Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Trygghetssirkelen

Velkommen til Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre!

Kurset er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten og foregår på Skreia helsestasjon.

Kursledere er:

  • Mette Vestengen, barnevernspedagog og familieterapeut ved helsestasjonen.
  • Berit Granlund, barnehagelærer og veileder i barnehagene.

Begge har sertifisering i Circle of Security Parenting DVD.

Kurset går over åtte kvelder med oppstart onsdag 13. november

Tidspunkt alle kvelder er kl. 18.00 - 20.00.

Øvrige kurskvelder er:

  • Onsdag 20.11.19
  • Onsdag 27.11.19
  • Onsdag 04.12.19
  • Onsdag 08.01.20
  • Onsdag 15.01.20
  • Onsdag 22.01.20
  • Onsdag 05.02.20

Foreldrekurset Trygghetssirkelen er basert på forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner.

Dette kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et godt samspill med barnet.

Opplegget følger en DVD med 8 kapitler. Temaene i hvert kapittel er allmenngyldige og gjelder for alle foreldre.

Kurset foregår i gruppe med inntil 12 deltakere.

De som melder seg på bør delta på alle åtte kurskvelder.

Påmelding innen 23.10. til enten Mette eller Berit i e-post: