Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Tilskudd til etablering i bolig samt til utbedring/tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Søknad må leveres elektronisk på www.husbanken.no. Frist for dette er 04.05.2019. Dersom du trenger bistand til å søke elektronisk, kan du ta kontakt med infotorget på Rådhuset for å bli henvist til saksbehandler for veiledning.

Du finner informasjon om tilskudd på hjemmesidene til Østre Toten kommune www.ostre-toten.kommune.no og på www.husbanken.no.