Østre Toten kommune

Utbygging av bredbånd i Østre Toten

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Østre Toten har fått tilsagn om cirka 0,4 millioner kroner fra Nkom, 2 millioner kroner fra Oppland fylkeskommune og bidrar selv med ytterligere 2 millioner kroner, til sammen cirka 4,4 millioner kroner. Midlene vil ikke være tilstrekkelige til å dekke behovet i kommunen, men vil være et skritt mot bedre bredbåndsdekning i områder med ikke-tilfredsstillende dekning. 

Øvrige kommuner i Gjøvikregionen har også fått økonomiske midler til å støtte bredbåndsutbygging. Kommunene vil derfor samarbeide om en felles anbudskonkurranse med målsetting om å tilby flest mulig husstander tilfredsstillende bredbåndsdekning.

Det er en foreløpig målsetting å gjennomføre anbudskonkurransen og inngå avtaler med utbyggere innen 1. halvår 2019, og starte opp utbyggingen i løpet av 2. halvår 2019.

Fant du det du lette etter?