Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Trafikksikkerhetspris

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg skal dele ut trafikksikkerhetsprisen 2018.

Oppland fylkes trafikksikkerhetutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2018 for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres.

Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2018.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Begrunnede forslag til kandidater sendes på e-post til:

Fant du det du lette etter?