Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Utbygging av bredbånd i Østre Toten

Status per oktober 2019.

Fristen for utbyggerne til å levere tilbud er blitt utsatt flere ganger, og er nå satt til 29. november 2019. Årsaken til utsettelsen er forhold hos utbyggerne, som har bedt om ytterligere tid til å levere et tilbud som kommunene mener vil bidra til at flere får tilgang til høyhastighets bredbånd i de prioriterte områdene. Slik det ser ut nå kan det inngås avtale med utbyggere rundt årsskiftet, og oppstart av utbygging våren 2020.

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Østre Toten har fått tilsagn om cirka 0,4 millioner kroner fra Nkom, 2 millioner kroner fra Oppland fylkeskommune og bidrar selv med ytterligere 2 millioner kroner, til sammen cirka 4,4 millioner kroner. Midlene vil ikke være tilstrekkelige til å dekke behovet i kommunen, men vil være et skritt mot bedre bredbåndsdekning i områder med ikke-tilfredsstillende dekning. 

Øvrige kommuner i Gjøvikregionen har også fått økonomiske midler til å støtte bredbåndsutbygging. Kommunene vil derfor samarbeide om en felles anbudskonkurranse med målsetting om å tilby flest mulig husstander tilfredsstillende bredbåndsdekning.