Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Trygghetssirkel-kurs

Kurset er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten og foregår på Skreia helsestasjon.

Foreldrekurset Trygghetssirkelen (PDF, 502 kB) er basert på forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner.

Dette kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et godt samspill med barnet.

Påmelding innen 20. februar.