31.12.2021. Fremdriftsplanen for tilleggsområde Lund er ikke endelig avtalt ennå. Nærmere informasjon vil komme. 

Oppslutning

Det er nå viktig at det blir tilstrekkelig oppslutning om tilbudet, og at flest mulig benytter muligheten til å skaffe seg høyhastighets bredbånd via fiber. Tilbudet vil være tidsbegrenset. 

Tilbudet retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter, fritidsboliger med videre i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, kan disse ta direkte kontakt med Telenor for eventuelt tilbud.

Når starter utbyggingen i mitt område, og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Bestilling av fiber er i gang, og vi oppfordrer alle til å bestille med en gang, senest innen tre måneder for å sikre videre fremdrift i planleggingen, slik at utbyggingen kan starte.

Det er planlagt oppstart utbyggingen i 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden: https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/

Relatert dokument

 

Fase 2

Det er nå også inngått avtale om offentlig støtte til ytterligere utbygging av fiberbredbånd i kommunen. Det er inngått avtale med Telenor om å bygge ut ytterligere tre områder: Mjøsvegen nord, Kolbulinna og deler av Vestbygda. Totalt omfatter dette cirka 300 adresser.

På bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er de aktuelle områdene grovt tegnet inn. Endelige adresselister er ikke utarbeidet ennå. Så snart disse er klare vil de bli lagt ut sammen med nærmere informasjon.

Fase 3

I tillegg har Østre Toten kommune nettopp fått tilsagn om ytterligere midler til offentlig støtte til utbygging av bredbånd. Grunnlaget for søknaden er utbygging av områder i Totenvika, Øverskreien og Kolbu (Kvikstad/Møllerhagen med videre). Totalt omfatter dette cirka 500 adresser.

På bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er også disse områdene grovt tegnet inn. Omfanget av utbyggingen avhenger av tilbudskonkurransen. Tilbudskonkurransen forventes å bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2021.