Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Utbygging av bredbånd i Østre Toten

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Østre Toten har fått tilsagn om cirka 0,4 millioner kroner fra Nkom, 2 millioner kroner fra Oppland fylkeskommune og bidrar selv med ytterligere 2 millioner kroner, til sammen cirka 4,4 millioner kroner. Midlene vil ikke være tilstrekkelige til å dekke behovet i kommunen, men vil være et skritt mot bedre bredbåndsdekning i områder med ikke-tilfredsstillende dekning. 

Øvrige kommuner i Gjøvikregionen har også fått økonomiske midler til å støtte bredbåndsutbygging. Kommunene vil derfor samarbeide om en felles anbudskonkurranse med målsetting om å tilby flest mulig husstander tilfredsstillende bredbåndsdekning.

Det er en foreløpig målsetting å gjennomføre anbudskonkurransen og inngå avtaler med utbyggere innen 1. halvår 2019, og starte opp utbyggingen i løpet av 2. halvår 2019.

Fant du det du lette etter?